Principală  —  IMPORTANTE   —   Î.C.S. „Premier Energy” a preavizat…

Î.C.S. „Premier Energy” a preavizat S.A. „Apă-Canal Chișinău” în legătură cu necesitatea achitării datoriilor pentru energia electrică: „Ne rezervăm dreptul de a deconecta careva sedii administrative sau oficii”

Î.C.S „Premier Energy” S.R.L. a preavizat, pe 21 noiembrie, S.A. „Apă-Canal Chișinău” în legătură cu necesitatea achitării datoriilor, care se ridică la 5.608.368,81 de lei, pentru energia electrică consumată. Într-un răspuns la o solicitare de informație a Ziarului de Gardă, reprezentanții Î.C.S „Premier Energy” S.R.L. ne-au comunicat că, în cazul neachitării datoriilor, „punctele strategice ale furnizorului de apă nu vor fi deconectate”, dar își rezervă „dreptul de a deconecta careva sedii administrative sau oficii”. 

ZdG a solicitat o reacție oficială de la reprezentanții S.A. „Apă-Canal Chișinău”. Până la publicarea acestui articol, nu am primit niciun răspuns.

„Prin prezenta vă comunicăm că, în conformitate cu reglementările în vigoare și clauzele contractuale ce vizează relațiile bilaterale dintre furnizorul de energie electrică și clienții deserviți, ÎCS „Premier Energy” SRL a preavizat pe 21 noiembrie SA Apă-Canal Chișinău în legătură cu necesitatea achitării datoriilor acumulate pentru energia electrică consumată. Aceasta este o scrisoare standard, care se expediază consumatorilor ce acumulează datorii. Menționăm că punctele strategice ale furnizorului de apă nu vor fi deconectate, dar ne rezervăm dreptul de a deconecta careva sedii administrative sau oficii.  

Precizăm că pentru a furniza consumatorilor săi energia electrică necesară, ÎCS „Premier Energy” SRL trebuie să o achiziționeze de la producători și furnizori, să achite serviciul de transport și de distribuție a energiei electrice, precum și să asigure activitatea de furnizare, care impun efectuarea de plăți urgente și inadmisibilitatea acumulării de datorii. Dacă datoriile clienților noștri continuă să se acumuleze, la rândul nostru, nu vom fi capabili să plătim la timp producătorilor/furnizorilor noștri de energie, ceea ce ar pune în pericol livrarea continuă a energiei electrice pentru toți consumatorii, ceea ce este incorect în raport cu clienții onești, care achită la timp și în mod integral facturile. Ne exprimăm speranța că SA Apă-Canal Chișinău va întreprinde măsurile necesare pentru a achita la timp facturile pentru energia electrică consumată și nu va admite pe viitor acumularea datoriilor”, se arată în răspunsul oferit pentru ZdG.

Anterior, în spațiul public a fost publicat un document în care este menționat faptul că Î.C.S „Premier Energy” S.R.L. a notificat S.A. „Apă-Canal Chișinău” cu privire la posibilitatea debranșării de la energia electrică începând cu 24 noiembrie, în cazul în care datoria nu va fi achitată.

Publicitate
Publicitate