arma-amenintare

Tragedie în familia unui deputat

Fiul cel mare al depu­ta­tu­lui Nae Simion Pleşca a fost împu­ş­cat mor­tal, la 7 mar­tie, de către fra­tele său mai mic, cu un pis­tol de model CZ 75, chiar în apar­ta­men­tul fami­liei din Chi­şi­nău. În cadrul cer­ce­tă­rii pre­li­mi­nare oame­nii legii au sta­bi­lit că în momen­tul pro­du­ce­rii inci­den­tu­lui, în locu­ință se aflau părin­ții și fra­tele mai mic ai vic­ti­mei.

Sorin, cel care a tras, a fugit de la faţa locu­lui, fiind cău­tat de oame­nii legii. Astăzi, 8 mar­tie, la ora 09:00 auto­mo­bi­lul încu­iat a fost depis­tat de poli­țiști pe o stradă din mun.Bălți. Poli­ți­tia con­ti­nuă acțiu­nile de cău­tare în vede­rea sta­bi­li­rii locu­lui află­rii bănu­i­tu­lui și acțiuni de urmă­rire penală întru sta­bi­li­rea tutu­ror cir­cum­stan­țe­lor aces­tui caz.

UPDATE: Pe acest caz a fost des­chis un dosar penal pen­tru lip­si­rea de viață din impru­dență. Con­form art. 149 din Codul Penal al R. Mol­dova, dacă va fi găsit vino­vat, auto­rul omo­ru­lui riscă până la 3 ani de închi­soare. Potri­vit lui Adrian Jov­mir, ofi­țe­rul de presă al Poli­ției Capi­ta­lei, cazul se află acum în ges­tiu­nea pro­cu­ro­ri­lor.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.