Principală  —  Social  —  Consultanţă juridică   —   Violența împotriva femeilor și carantina.…

Violența împotriva femeilor și carantina. Ce trebuie să știe victimele

Din motiv că în perioada de izolare în contextul pandemiei de coronavirus numărul cazurilor de violență în familie a crescut, Ziarul de Gardă a discutat cu Arina Țurcan-Donțu, avocată la Centrul de Drept al Femeilor referitor la faptul cum ar trebui să acționeze victimele violenței în familie, unde pot apela și cum să beneficieze de suport atunci când sunt supuse violenței.

„Violența în familie încalcă direct dreptul femeilor la viață, la integritate fizică și psihică, la libertate și la siguranță. Agresorul poate fi soțul, fostul soț, partenerul sau fostul partener, precum și un alt membru al familiei. Oricine trebuie să știe că are dreptul de a trăi în siguranță în propria casă, că violența nu poate fi justificată și că vina aparține în totalitate agresorului. Cercul violenței poate fi rupt iar victima poate fi ajutată să depășească situația de criză”, a menționat Arina Țurcan-Donțu.

În carantină femeile sunt dublu vulnerabile

Avocata a menționat că în contextul situației de carantină femeile sunt dublu vulnerabile atunci cînd sunt supuse violenței în familie, deoarece au acces limitat la grupul de suport și pentru că serviciile de protecție a victimelor violenței în familie au regim special de lucru.

Arina Țurcan-Donțu, avocată,
Centrul de Drept al Femeilor

„Dacă sunteți supusă  abuzului sau ați fost martor al unui incident de violență în familie, apelați la numărul de telefon 112. Comunicați din start adresa unde vă aflați și spuneți că sunteți supusă violenței și aveți nevoie de intervenția poliției pentru a fi protejată și a fi aplicate măsurile de protecție. Când apelați serviciul 112 sunteți în drept să solicitați operatorului să vă indice numărul de înregistrare  a apelului, data și ora primirii”, a spus Arina Țurcan-Donțu.

La sosirea echipajului de poliție, avocata spune că victima ar trebui să insiste să discute cu polițiștii fără prezența agresorului și să ceară emiterea ordinului de restricție de urgență. În baza lui, polițistul va putea înlătura agresorul din locuință pentru un termen de cel mult 10 zile. În caz de refuz în emiterea ordinului de restricție de urgență, victima trebuie să ceară de la polițist copia de pe chestionarul de evaluare a riscului și/sau actul de refuz.

 Cum se scrie o plângere

Avocata a explicat că atunci când victima poate ieși din domiciliu, ea poate depune o plângere pe numele agresorului la oricare Inspectorat de Poliție. Plângerea trebuie să cuprindă: numele, prenumele victimei; adresa pentru corespondență a persoanei care sesizează poliția, e-mailul, numărul de telefon; descrierea faptei și circumstanțele în care s-a produs; numele, prenumele agresorului; dacă au fost prezenți martori, pot fi indicate numele și datele lor de contact, solicitarea cu privire la emiterea ordinului de restricție de urgență, data și semnătura. 

„Pentru a vă asigura că plângerea sau sesizarea cu referire la actele de violență este primită, se recomandă să solicitați o copie în care este indicată data și numărul de înregistrare”, a spus avocata.

Sesizarea privind violența față de copii poate fi făcută la telefonul copilului 116 111 sau depusă la Direcția de asistență socială și protecție a familiei din raionul în care locuiește copilul sau la Direcția municipală pentru protecția copilului din municipiul Chișinău.

Totodată, victima poate apela non-stop la telefonul de încredere pentru femei 08008 8008 sau la linia gratuită de consiliere juridică a victimelor violenței 0800 80000 între orele 08:00 și 17:00. De asemenea, ea poate apela la oricare dintre ONG-urile care acordă consiliere și asistență victimelor violenței în familie.

Măsuri de protecție a victimelor: ordinul de restricţie de urgenţă

Arina Țurcan-Donțu a precizat că ordinul de restricţie de urgenţă este un act, care se eliberează, în mod obligatoriu, de organul de poliţie, în cazul în care la locul faptei s-a stabilit că au fost comise acte de violență în familie și există riscul că acestea să se repete.

