Principală  —  Ştiri  —  Social   —   Investiții de 43 de milioane…

Investiții de 43 de milioane de lei în sprijinul formării viitorilor pedagogi la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Proiect finanțat de Banca Mondială

La Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” (UPSC) a fost lansat, pe 13 decembrie 2022, subproiectului „Asigurarea calității și relevanței formării profesionale a viitorilor pedagogi prin programe de studii inovative și conexe la piața muncii”. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), acest subproiect a fost câștigat în cadrul Proiectului „Învățământul Superior din Moldova”, care este implementat de MEC și finanțat de Banca Mondială.

Bugetul total al subproiectului este de peste 43 de milioane de lei (echivalentul a peste 2 milioane de euro), iar durata de implementare a proiectului este de 2,5 ani.

MEC menționează că proiectul dat este unul prioritar și are drept scop perfecționarea învățământului superior pedagogic și creșterea capacității instituționale a UPSC de formare a specialiștilor calificați și competitivi în domeniul „Științe ale educației”, precum și îmbunătățirea mecanismelor de asigurare a calității studiilor. În acest scop, se urmărește reconceptualizarea programelor de studii pedagogice din perspectiva integralizării, abordării praxiologice și digitalizării procesului de formare profesională.

„Beneficiarii direcți ai subproiectului sunt cei 1 102 studenți UPSC de la programele de licență și master în domeniul prioritar „Științe ale educației”, beneficiarii indirecți, fiind studenții universității care își fac studiile la învățământ cu frecvență redusă, dar și cei din alte domenii de formare profesională, în total 2 721 de studenți. De menționat că au de beneficiat și cele 227 de cadre didactice și științifico-didactice titulare din universitate, precum și persoanele înscrise la programele de formare profesională continuă în cadrul centrelor instituționale de formare continuă – 4 600 de persoane”, anunță Ministerul Educației și Cercetării.

Subproiectul „Asigurarea calității și relevanței formării profesionale a viitorilor pedagogi prin programe de studii inovative și conexe la piața muncii” face parte din Proiectul „Învățământul Superior din Moldova” ce se înscrie în reforma de modernizare a învățământului superior, inițiată în vara acestui an. În total, Guvernul R. Moldova investește 700 de milioane de lei în acest scop, menționează MEC.