OPINIE: Corneliu Gurin, decorat după ce şi-a pierdut mandatul de procuror general

Ex-procurorul gene­ral, Cor­ne­liu Gurin, demi­sia căru­ia a fost apro­ba­tă de par­la­ment prin vot uni­nim, încă la 26 febru­a­rie, curent, a fost deco­rat, la sfârşi­tul săp­tămâ­nii tre­cu­te, cu Cru­cea „Pen­tru Merit”, cla­sa I.
Deci­zia este lua­tă de Con­si­li­ul Supe­ri­or al Pro­cu­ro­ri­lor, scrie politik.md. Potri­vit unui comu­ni­cat de pre­să al Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le, dis­tin­cţia i-a fost acor­da­tă (atenţie la merit) cu pri­le­jul „pro­mul­gă­rii noii Legi a Pro­cu­ra­tu­rii” de către preşe­din­te­le R. Mol­do­va (în data de 17 mar­tie) şi „încu­ra­ja­rea dlui Cor­ne­liu Gurin”?! (con­so­la­rea, pro­ba­bil, în legă­tu­ră cu pier­de­rea man­da­tu­lui). Curi­os, nu? Dat afa­ră (ca şi cum, la cere­re per­so­na­lă) dar, de fapt, sub pre­siu­nea par­te­ne­ri­lor de dezvol­ta­re şi a stră­zii, care un an întreg a scan­dat în PMAN şi a cerut în toa­te rezo­lu­ţi­i­le şi reven­di­că­ri­le demi­sia pro­cu­ro­ru­lui Gurin pen­tru slu­găr­ni­cie, sub­or­do­na­rea poli­ti­că a pro­cu­ra­tu­rii şi aco­pe­ri­rea acte­lor de mare coru­pţie (fur­tul mili­ar­du­lui, etc) ca, la nici 3 săp­tămâ­ni de la demi­sie şi să-l deco­re­zi, sub aco­pe­ri­rea unui pre­text mas­cat, pen­tru marea lui slu­găr­ni­cie („devo­ta­ment”). Deci, avem la Pro­cu­ra­tu­ră Lege nouă, dar năra­vu­ri­le rămân cele vechi: „ce-i în mână, nu-i min­ciu­nă”. Iar pre­mi­e­rul Pavel Filip, reve­nit proas­păt de la Bru­xe­l­les, unde a fost făcut cu ou şi cu oţet, inclu­siv pen­tru vechi­le câr­dă­şii din pro­cu­ra­tu­ră, nu înce­tea­ză să ne con­vingă (la fel ca şi preşe­din­te­le Par­la­men­tu­lui, Andri­an Can­du), că în R. Mol­do­va nimic nu va scă­pa refor­me­lor, că la Pro­cu­ra­tu­ră va fi ordi­ne, că la Anti­co­ru­pţie va fi ord­ne, că în site­mul ban­car va fi ordi­ne, că mili­ar­dul furat va fi res­ti­tu­it, iar făp­ta­ţii vor fi decon­spi­ra­ţi şi vor răs­pun­de în faţa legii. Dom­nu­le Filip, dar cine să-i decon­spi­re, şi cine să-i anche­te­ze, şi cine să-i jude­ce? Con­si­li­ul Supe­ri­or al Pro­cu­ro­ri­lor, prin deco­ra­rea (sus­pec­tă) a unui pro­cu­ror demis ne-a şi asi­gu­rat deja, că în locul lui Gurin la Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă nu va veni decât un alt Gurin. Să admi­tem că aţi mai putea minţi un anu­mit gen de lume. Dar să cre­deţi că euro­pe­nii habar nu au de ce se întâm­plă în R. Mol­do­va, nu mai mer­ge.
P.G.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

2 comentarii

  1. Simion

    Meri­ta stea­ua sifi­li­ti­cu­lui Ili­ci “Pro­fu­ra­tor Geni­tal” in grad de Cio­lan cu doua catu­se, o sca­toal­ca pe sale si un poli­nic de cia­nu­ra in gat. Osandi-l-ar!

  2. ivan cel groaznic

    Corup­tia tra­ies­te ! Corup­tia e in toa­te cele … Gra­tii !!! Nu meda­lii si ordi­ne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *