Principală  —  Ştiri  —  Social   —   Servicii medicale gratuite pentru refugiații…

Servicii medicale gratuite pentru refugiații din Ucraina. CNAM anunță că a semnat trei acorduri pentru acoperirea cheltuielilor

Imagine-simbol

Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) anunță că a încheiat noi acorduri de colaborare cu Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) pentru acoperirea cheltuielilor destinate serviciilor medicale prestate refugiaților din Ucraina. Potrivit CNAM, acordurile au fost semnate în condițiile în care din 1 martie 2023 a intrat în vigoare mecanismul de acordare a protecției temporare persoanelor strămutate din țara vecină.

Astfel, CNAM anunță că beneficiarii de protecție temporară strămutați din Ucraina au acces gratuit la asistență medicală urgentă, asistență medicală primară și la examenul medical din motive de sănătate publică.

Esența acordurilor semnate rezidă în următoarele:
1. Acordul de parteneriat dintre UNICEF și CNAM prevede rambursarea cheltuielilor pentru serviciile medicale prestate copiilor (0 – 18 ani) și anume:
     a)serviciile medicale de urgență la etapa prespitalicească;
     b)serviciile de asistență medicală primară;
     c)serviciile medicale de urgență spitalicești.

Bugetul estimat pentru asistența medicală destinată în 2023 copiilor din Ucraina, beneficiari de protecție temporară, este de aproape 21 de milioane de lei.

2. În baza acordului cu OIM vor fi acoperite cheltuielile ce țin de:

     a) serviciile de dializă oferite beneficiarilor de protecție temporară strămutați din Ucraina. Serviciile de dializă sunt acordate în condiții de ambulatoriu și staționar de către prestatorii încadrați în sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală.
Bugetul estimat este de aproape 260 de mii de dolari.

3. Acordul de parteneriat cu UNFPA, prevede rambursarea cheltuielilor pentru:
     a) serviciile medicale de urgență spitalicești, prestate femeilor cu vârste între 18 și 55 de ani.
Bugetul estimat pentru 2023 este de peste 4 milioane 363 de mii de lei.

CNAM anunță că prestatorii de servicii medicale vor prezenta Companiei Naționale de Asigurări în Medicină rapoarte și facturi fiscale electronice separat pentru serviciile medicale acordate beneficiarilor de protecție temporară, conform mecanismului stabilit de Ministerul Sănătății și CNAM.

CNAM este deschisă pentru colaborare și cu alți parteneri de dezvoltare care ar putea să acopere:
     – serviciile de asistență medicală urgentă prespitalicească și primară pentru adulți (femei și bărbați);
     – asistența medicală urgentă spitalicească pentru bărbați.

Din 1 martie 2023, persoanele care s-au refugiat în țara noastră din cauza războiului din Ucraina pot primi protecție temporară în R. Moldova pentru o perioadă de un an, potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Beneficiarii de protecție temporară au acces la măsuri și servicii de asistență socială, finanțate de organizații internaționale și, de asemenea, beneficiază de mai multe drepturi, printre care accesul la studii și educație, încadrarea în câmpul muncii fără necesitatea de a obține permisul de ședere provizorie în scop de muncă, accesul la asistență medicală primară și de urgență ș.a.

Pentru a solicita dreptul la protecției temporară, persoanele refugiate vor depune o cerere la Inspectoratul General pentru Migrație al Ministerului Afacerilor Interne. De menționat că, inițial, acest drept este acordat pentru un an, ulterior această perioadă fiind prelungită până la maximum doi ani.