Ea a explicat că după emiterea și comunicarea ordinului de restricţie de urgenţă, poliția va înlătura agresorul din locuință, iar polițistul de sector va supraveghea ca agresorul să execute măsurile indicate în ordin. În cazul în care aceste măsuri nu vor fi respectate, poliția va iniția procedura de atragere a agresorului la răspundere contravențională pentru neexecutarea ordinului de restricție de urgență.

Victima are dreptul să solicite ordonanţa de protecţie

În perioada de acţiune a ordinului de restricţie de urgenţă, victima are dreptul să solicite în instanța de judecată eliberarea ordonanţei de protecţie. Dacă victima cere o astfel de ordonanță, atunci acţiunea ordinului de restricţie de urgenţă se prelungeşte şi încetează atunci când instanța de judecată stabilește măsurile de protecție a victimei. 

Victima sau avocatul ei pot depune această cerere în instanța de judecată de la domiciliul victimei, sau la judecătoria de la locul temporar de reşedinţă al victimei dacă aceasta a părăsit domiciliul pentru a evita continuarea violenţei directe, de la locul de reşedinţă al agresorului, de la locul în care victima a solicitat asistenţă, sau de la locul în care a avut loc actul de violenţă.

„În perioada stării de urgență instanțele de judecată au un regim special de primire a cererilor, de aceea vă recomandăm ca cererile privind aplicarea măsurilor de protecție să fie depuse prin e-mail sau înainte de a vă deplasa spre sediul instanței să consultați programul de lucru cu publicul”, a precizat Arina Țurcan-Donțu. 

Adresele de email și datele de contact ale judecătoriilor pot fi accesate pe pagina web: https://instante.justice.md/.

Arina Țurcan-Donțu a mai spus că atunci când din cauza stării de sănătate, a vârstei sau a altor motive întemeiate victima nu se poate adresa în instanța de judecată, la solicitarea ei scrisă, cererea poate fi depusă de către organul de poliţie sau de organul de asistență socială.

Cererea pentru eliberarea ordonanţei de protecţie în interesele copilului poate fi depusă de autoritatea tutelară locală şi în lipsa solicitării din partea victimei sau a reprezentantului ei legal.

Victima poate apela gratuit la ONG-uri sau la un avocat

Avocata a precizat că victima poate apela la organizațiile non-guvernamentale (ONG) care acordă consiliere victimelor violenței în familie sau poate beneficia de un avocat care este achitat din contul statului. Aceștia o vor ajuta să scrie cererea cu privire la ordonanța de protecție.

Pentru a obține asistența gratuită a unui avocat, ea trebuie să ia legătura cu Oficiul Teritorial al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJG) din raza teritorială în care se află și să ceară desemnarea unui avocat pentru a o reprezenta în instanța de judecată.

În perioada stării de urgență instituțiile au un program special de activitate. Din acest motiv, avocata recomandă ca victimele să contacteze instituțiile prin telefon sau email. Datele de contact ale Oficiilor Teritoriale ale CNAJGS pot fi accesate pe pagina web https://cnajgs.md/ro/, la rubrica „oficii teritoriale”.

Arina Țurcan-Donțu a mai precizat că victima poate completa și de sinestătător formularul de cerere prin care solicită eliberarea ordonanţei de protecţie. În cererea ea trebuie să indice circumstanţele actului de violenţă, intensitatea, durata, consecinţele suportate şi alte împrejurări care indică necesitatea aplicării măsurilor de protecţie și să o depună prin email sau personal în instanța de judecată.

„Pentru ca cererea să fie admisă, este important de a oferi judecătorului dovezi. Astfel în cazul în care ați suportat lovituri din partea agresorului care au lăsat urme pe corp, o probă importantă este raportul de expertiză medico-legală, efectuat la Centrul de medicină legală teritorială, la îndreptarea organelor de poliție sau la adresarea personală. De asemenea, indicați numele și adresa oricăror martori la acțiunile de violență”, a afirmat Arina Țurcan-Donțu.

Agresorul poate fi obligat să părăsească temporar locuința comună

Avocata a spus că după primirea cererii, instanţa de judecată contactează imediat poliţistul de sector de la locul aflării presupusului agresor şi solicită informarea acestuia despre procedura iniţiată. Dacă victima nu este reprezentantă de un avocat, după primirea cererii, instanţa de judecată contactează imediat Oficiul Teritorial al CNAJGS pentru desemnarea unui avocat care va acorda gratuit asistență calificată victimei.

Din spusele Arinei Țurcan-Donțu, instanţa de judecată emite, în 24 de ore de la primirea cererii, o ordonanţă de protecţie, prin care poate oferi protecție victimei şi copiilor ei. Astfel, agresorul poate fi obligat de către instanță să părăsească temporar locuința comună sau să stea departe de aceasta, excluzând și orice contact vizual cu victima sau cu copiii acesteia. Istanța poate obliga agresorul să nu aibă niciun contact, nici măcar telefonic cu victima, cu copiii ei sau cu alte persoane dependente de ea. Agresorul poate fi obligat să nu se apropie de locul de muncă al victimei, locul de studii al copiilor sau de alte locuri determinate pe care persoana protejată le frecventează. În asemenea caz, agresorul poate fi obligat să contribuie la întreținerea copiilor pe care îi are în comun cu victima sau să i se limiteze dreptul de a se folosi de bunurile comune. Dacă instanța va decide, agresorul poate fi obligat să participe la programe speciale de tratament sau de consiliere, i se poate stabili un regim temporar de vizitare a copiilor săi minori. În cazul în care acesta deține armă, instanța poate să îi intrezică păstrarea și portul armei.  

Ordonanţa de protecţie se eliberează de către instanța de judecată pentru o perioadă de până la 90 zile. În cazul în care agresorul încalcă ordonanța de protecție, victima poate apela la poliție sau la serviciul 112.

Victima poate beneficia de suport material și adăpost

„Dacă viața victimei și a copiilor săi este în pericol, pe lângă serviciul 112, victimele se pot adresa la centrele care oferă consiliere și protecție. Pe durata stării de urgență cauzată de răspândirea COVID-19, centrele de plasament care oferă adăpost, nu acceptă cazuri noi. O soluție temporară identificată sunt apartamente închiriate pentru a adăposti și proteja victimele violenței în familie. Este suficient ca o victimă a violenței în familie să se adreseze la oricare centru sau serviciu care oferă asistență specializată victimelor violenței în familie și, în dependență de necesitățile identificate, ele vor putea beneficia de consiliere juridică primară, reprezentare în instanța de judecată, consiliere psihologică, suport material și adăpost în unul din apartamentele închiriate”, a spus Arina Țurcan-Donțu..

 Recomandări pentru victimele violenței în familie

Pentru a spori nivelul de siguranță și protecție pe perioada de aflare în autoizolare Arina Țurcan recomandă victimelor să se asigure că au în permanență cu sine un telefon pe care să-l folosească în cazuri de urgență.

Ar fi bine ca ele să memoreze sau să își scrie pe o foaie numerele de telefon la care pot apela după ajutor: 112, linia fierbinte- telefonul de încredere pentru femei 0 8008 8008 (non-stop) sau linia telefonică gratuită de consiliere juridică a victimelor 0 800 80000 (între orele 08:00-17:00).

În această perioadă avocata recomandă ca victimele să păstreze comunicarea cu prietenii şi vecinii în care au încredere. Împreună cu ei să gândească un plan pentru situații de criză, astfel încât ei să ştie când trebuie să sară în ajutor și ce să facă. Spre exemplu, împreună pot să stabilească un semnal care îi va alerta că victima are nevoie de ajutor, ca aceștia să sune la poliție sau să bată la ușă. 

De asemenea, ar fi bine ca victimele să păstreze la sine o copie a documentelor importante, cum ar fi certificatele de naştere, paşapoartele şi cardurile bancare, în cazul în care trebuie să plece în grabă. Cheile de la casă și de la mașină trebuie păstrate în acelaşi loc pentru a le lua cu ușurință în caz de situație de criză.

„Apelați periodic linia fierbinte sau orice serviciu care oferă asistență specializată pentru a discuta opţiunile şi a vorbi cu cineva care vă înţelege, chiar dacă simţiți că încă nu sunteți gata să plecați”, a recomandat Arina Țurcan-Donțu.

Lista centrelor și serviciilor specializate disponibile în perioada COVID -19 publicate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale

OrganizațiaDate de contactServicii oferite
Servicii pentru victime
Centrul Internațional „La Strada Moldova” CONTACTE:Telefonul de Încredere pentru femei și fete 0 8008 8008, 24/24, 7 zile din 7- oferă consiliere psihologică, consultație juridică și mediere socială, acolo unde este necesar.Linia fierbinte pentru migrație sigură și anti-trafic 0 800 77777, de la 8:00 până la 20:00, 7 zile din 7.Toate cazurile care vizează siguranța online a copiilor sunt consiliate online prin intermediul portalului www.siguronline.md Activează în regim online/telefon:  consultație juridică, psihologică, pe cazurile de violență în familie;În cazurile de violență sexuală, la necesitate, fiind evaluat fiecare caz individual, se merge în teren.  
Centrul de Drept al Femeilor / Women’s Law CenterCONTACTE:Linia gratuită: 0 800 80 000;Tel: 0 (22) 811 999; +37368 855 050 (inclusiv Viber);Email: office@cdf.md;Web: www.cdf.md  Activează în regim online și la telefon, oferă următoarele servicii: asistența juridică primară, consiliere juridică,  asistență socială, referire la servicii de consiliere psihologicăLuni-vineri 9:00-18:00 
Promo-LEX CONTACTE:Tel: +373 69 439 446, jurista Lilia PotângEmail: lilia.poting@promolex.md/Web: www.promolex.md Activează în regim online și la telefon, servicii oferite: asistență juridică primarăLuni-vineri 9:00-18:00  
Asociatia Impotriva Violentei „Casa Marioarei” CONTACTE:Tel: +373 9333260; +373 69333261Email: cmarioarei@gmail.comFB/Asociatia Împotriva Violenței „Casa Mărioarei” Activează în regim online și la telefon: oferă asistență socială, psihologică, juridică, plasament în apartamente sociale.Luni-vineri 9:00-17:00
Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) CONTACTE:Tel: +373 79880211, Diana TeberneacEmail:ajutauncopil@cnpac.org.md/ Web:http://cnpac.org.md/Activează în regim online și la telefon, serviciile oferite: consiliere juridică, asistență psihologică în cazurile în care e posibil – se face online.Luni-vineri 9:00-17:00
Centrul pentru Reabilitarea Victimelor ” Memoria CONTACTE:Telefon de serviciu: +373 79 704 809;Telefon directoare/psihologă /Ludmila Popovici,  +373 79504809Telefon asistenta de proiect/Andriana Zaslaveț, +373 69512855/Web: www.memoria.mdActivează în regim online și la telefon, serviciile oferite: consiliere psihologică, consultație medicală cu prescrierea medicamentelor online, psihoterapie (individuală și de grup) online, consultații juridice, oferirea pachetelor alimentare/a unui suport financiar pentru chirie/servici comunale inclusiv pentru  femeile cu copii care recent au părăsit locuința agresorului sau nu au un venit lunar stabil.Luni-vineri 09:00-18:00
Centrul de Asistență și Protecție a Victimelor, Chișinău (CAP)CONTACTE:Tel: 022927194; +373 69 053817 Email:shelter_team@cap.md / Web:www.cap.md  Activează în regim online și la telefon, serviciile oferite:consiliere psihologică, consultații juridice, asistență socială, asistență medical, referire la alte servicii în funcție de necesitate. 24/24, zilnic.
Instituția Publică Centrul Maternal „Pro Familia” din Căuşeni CONTACTE:Tel: 0 243 26835,Directoare, Cristina Didilica: +373 68552458;Email: profamilia2006@gmail.com Activează în regim online/la telefon, serviciile oferite sunt: consiliere psihologică, consultații juridice, asistență socială, asistență medicală, referire la alte servicii în funcție de necesitate./Orar: 8.00-18.00, zilnic sunt câte 3 specialiști la centru.
Instituția Publică Centrul Maternal ”Pro-Femina” din Hîncești CONTACTE:Tel: +373 79488130 Liliana BuzaEmail: profemina.2009@mail.ru Centrul se află în carantină.Specialiștii centrului referă victimele către alte servicii de suport 
Instituția Publică Centrul Maternal Cahul CONTACTE: Tel: 0299 44080Email: centru-maternal.cahul@mail.ru  Centrul activează doar pentru femeile cazate, serviciile oferite sunt: consiliere psihologică, asistență socială, asistență medicală, asistență profesională.Luni-vineri 8:00- 17:00
Asociația obștească Centrul de ajutor social al femeii și familiei „Stimul”, Ocnița CONTACTE:Telefon: asistenta socială: +373 60165416, 069538496/Email: moldovastimul@inbox.ru Activează în regim online și la telefon, serviciile oferite: consiliere, asistenta psihologică și socială, consiliere juridică, comunicare pe grupuri închise pe FB și OK.Luni-vineri 9:00- 17:00
Instituția publică Centrul de Criză Familială „SOTIS”, Bălți CONTACTE:Telefon: 023192541 – linia fierbinte; 079992541Email: ccf.sotis@gmail.comCentrul oferă servicii în regim online și la telefon: asistență juridică, psihologică, asistență socială.În perioada carantinei Centrul nu plasează victime.Luni-vineri 08:00-20:00
Asociația obștească „Onoarea și Dreptul Femeii Contemporane”, Bălți CONTACTE:Tel: +373 79055616 Olga PatlatiEmail: olgapatlati@mail.ru Centrul de zi oferă asistență la telefon și online: consiliere psihologică, consultații juridice, asistență socială, referire la alte servicii, consultații economice.Luni – vineri 9.00-18.00 zilnic este o persoană de serviciu 
Asociația obștească Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, Soroca CONTACTE: Tel: 0230 23619/Email: crt.dacia@gmail.com/Web: www.dacia.org.md  Centrul de zi oferă asistență la telefon și online.Luni-vineri 10:00-14:00 zilnic este o persoană de serviciu la birou.
Instituţia Publică Centrul pentru Reabilitarea vicimelor violenței „Ariadna” Drochia CONTACTE:Tel:079000118Web:www.artemida.md Centrul oferă servicii: plasament în apartamente/case în colaborare cu echipa multidisciplinară, servicii de asistenta psihologică, asistență socială, lucrul cu echipele multidisciplinare.
Centrul de Asistență și Consiliere pentru Agresorii, DrochiaCONTACTE:Email:simionsirbu@yahoo.comWeb: www.artemida.md Centrul oferă servicii la telefon/online: servicii sociale, psihologice, juridice, referire la poliție.Luni-vineri 8:00-17:00
Asociația Obștească „Centrul psiho-social” din Vulcănești CONTACTE:Tel: 068238386Email: n.mocan@mail.ru Activează în regim online și la telefon, serviciile oferite: consiliere psihologică, asistenta juridică primară, ajutor sub formă de produse alimentare, cantină socială.Luni-vineri 8:00-18:00
Asociația obștească ”Vesta” Comrat și VulcanestiCONTACTE:Comrat: asistenta socială – +373 60122508/Vulcănești: coordonatoare proiect -+373 69 866 411 Activează în regim online și la telefon, serviciile oferite:informare, consiliere juridică, asistență socială, în funcție de caz, vizite personale, produse alimentare.Luni-vineri 8:00-18:00
Asociația obștească Institutul pentru Familie si Initiative Sociale CONTACTE:Tel: +373 68271444, psiholog Sergiu TomaEmail: institutulpentrufamilie@gmail.comWeb: www.ifis.md Activează în regim online și la telefon, serviciile oferite: consultație psihologică la telefon sau online. Totodată, pe timp de criză pandemică, centrul oferă consultații gratuite pentru oricine.Luni-vineri 9.00- 18.00
Asociația Obștească Gender-CentruCONTACTE:Tel: +373 69182020Web:www.gender-centru.md Organizatia oferă informație  în regim online/telefonic.
Asociația obștească ”Interaction”, TiraspolCONTACTE:Linia fierbinte privind violența în familie: 080099800Linia fierbinte pentru traficul de ființe umane: 0800888888Linia fierbinte pentru persoanele social vulnerabile: 053386030Email:interaction2002@mail.ruWeb: www.ngointeraction.orgActivează în regim online și la telefon, serviciile oferite: informare, consiliere juridică, psihologică, produse alimentare, medicamente.Livrare medicamente și produse alimentare (cu ajutorul voluntarilor) – se face personal.

Potrivit notei informative a Inspectoratului General al Poliției, în primele trei luni a anului 2020 în R. Moldova au fost înregistrate 678 de cazuri de violență în familie, cu 13,75% mai mult față de anul precedent.

pentru conformitate, Corina Șeremet