Notarul va putea desface căsătoriile, începând cu 1 martie 2019. Care va fi procedura

Desfacerea căsătoriei, prin acordul soţilor, va putea fi făcută la notar, începând cu 1 martie 2019. Noua Lege privind procedura notarială, a fost publicată astăzi, 1 februarie, în Monitorul Oficial.

Potrivit art. 41 din noua lege, cererea de desfacere a căsătoriei prin acordul soţilor poate fi depusă la orice notar în baza acordului comun al soţilor, în prezența ambilor soți sau în prezența unuia dintre soți, dacă notarului anterior i-a fost comunicat acordul autentic al celuilalt soț de desfacere a căsătoriei şi examinare a cererii în absenţa sa.Cererea de desfacere a căsătoriei se va întocmi în scris, după modelul aprobat de Ministerul Justiţiei.

Cererea și, dacă există, acordul autentic al unuia dintre soți trebuie să vizeze, după caz, modul de participare a părinților la educaţia copiilor, întreținerea copiilor minori comuni, stabilirea domiciliului acestora, plata pensiei de întreţinere a soțului sau partajul averii comune dobîndite în perioada căsătoriei. În acest scop, părţile declară notarului pe propria răspunde despre existenţa copiilor minori sau concepuți, iar în cazul în care soţii au copii minori, concomitent cu desfacerea căsătoriei se autentifică acordul soților cu privire la stabilirea pensiei de întreţinere a copiilor minori şi cu privire la domiciliul copiilor minori după divorț.

În acest scop, soții vor declara notarului pe propria răspunde despre existenţa copiilor minori sau concepuți, iar în cazul în care soţii au copii minori, concomitent cu desfacerea căsătoriei, se autentifică acordul soților cu privire la stabilirea pensiei de întreţinere a copiilor minori şi cu privire la locul de trai al acestora după desfacerea căstoriei.

La cererea de desfacere a căsătoriei se anexează:

 • copiile legalizate ale certificatelor de naştere ale soţilor şi ale copiilor minori existenți,
 • copiile actelor de identitate ale soților,
 • certificatul de căsătorie în original emis de autorităţile competente ale Republicii Moldova, o copie legalizată a acestuia. Originalul certificatului de căsătorie se reţine de către notar.

La momentul înregistrării cererii notarul acordă soţilor un termen de 30 de zile pentru eventuala retragere a cererii de desfacere a căsătoriei. Termenul pentru retragerea cererii de desfacere a căsătoriei poate fi prelungit, cu acordul soților, cu maximum 30 de zile.

La expirarea termenului prevăzut, dacă soţii și-au exprimat consimţământul liber şi neviciat şi sunt îndeplinite, cumulativ, şi celelalte condiţii legale prevăzute de Codul familiei pentru desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor, notarul emite încheierea de desfacere a căsătoriei prin acordul părților, în care consemnează data desfacerii căsătoriei, numele de familie pe care foştii soţi le vor purta după divorţ și, după caz, mențiunile privind acordul parental referitor la plata pensiei de întreținere, stabilirea domiciliului minorilor, modalitatea de partajare a bunurilor comune, plata pensiei de întreţinere a soţului.

Încheierea de desfacere a căsătoriei se emite în cinci exemplare și produce efectul juridic al unui act de stare civilă de desfacere a căsătoriei (divorț).

Notarul poate emite și o încheiere de respingere a cererii de desfacere a căsătoriei în situaţiile în care nu sunt îndeplinite, cumulativ, condiţiile legale prevăzute de Codul familiei pentru desfacerea căsătoriei prin acordul părţilor, sau dacă:

 • unul dintre soţi nu îşi poate exprima consimţămîntul liber şi neviciat;
 • cererea nu este semnată de ambii soţi în prezența notarului,
 • dacă anterior notarului nu i-a fost comunicat acordul autentic al celuilalt soț de desfacere a căsătoriei şi examinare a cererii în absenţa sa, iar soțul prezent insistă să fie înregistrată cererea;
 • soţii refuză să dea declaraţiile prevăzute de lege;
 • soţii nu prezintă, la depunerea cererii, actele necesare;
 • în cazul în care sunt copii minori sau concepuți și, la expirarea a 30 de zile, unul dintre soţi nu se prezintă în fața notarului, nu consimte la desfacerea căsătoriei sau părţile refuză de a încheia acordul referitor la plata pensiei de întreţinere și stabilirea locului de trai al copiilor minori sau acordul contravine intereselor minorilor;
 • cel puțin unul dintre soţi nu s-a prezentat în faţa notarului la expirarea celor 30 de zile acordate;
 • cererea a rămas fără obiect, întrucât căsătoria dintre soţi fie a fost desfăcută de către o altă autoritate competentă, fie a încetat din cauza decesului unuia dintre soţi;
 • dacă soții se împacă şi unul dintre ei îşi retrage cererea de desfacere a căsătoriei.

În cazul respingerii cererii de desfacerea a căsătoriei notarul emite o încheiere de respingere în trei exemplare, din care unul se păstrează în arhiva notarului, iar celelalte se transmit fiecăruia dintre soți. La respingerea cererii de desfacere a căsătoriei originalul certificatului de căsătorie se restituie persoanei care l-a depus la notar.

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *