(VIDEO) Vlad Filat rămâne în arest preventiv

Vlad Filat rămâ­ne în arest pre­ven­tiv. Magis­tra­ții de la Jude­ca­to­ria Buiu­ca­ni au res­pins demer­sul celor cin­ci depu­ta­ți PLDM, care au soli­ci­tat cer­ce­ta­rea lui Vlad Filat în arest la domi­ci­liu.

Potri­vit Adri­a­nei Beți­șor, soli­ci­ta­rea a fost res­pin­să de către jude­că­to­ri, fiind con­si­de­ra­tă una nemo­ti­va­tă.

Amin­tim că astăzi, 2 mar­tie, depu­ta­ții Par­ti­du­lui Libe­ral Demo­crat din Mol­do­va au cerut eli­be­ra­rea lui Vlad Filat sub garan­ția lor. În acest sens, depu­ta­ții PLDM au sem­nat un demers.

„Astăzi, cin­ci depu­ta­ți din frac­țiu­nea noas­tră (numă­rul maxim, con­form legii, n.r.) au depus o garan­ție per­so­na­lă pri­vind schim­ba­rea măsu­rii de arest pre­ven­tiv, a dl pre­șe­din­te Filat. Aces­ta este un drept legal al nos­tru. Con­si­de­răm că ares­tul pre­ven­tiv este unul înde­lun­gat și abu­za­tor. Vlad Filat încă nu este con­dam­nat, de ace­ea poa­te să-și petrea­că tim­pul cu fami­lia sa. Noi am uti­li­zat acest drept legal și spe­răm ca instan­ța să țină cont de acest lucru. Deși, dacă mă între­bați pe mine per­so­nal, pot să vă spun că nu cred că acest lucru se va întâm­pla, pen­tru că avem ceea ce avem”, a decla­rat Vadim Pis­trin­ciuc, depu­tat PLDM.

Potri­vit liberal-democratului, Vlad Filat nu repre­zin­tă un peri­col public și nici nu are cum să influ­en­țe­ze pro­ce­sul. „Ați văzut și sigu­ri că toa­te păr­ți­le sunt foar­te bine pro­te­ja­te”, a adă­u­gat Pis­trin­ciuc, referindu-se la apa­ri­ția lui Ilan Șor la Jude­că­to­ria Buiu­ca­ni, fiind încon­ju­rat de body­gu­ar­zi. „Con­si­der că aceas­tă pază exce­si­vă e pen­tru a face pre­siu­ne psi­ho­lo­gi­că. Iar pro­ce­sul nu este public, așa cum au remar­cat și rapor­to­rii stră­i­ni”, a sub­li­ni­at depu­ta­tul.

Sur­sa Video: www.ZdG.md


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. Simion

    SHORi­can a venit cu foa­ia, a dat foia­la cu un ochiSHOR belit stric­tiSHOR pe foa­ia scri­sa la offshor GBC, iar BetiSHOR a dat uSHOR din cwr­SHOR. Mai­ne, BetiSHOR va adu­ce o alta “dono­se­nie” tipa­ri­ta pen­tru a fi citi­ta, bal­bai­ta de Ila­niSHOR, con­form pla­nu­lui din offshor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *