Principală  —  IMPORTANTE   —   Începând cu 2025, ASP va…

Începând cu 2025, ASP va emite un nou model de act de identitate. Detalii despre costuri și termene de valabilitate

Sursa foto: ASP

Începând cu anul 2025, în R. Moldova urmează a fi puse în circulație noi modele de acte de identitate de tip card, cartea de identitate – eliberată cetățenilor R. Moldova și cartea de rezidență – eliberată cetățenilor străini, apatrizilor, refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară. Se întâmplă după ce Guvernul a votat miercuri, 6 martie, nun proiect de lege, care prevede revizuirea unui șir de acte normative aferente domeniului de asigurare a locuitorilor R. Moldova cu acte de identitate.

„(…) Cea mai importantă componentă vizează semnătura electronică a cetățenilor. Cu alte cuvinte, prin introducerea acestui document, noi nu ne propunem să introducem doar un act de identitate, dar să creștem exponențial numărul cetățenilor care pot accesa securizat în mediul online serviciile electronice, fie fiscale, educaționale, sociale sau financiare (…). O altă noutate a noului document va fi excluderea datelor despre domiciliul sau reședința persoanei pe cartea de identitate (…)”, a declarat Mircea Eșanu, directorul ASP, în ședința Executivului.

Forma și conținutul cărții de identitate:

Potrivit unui comunicat al Agenției Servicii Publice (ASP), cartea de identitate va avea dimensiunea unui card bancar, formatul de 85,6 mm pe 53,98 mm, care va conține:

Date în format tipărit: denumirea statului emitent, în limbile română și engleză; denumirea actului de identitate, în limbile română și engleză; seria şi numărul; numele și prenumele; sexul; data naşterii; cetăţenia; numărul de identificare de stat al persoanei fizice; data emiterii și autoritatea emitentă; data expirării termenului de valabilitate; imaginea facială; semnătura olografă a titularului, de la vârsta de 14 ani.

Date în format electronic: toate datele din formatul tipărit și din formatul inscripționat; mijloacele semnăturii electronice calificate și certificatele cheilor publice (în cazul titularilor cu capacitate deplină de exercițiu; datele biometrice ale titularului (imaginea facială și, după caz, imaginile amprentelor digitale).

Avantajele cărții de identitate:

Avantaje imediate:

Interacţionarea în format digital cu instituţiile publice, conform ASP. Titularii se pot autentifica în sistemele informaționale ale instituțiilor publice pentru a beneficia de diverse servicii publice electronice (bancare, fiscale, sociale, financiare, educaţionale etc.);

Titularii cărților de identitate se vor autentifica în următoarele sisteme informaționale: MSign, MPower, MPass, MNotify, MCabinet, e-Votare, e-Raportare, e-Declarație, e-Factura, e-Licențiere, e-Stare Civilă, e-Achiziții, etc. Cetățenii vor putea semna acte, cereri sau declarații oficiale fără a se prezenta la oficiile instituțiilor publice;

Acces la serviciile publice electronice la distanță – mijloc de interacțiune dintre diaspora și autoritățile din Republica Moldova prin intermediul platformelor digitale guvernamentale;

Prevenirea furtului de identitate sau a altor forme de criminalitate cibernetică și securizarea oricărei operațiuni.

Avantaje viitoare:

Cărțile electronice de identitate vor dobândi o utilitate extinsă, putând fi utilizate nu doar pentru identificare pe teritoriul R. Moldova, ci și ca document de călătorie în țările care le vor recunoaște în acest sens (de exemplu, țările membre ale Uniunii Europene);

Asigurarea accesului la procesul electoral pentru toți cetățenii R. Moldova oriunde s-ar afla, inclusiv și pentru acei din diasporă;

Acces la piața unică digitală a UE prin recunoașterea reciprocă a elementelor-cheie, cum ar fi identificarea electronică, documentele electronice, semnăturile electronice și serviciile de distribuție electronică.

Posesorul se va putea autentifica și semna documente electronice, contracte, care vor fi valabile și recunoscute în spațiul UE.

Eliberarea cărții de identitate:

Noile cărți de identitate se vor elibera cetățenilor R. Moldova care locuiesc pe teritoriul RM și au împlinit vârsta de 14 ani. Potrivit comunicatului ASP, la solicitarea reprezentantului legal, actul va putea fi eliberat și înainte de împlinirea vârstei de 14 ani. Cartea de identitate nu va avea un caracter obligatoriu pentru persoanele care dețin un buletin de identitate al cetățeanului R. Moldova valabil.

Termen de valabilitate:

Valabilitatea cărților de identitate va fi diferită, în funcție de vârsta titularului:

  • de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 0 – 7 ani;
  • de 7 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 7 – 14 ani;
  • de 10 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 – 70 ani;
  • nelimitat, după împlinirea vârstei de 70 de ani.

Datele privind domiciliul și reședința temporară vor fi excluse:

Cartea de identitate nu va conține informația privind domiciliul și reședința temporară a titularului. Excluderea datelor despre domiciliul/reședința temporară din conținutul actelor de identitate de uz intern ar permite „eliminarea necesității preschimbării acesteia de fiecare dată când titularul își schimbă locul de trai”. Procedura schimbării domiciliului sau a reședinței temporare va putea fi accesată online de către titularul unei cărți de identitate.

Costuri:

Costurile pentru emiterea noilor documente vor putea fi stabilite cu exactitate în urma achizițiilor internaționale de blanchete, utilaj și soft, inclusiv evaluarea capacităților de emitere a semnăturilor electronice. Cost orientativ – circa 280 lei. Costul mediu al cărților de identitate în spațiul european: 14-40 euro.

Prin decizia Consiliului European din data de 23 iunie 2022, R. Moldova a obținut statutul de stat candidat. Unul din obiectivele agendei de asociere este punerea în circulație a noilor tipuri de acte de identitate, îmbunătățite din punct de vedere al securității, care vor facilita identificarea titularului și accesul acestuia la serviciile publice. Noile acte de identitate vor avea integrate o serie de elemente biometrice de identificare, ceea ce va permite, la un moment dat, utilizarea acestor documente în Uniunea Europeană.