Principală  —  Ştiri  —  Social   —   Îngrijorări: Un război prelungit în…

Îngrijorări: Un război prelungit în Ucraina va aduce sub pragul sărăciei jumătate dintre locuitorii R. Moldova

În cazul unui război prelungit în Ucraina, realizările socio-economice ale R. Moldova, țara vecină, ar putea fi periclitate, potrivit previziunilor Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Datele sugerează că din cauza conflictului din Ucraina și a crizelor asociate, în R. Moldova peste 30% din populație ar putea trăi sub pragul sărăciei, iar în următorul an, fiecare al doilea cetățean riscă să devină sărac.

„Efectele economice ale războiului din Ucraina vor fi resimțite în întreaga regiune și milioane de oameni vor avea nevoie în lunile următoare de sprijin urgent”, a declarat Dima Al-Khatib, Reprezentantă rezidentă PNUD în Republica Moldova.

„Continuăm să extindem sprijinul nostru pentru Moldova, pentru a acoperi multiplele necesități ale celor care au fugit de violență și pentru a susține comunitățile-gazdă. Dar, pentru a preveni și mai multe suferințe umane și colapsul economiilor locale, războiul trebuie să înceteze. Oamenii din regiune au nevoie urgentă de pace, pentru a preveni căderea liberă în sărăcie”, a mai spus Dima Al-Khatib.

Legăturile economice apropiate ale R. Moldova cu Ucraina și Federația Rusă, escaladarea crizei energetice și impactul fluxului de refugiați sunt factorii care contribuie la aprofundarea crizei. Impactul acesteia se simte deja în țară și se va amplifica, dacă războiul va continua.

Pentru a ajuta la identificarea nevoilor de asistență, PNUD va efectua o analiză a impactului lanțurilor valorice perturbate asupra întreprinderilor mici și mijlocii care operează în Moldova. Totodată, PNUD va estima impactul potențial al crizei la nivelul veniturilor gospodăriilor, identificând sprijinul necesar pentru acestea.

În baza parteneriatului său de lungă durată și de încredere cu Guvernul R. Moldova, PNUD a oferit sprijin imediat persoanelor din Ucraina care au fugit de violență și s-au refugiat în Moldova. Ca parte a familiei ONU, PNUD susține comunitățile și autoritățile locale pentru a oferi cazare și provizii de bază refugiaților, inclusiv produse de igienă și pachete cu alimente. Sprijin suplimentar este oferit adăposturilor, pentru a acoperi nevoile urgente, cu accent pe suportul pentru femei și copii. În continuare, PNUD va facilita integrarea socio-economică a refugiaților prin promovarea oportunităților de angajare, extinderea accesului acestora la serviciile publice și asigurarea coeziunii sociale în comunitățile-gazdă.

În contextul Planului Regional ONU de Răspuns pentru Refugiați, PNUD cooperează cu Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați pentru a asigura accentul puternic pe reziliență și pe dezvoltare pentru milioanele de persoane strămutate, care au fugit de violență. Acest sprijin comun pentru refugiați și comunitățile-gazdă se va axa pe asigurarea mijloacelor de trai, prin coeziunea socială, generarea de venituri și ocuparea forței de muncă.