filat1

(VIDEO) Vlad Filat rămâne în arest preventiv

Vlad Filat rămâne în arest pre­ven­tiv. Magis­tra­ții de la Jude­ca­to­ria Buiu­cani au res­pins demer­sul celor cinci depu­tați PLDM, care au soli­ci­tat cer­ce­ta­rea lui Vlad Filat în arest la domi­ci­liu.

Potri­vit Adri­a­nei Beți­șor, soli­ci­ta­rea a fost res­pinsă de către jude­că­tori, fiind con­si­de­rată una nemo­ti­vată.

Amin­tim că astăzi, 2 mar­tie, depu­ta­ții Par­ti­du­lui Libe­ral Demo­crat din Mol­dova au cerut eli­be­ra­rea lui Vlad Filat sub garan­ția lor. În acest sens, depu­ta­ții PLDM au sem­nat un demers.

„Astăzi, cinci depu­tați din frac­țiu­nea noas­tră (numă­rul maxim, con­form legii, n.r.) au depus o garan­ție per­so­nală pri­vind schim­ba­rea măsu­rii de arest pre­ven­tiv, a dl pre­șe­dinte Filat. Acesta este un drept legal al nos­tru. Con­si­de­răm că ares­tul pre­ven­tiv este unul înde­lun­gat și abu­za­tor. Vlad Filat încă nu este con­dam­nat, de aceea poate să-și petreacă tim­pul cu fami­lia sa. Noi am uti­li­zat acest drept legal și spe­răm ca instanța să țină cont de acest lucru. Deși, dacă mă între­bați pe mine per­so­nal, pot să vă spun că nu cred că acest lucru se va întâm­pla, pen­tru că avem ceea ce avem”, a decla­rat Vadim Pis­trin­ciuc, depu­tat PLDM.

Potri­vit liberal-democratului, Vlad Filat nu repre­zintă un peri­col public și nici nu are cum să influ­en­țeze pro­ce­sul. „Ați văzut și siguri că toate păr­țile sunt foarte bine pro­te­jate”, a adă­u­gat Pis­trin­ciuc, referindu-se la apa­ri­ția lui Ilan Șor la Jude­că­to­ria Buiu­cani, fiind încon­ju­rat de body­gu­arzi. „Con­si­der că această pază exce­sivă e pen­tru a face pre­siune psi­ho­lo­gică. Iar pro­ce­sul nu este public, așa cum au remar­cat și rapor­to­rii stră­ini”, a sub­li­niat depu­ta­tul.

Sursa Video: www.ZdG.md


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

  • Simion

    SHORi­can a venit cu foaia, a dat foiala cu un ochiSHOR belit stric­tiSHOR pe foaia scrisa la offshor GBC, iar BetiSHOR a dat uSHOR din cwr­SHOR. Maine, BetiSHOR va aduce o alta “dono­se­nie” tipa­rita pen­tru a fi citita, bal­baita de Ila­niSHOR, con­form pla­nu­lui din offshor.