Principală  —  Ştiri  —  Social   —   Cât va costa și cine…

Cât va costa și cine este organizatorul Târgului de Crăciun 2018-2019

Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi, 8 noiembrie, organizarea Târgului de Crăciun, care se va desfășura în acest an în perioada 15 decembrie 2018–15 ianuarie 2019. Pentru realizarea proiectului, din bugetul de stat, va fi alocată suma maximă de 8 milioane de lei. 

Organizator al evenimentului va fi Î.S. OCI „Moldova-Concert”, instituție subordonată Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Procedura de achiziție a avut loc fără negociere, în baza art.54 din Legea nr. 131 privind achizițiile publice, din motiv că „evenimentul va avea loc pe teritoriul adiacent al întreprinderii”, dar și din cauza „termenilor restrânși pentru organizarea acțiunilor preconizate”.

  Articolul 54. Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare
(1) În cazul contractelor de achiziţii publice de bunuri, de lucrări şi de servicii, autoritatea contractantă poate utiliza procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare dacă:

a) nicio ofertă sau nicio ofertă adecvată ori nicio candidatură nu a fost depusă ca răspuns la o procedură de licitație deschisă sau de licitație restrînsă atîta timp cît condiţiile iniţiale ale contractului nu sînt modificate în mod substanţial, iar absența concurenței nu este rezultatul unei restrîngeri artificiale a parametrilor achiziției;

b) într-o măsură strict necesară, din motive de maximă urgenţă ca urmare a unor evenimente imprevizibile pentru autoritatea contractantă în cauză, nu se pot respecta termenele pentru procedura de licitație deschisă sau de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. Situaţiile invocate pentru a justifica maxima urgenţă nu trebuie să fie imputabile autorităţilor contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioadă mai mare decît cea necesară pentru a face faţă situaţiei de urgenţă care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;

c) din motive tehnice, de creaţie sau referitoare la protecţia drepturilor exclusive, un singur operator economic dispune de bunurile, lucrările şi serviciile necesare şi nu există o altă alternativă.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Agenția de Investiții vor aloca, pentru realizarea acțiunilor cel mult 3 milioane de lei și, respectiv, 5 milioane de lei. În total, din bugetul de stat vor fi scoși, pentru organizarea Târgului de Crăciun 2018-2019, 8 milioane de lei.

 

Foto: facebook.com/TarguldeCraciunMD/