Principală  —  Ştiri  —  Social   —   Parlamentul anunță concurs pentru selectarea…

Parlamentul anunță concurs pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului

Sursa foto: old.ombudsman.md

Parlamentul anunță despre lansarea concursului pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului. Dosarele pot fi depuse până la data de 30 iunie 2023, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului.

Potrivit Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului, candidații la funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului trebuie să întrunească cumulativ mai multe condiții: să fie cetățean al R. Moldova, să nu fie supus unei măsuri de ocrotire judiciară sub forma tutelei și să aibă o vechime de muncă de cel puțin zece ani și o activitate notorie în domeniul apărării și promovării drepturilor omului.

De asemenea, candidații trebuie să se bucure de o reputație ireproșabilă, să nu aibă, în ultimii cinci ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației de a nu admite manifestări de corupție. O altă condiție de participare la concurs este lipsa antecedentelor penale, inclusiv stinse, precum și a interdicției de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate (ANI).

Concursul se va desfășura în două etape – depunerea și admisibilitatea dosarelor și interviul. Toți candidații care vor obține votul majorității membrilor Comisiei speciale pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului vor fi propuși Parlamentului pentru numire în funcție.

Concursul pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului pentru drepturile copilului a fost lansat după ce mandatul Maiei Bănărescu a expirat în luna aprilie curent.

Maia Bănărescu a fost numită în funcția de Avocată a Poporului pentru drepturile copilului în aprilie 2016. Până a ajunge în această funcție, Maia Bănărescu a deținut funcția de șefă a Direcției drepturile omului şi cooperare externă la Curtea Supremă de Justiție.

Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului își exercită atribuțiile pentru asigurarea respectării drepturilor şi a libertăților copilului şi realizării, la nivel național, de către autoritățile publice centrale şi locale, de către persoanele cu funcție de răspundere de toate nivelurile a prevederilor Convenției ONU cu privire la drepturile copilului.