Principală  —  Ştiri  —  Social   —   Moldovenii cu acte de stare…

Moldovenii cu acte de stare civilă înregistrate peste hotare, obligați să declare transcrierea acestora în termen de șase luni de la întoarcerea în R. Moldova, anunță ASP

Sursa foto: ASP

Agenția Servicii Publice (ASP) anunță că cetățenii R. Moldova care au înregistrat acte de stare civilă la organele competente ale țărilor străine, au obligația să declare transcrierea acestora, în termen de 6 luni de la întoarcerea în țară sau de la primirea din străinătate a certificatului de stare civilă ori a copiei sau extrasului de pe actul de stare civilă. 

Actele oficiale emise de către autoritățile altor state sunt recunoscute în R. Moldova numai dacă sunt supralegalizate (legalizare consulară) sau apostilate și traduse, dacă nu este stabilit altfel prin tratat/convenție/acord la care R. Moldova este parte, potrivit ASP.

Excepţie de la regula supralegalizării sau apostilării documentelor de stare civilă emise în străinătate constituie: 

  1. extrasele multilingve de pe actele de naștere, căsătorie și deces emise de către organele competente ale următoarelor state străine: Bosnia și Herțegovina, Confederația Elvețiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Muntenegru, Regatul Belgiei, Regatul Spaniei, Regatul Țărilor de Jos, Republica Bulgaria, Republica Capului Verde, Republica Croația, Republica Turcia, Republica Estonia, Republica Federală Germania, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Lituania, Republica Macedonia, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Serbia, Republica Slovenia, România;
  2. documentele emise de către statele membre la Convenţia cu privire la asistenţa juridică şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Kazahstan, Kîrgîzstan, Rusia, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina şi Uzbekistan;
  3. documentele statelor cu care Republica Moldova are încheiate tratate bilaterale, inclusiv prin succesiune: Letonia, Lituania, România, Republica Cehă, Republica Slovacă, Republica Ungaria, Georgia. 

Actele/documentele ce vizează fapte de stare civilă, produse în condițiile legislației statelor străine și care se confirmă prin înscrisuri oficiale, eliberate de către autoritățile străine cu caracter religios, notarial, privat (contracte, hotărâri ale instanțelor judecătorești/curților, etc.) nu se supun procedurii de transcriere.

Potrivit ASP, aceste acte se recunosc valabile pe teritoriul R. Moldova cu condiția supralegalizării sau apostilării lor în modul stabilit, dacă tratatele internaționale la care R. Moldova este parte nu prevăd altfel și se prezintă la organele competente din R. Moldova pentru a fi luat drept bază la apariția, modificarea sau încetarea raporturilor civile/familiale, în cazul recunoașterii faptului căsătoriei potrivit legislației R. Moldova.