Tragedie în familia unui deputat

Fiul cel mare al depu­ta­tu­lui Nae Simion Pleş­ca a fost împu­ş­cat mor­tal, la 7 mar­tie, de către fra­te­le său mai mic, cu un pis­tol de model CZ 75, chiar în apar­ta­men­tul fami­li­ei din Chi­şi­nău. În cadrul cer­ce­tă­rii pre­li­mi­na­re oame­nii legii au sta­bi­lit că în momen­tul pro­du­ce­rii inci­den­tu­lui, în locu­in­ță se aflau părin­ții și fra­te­le mai mic ai vic­ti­mei.

Sorin, cel care a tras, a fugit de la faţa locu­lui, fiind cău­tat de oame­nii legii. Astăzi, 8 mar­tie, la ora 09:00 auto­mo­bi­lul încu­iat a fost depis­tat de poli­țiș­ti pe o stra­dă din mun.Bălți. Poli­ți­tia con­ti­nuă acțiu­ni­le de cău­ta­re în vede­rea sta­bi­li­rii locu­lui află­rii bănu­i­tu­lui și acțiu­ni de urmă­ri­re pena­lă întru sta­bi­li­rea tutu­ror cir­cum­stan­țe­lor aces­tui caz.

UPDATE: Pe acest caz a fost des­chis un dosar penal pen­tru lip­si­rea de via­ță din impru­den­ță. Con­form art. 149 din Codul Penal al R. Mol­do­va, dacă va fi găsit vino­vat, auto­rul omo­ru­lui ris­că până la 3 ani de închi­soa­re. Potri­vit lui Adri­an Jov­mir, ofi­țe­rul de pre­să al Poli­ți­ei Capi­ta­lei, cazul se află acum în ges­tiu­nea pro­cu­ro­ri­lor.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *