Igor Popa, propus pentru șefia procuraturii municipiului Chișinău

Igor Popa este candidatul propus de către Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) pentru a fi numit în funcția de procuror al municipiului Chișinău. În prezent procuror interimar al capitalei, Igor Popa a obți­nut cele mai mari note la con­cur­sul orga­ni­zat pen­tru supli­ni­rea func­ției vacante de pro­cu­ror al Pro­cu­ra­tu­rii mun. Chi­și­nău, func­ție rămasă vacantă după pen­sio­na­rea lui Ion Dia­cov, fos­tul con­du­că­tor al insti­tu­ției.

Contactat de ZdG, Mircea Roșioru, președintele CSP, a declarat că toate detaliile legate de desemnarea procurorului Igor Popa drept candidat pentru funcția de procuror al mun. Chișinău vor fi făcute publice luni, în a doua parte a zilei dar a confirmat că Igor Popa a fost propus procurorului general interimar pentru a fi numit în funcție. „Este o candidatură care se propune procurorului general interimar. Teoretic și conform legii există posibilitatea ca această candidatură să fie respinsă de către procurorul general. Este așa posibilitate. Rămâne să vedem dacă procurorul general va accepta inițiativa Consiliului. Dacă lucrul ăsta se va întâmpla, atunci domnul Igor Popa va fi procurorul municipiului Chișinău pentru următorii cinci ani. În situația în care acest lucru nu se va întâmpla, vom vedea care sunt etapele următoare”, ne-a declarat Roșioru.

ZdG amintește că la con­cursul pentru șefiapopa note procuraturii mun. Chișinău s-au înscris doi can­di­dați: Igor Popa, fos­tul pro­cu­ror-șef al Pro­cu­ra­tu­rii sect. Râș­cani din Chi­și­nău și Nico­lae Geru, pro­cu­ror-șef al Pro­cu­ra­tu­rii sect. Cen­tru.

La înce­pu­tul aces­tei luni, la eva­lu­a­rea cunoş­tinţe­lor prac­tice şi teo­re­tice, Igor Popa a obți­nut 9,4 puncte, în timp ce Nico­lae Geru, 9,2. Și la proba orală Popa l-a învins pe con­tra­can­di­da­tul său, obținând 9,6 puncte, față de cele 9,4 obți­nute de Nico­lae Geru. Ast­fel, cu o medie de 9,5, Igor Popa a devenit favo­rit pen­tru desem­na­rea sa în func­ția de pro­cu­ror-șef al Pro­cu­ra­tu­rii mun. Chi­și­nău, insti­tu­ție care, după refor­ma­rea pro­cu­ra­tu­rii, din luna august 2016, va pre­lua inclu­siv pro­cu­ra­tu­rile sec­to­ri­ale din Capi­tală, iar șefii aces­tor pro­cu­ra­turi vor deveni adjunc­ții pro­cu­ro­ru­lui mun. Chi­și­nău.

Igor Popa a ajuns în atenţia opi­niei publice în peri­oada guver­nă­rii comu­niste atunci când a instru­men­tat mai multe dosare împo­triva lide­ri­lor opo­zi­ţiei de atunci. Popa este şi pro­cu­ro­rul care a sem­nat mai multe demer­suri pri­vind jude­ca­rea şi reţi­ne­rea tine­ri­lor pro­tes­ta­tari la 7 apri­lie 2009. Ajuns la şefia Pro­cu­ra­tu­rii Râş­cani în 2012, Popa s-a mutat în 2013 în casă nouă, procurându-şi un apar­ta­ment de 123 m.p., a cărui valoare de piaţă depă­şeşte 1 milion de lei, mult peste sala­riul său anual, care a ajuns la doar 113 mii de lei în 2013 și 111 mii în 2014.

În 2014, Igor Popa și-a cum­pă­rat și mașină nouă, un Hyun­dai Santa Fe fabri­cată în 2014, cu 405 mii de lei.

Soţia lui Igor Popa, Ala Popa, este avo­cată însă acum se află în  con­ce­diu pen­tru îngri­ji­rea copi­lu­lui.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *