Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   Opinia critică a ODIHR la…

Opinia critică a ODIHR la Proiectul de lege privind reformarea CSJ și a organelor procuraturii

Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) a făcut publică opinia interimară referitor la proiectul de lege cu privire la reformarea Curții Supreme de Justiției și organelor Procuraturii, inițiat anterior de Guvernul Sandu. Prin intermediul acestei opinii, ODIHR subliniază că procedura prin care s-a elaborat și adoptat acest proiect nu se aliniază la principiile democratice, luând în considerare faptul că a existat un termen relativ scurt pentru consultarea proiectului, dar și pentru realizarea unui studiu în profunzime privind impactul scontat.

„Orice proces legitim de reformă a sistemului judecătoresc, în special atunci când se propune reformarea celor mai înalte instituții judecătorești naționale, trebuie să fie unul transparent, incluziv, de scară largă și să implice desfășurarea unui proces eficace de consultări, inclusiv cu reprezentanții sistemului judecătoresc, cu asociațiile de judecători și juriști, cu mediul academic, organizațiile societății civile și trebuie să includă efectuarea unui studiu pentru evaluarea deplină a impactului, inclusiv evaluarea compatibilității acestuia cu standardele internaționale relevante, prin prisma principiilor enunțate mai sus. Este necesar să fie acordat un termen adecvat pentru desfășurarea fiecărei etape a procesului de legiferare”, menționează ODIHR la capitolul aspectelor îngrijorătoare privind procedura de elaborare și adoptare a modificărilor la proiectul privind reformarea CSJ și a Procuraturii.

Experții care au elaborat opinia la acest proiect de lege mai precizează că implementarea reformelor cu asemenea caracter urgent, în perioada impediat următoare alegerilor, ar putea rezulta în cauzarea unui impact dăunător pe termen lung.

„În caz că autoritățile totuși decid să continue implementarea unui asemenea mecanism ad-hoc, este recomandabilă o revizuire substanțială a Proiectului de lege, pentru a se asigura faptul că sunt instituite garanții extrem de stringente prin care să fie garantată independența judecătorească”, menționează experții.

În acest context, ODIHR declară că procedura reevaluare a judecătorilor trebuie efectuată în baza unor criterii clare și obiective, de către instituții ce dețin toate caracteristicile unei instanțe judecătorești imparțiale și independente, în conformitate cu standardele de bază ale unui proces echitabil.

Conform proiectului, evaluarea procurorilor și a judecătorilor se va desfășura în două etape:

  • Evaluarea integrității
  • Evaluarea activității profesionale și a calităților personale ale candidaților

„Evaluarea judecătorilor CSJ se face în baza a trei criterii: integritate și stil de viață, activitate profesională în ultimii 10 ani și calitățile personale relevante funcției de judecător. Indicatorii și metodologia de evaluare sunt aprobate de către Comisia de evaluare”, este menționat în proiect.

În opinia ODIHR este însă precizat că „integritatea” este un termen destul de general, respectiv, este necesară clarificarea domeniului de aplicarea și semnificația noțiunii de „integritate”. Cu referire la „stilul de viață”, experții declară că, în afara faptului că este o sintagmă lipsită de claritate, aceasta poate servi ca motiv potențial de aplicare a tratamentului discriminatoriu: „Respectiv, criteriul stipulat privind „stilul de viață” trebuie să fie înlăturat din Proiectul de lege sau, în mod alternativ, urmează să fie definit mai clar, prin includerea specificării care tipuri de comportament indezirabil ar putea avea impact negativ asupra reputației sistemului judecătoresc, și care ar putea rezulta în eșecul judecătorului de a promova evaluarea. De asemenea, termenul „calitățile personale” ale judecătorului la fel nu este definit în mod clar și necesită să fie explicat”.

Printre recomandările ODIHR în legătură cu îmbunătățirea proiectului, se numără următoarele aspecte:

  • discutarea posibilității amânării intrării în vigoare a noii legi, pentru a se asigura că există o perioadă suficientă de timp pentru pregătirea ajustărilor necesare implementării legii;
  • majorarea termenului pentru crearea Comisiei de Evaluare, precum și a perioadei desemnate reevaluării judecătorilor CSJ;
  • reconsiderarea componenței Comisiei de Evaluare și modalitățile de desemnare a membrilor;

Guvernul condus de Maia Sandu a prezentat la 28 august conceptul de reformare în sectorul justiției, care vizează Curtea Supremă de Justiție (CSJ), Procuratura Anticorupție (PA), Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), dar și Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). Propunerile țin de evaluarea judecătorilor și a procurorilor, precum și de modificarea competențelor instituțiilor-cheie din domeniul justiției.

Publicitate
Publicitate