Principală  —  IMPORTANTE   —   DOC/ De la 1 octombrie…

DOC De la 1 octombrie pensia minimă pentru limită de vârstă va fi majorată până la 2 000 lei, iar toate tipurile de pensii vor fi indexate cu 3,86%. Prevederile proiectului Guvernului propus spre dezbateri publice

Imagine-simbol

De la 1 octombrie 2021 cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă se va majora și va constitui 2 000 lei, iar toate tipurile de pensii – prestații de asigurări sociale și prestații sociale de stat vor fi indexate cu 3,86%. Cu astfel de propuneri vin reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale, care au elaborat un proiect de Hotărâre în acest sens și îl propun spre dezbateri publice până la adoptarea de către Guvern.

Potrivit documentului elaborat și propus spre consultări publice, pensiile se indexează în fiecare an, la 1 aprilie și la 1 octombrie.

Astfel, la 1 aprilie, coeficientul de indexare va fi egal cu media creșterii anuale a indicilor prețurilor de consum din ultimii 3 ani, iar la 1 octombrie – cu rata inflației înregistrată în primul semestru al anului în curs. Coeficientul de indexare se stabilește de către Guvern.

Tot aici, proiectul în cauză propune indexarea, la 1 octombrie curent, a prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale de stat cu 3,86%, reieșind din rata inflației înregistrată în primul semestru al anului în curs.


Autorii proiectului menționează că, conform datelor prezentate de Biroul Național de Statistică, rata inflației înregistrată în I semestru al anului 2021 (luna iunie) față de decembrie 2020 este de 3,86%.

„Complementar, menționăm că scopul indexării anuale este reactualizarea periodică a mărimii pensiilor de asigurări sociale de stat, care este specifică prin caracterul său anual, permanent şi obligatoriu. Indexării sînt supuse toate categoriile de pensii, indiferent de tipul acestora, mărimea pensiei şi nu de la caz la caz”, se arată în proiect.

Totodată, de la 1 octombrie 2021 cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă va constitui 2000 lei. Potrivit documentului, „cuantumul pensiei minime pentru limită de vîrstă se stabilește de către Guvern, astfel, diferenţa dintre cuantumul pensiei minime şi cuantumul pensiei calculate se va achita din mijloacele bugetului de stat”.

„Având în vedere rata inflației înregistrată în primul semestru al anului în curs, la 1 octombrie 2021 se indexează cu coeficientul indexării de 3,86%:

Mulțumim că citești ZdG!
Ajută-ne să continuăm să furnizăm informații esențiale — donează pentru jurnalismul nostru.

Donează

1) toate pensiile stabilite și recalculate în temeiul Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii;
2) pensiile pentru vechime în muncă stabilite în temeiul Legii nr. 437/1990 cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova și al Hotărârii Guvernului nr. 865/1992 cu privire la pensiile pentru vechime în muncă a cadrelor din domeniul învățământului și ocrotirii sănătății, care se achită din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat;
3) pensiile funcționarilor publici stabilite în temeiul Legii serviciului public nr. 443/1995;
4) pensiile colaboratorilor vamali stabilite în temeiul Legii serviciului în organele vamale nr. 1150/2000;

5) plățile periodice capitalizate stabilite în temeiul Legii nr. 123/1998 cu privire la capitalizarea plăților periodice:

a) plățile lunare capitalizate beneficiarilor care, în urma unui accident de muncă, au suferit o traumă ori au contractat o boală profesională din vina întreprinderii, fără succesiune de drept, lichidate ulterior;
b) plățile lunare capitalizate beneficiarilor care, în urma unui accident de muncă, au suferit o traumă ori au contractat o boală profesională din vina întreprinderii lichidate ulterior;

6) indemnizațiile de dizabilitate stabilite în temeiul Legii asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale nr. 756/1999;
7) pensiile stabilite în temeiul Legii nr. 909/1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl;
8) compensația bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare și suplimente alimentare care contribuie la eliminarea din organism a radionuclizilor pentru persoanele participante la lichidarea consecințelor catastrofei de la Cernobîl și la experiențele nucleare, avariile cu radiație ionizantă și a consecințelor lor la obiectivele atomice civile sau militare, stabilită în temeiul Legii nr. 909/1992 privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl. De la 1 octombrie 2021 această compensație bănească se stabilește în cuantum indexat;
9) pensiile stabilite în temeiul Legii asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri nr. 1544/1993. De la 1 octombrie 2021, pensiile minime stabilite în temeiul Legii nr. 1544/1993 se determină în cuantum indexat;
10) indemnizațiile urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19 stabilite în temeiul Legii nr. 127/2020;
11) pensiile stabilite în temeiul Legii 544/1995 cu privire la statutul judecătorului.

De la 1 octombrie 2021 cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă constituie 2000 lei.

Cuantumul pensiei minime de dizabilitate constituie:

  • 1) în cazul unei dizabilități severe – 1 500 lei;
  • 2) în cazul unei dizabilități accentuate – 1 400 lei;
  • 3) în cazul unei dizabilități medii – 1000 lei.

Tot în proiect se menționează că în cazul în care cuantumul pensiei calculat conform legii este mai mic decât cuantumul pensiei minime pentru categoria respectivă, diferența dintre aceste cuantumuri se acoperă din mijloacele bugetului de stat.

Proiectul de Hotărâre: