Cornel Gurin_europalibera.org

OPINIE: Corneliu Gurin, decorat după ce şi-a pierdut mandatul de procuror general

Ex-procurorul gene­ral, Cor­ne­liu Gurin, demi­sia căruia a fost apro­bată de par­la­ment prin vot uni­nim, încă la 26 febru­a­rie, curent, a fost deco­rat, la sfârşi­tul săp­tămâ­nii tre­cute, cu Cru­cea „Pen­tru Merit”, clasa I.
Deci­zia este luată de Con­si­liul Supe­rior al Pro­cu­ro­ri­lor, scrie politik.md. Potri­vit unui comu­ni­cat de presă al Pro­cu­ra­tu­rii Gene­rale, dis­tin­cţia i-a fost acor­dată (atenţie la merit) cu pri­le­jul „pro­mul­gă­rii noii Legi a Pro­cu­ra­tu­rii” de către preşe­din­tele R. Mol­dova (în data de 17 mar­tie) şi „încu­ra­ja­rea dlui Cor­ne­liu Gurin”?! (con­so­la­rea, pro­ba­bil, în legă­tură cu pier­de­rea man­da­tu­lui). Curios, nu? Dat afară (ca şi cum, la cerere per­so­nală) dar, de fapt, sub pre­siu­nea par­te­ne­ri­lor de dezvol­tare şi a stră­zii, care un an întreg a scan­dat în PMAN şi a cerut în toate rezo­lu­ţi­ile şi reven­di­că­rile demi­sia pro­cu­ro­ru­lui Gurin pen­tru slu­găr­ni­cie, sub­or­do­na­rea poli­tică a pro­cu­ra­tu­rii şi aco­pe­ri­rea acte­lor de mare coru­pţie (fur­tul mili­ar­du­lui, etc) ca, la nici 3 săp­tămâni de la demi­sie şi să-l deco­rezi, sub aco­pe­ri­rea unui pre­text mas­cat, pen­tru marea lui slu­găr­ni­cie („devo­ta­ment”). Deci, avem la Pro­cu­ra­tură Lege nouă, dar năra­vu­rile rămân cele vechi: „ce-i în mână, nu-i min­ciună”. Iar pre­mi­e­rul Pavel Filip, reve­nit proas­păt de la Bru­xe­l­les, unde a fost făcut cu ou şi cu oţet, inclu­siv pen­tru vechile câr­dă­şii din pro­cu­ra­tură, nu înce­tează să ne con­vingă (la fel ca şi preşe­din­tele Par­la­men­tu­lui, Andrian Candu), că în R. Mol­dova nimic nu va scăpa refor­me­lor, că la Pro­cu­ra­tură va fi ordine, că la Anti­co­ru­pţie va fi ordne, că în site­mul ban­car va fi ordine, că mili­ar­dul furat va fi res­ti­tuit, iar făp­ta­ţii vor fi decon­spi­raţi şi vor răs­punde în faţa legii. Dom­nule Filip, dar cine să-i decon­spire, şi cine să-i anche­teze, şi cine să-i judece? Con­si­liul Supe­rior al Pro­cu­ro­ri­lor, prin deco­ra­rea (sus­pectă) a unui pro­cu­ror demis ne-a şi asi­gu­rat deja, că în locul lui Gurin la Pro­cu­ra­tura Gene­rală nu va veni decât un alt Gurin. Să admi­tem că aţi mai putea minţi un anu­mit gen de lume. Dar să cre­deţi că euro­pe­nii habar nu au de ce se întâm­plă în R. Mol­dova, nu mai merge.
P.G.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

  • Simion

    Merita steaua sifi­li­ti­cu­lui Ilici “Pro­fu­ra­tor Geni­tal” in grad de Cio­lan cu doua catuse, o sca­toalca pe sale si un poli­nic de cia­nura in gat. Osandi-l-ar!

  • ivan cel groaz­nic

    Corup­tia tra­ieste ! Corup­tia e in toate cele … Gra­tii !!! Nu meda­lii si ordine …