Principală  —  IMPORTANTE   —   Mijloacele de transport sechestrate ar…

Mijloacele de transport sechestrate ar putea fi vândute anticipat, până la confiscare. Proiect aprobat de Guvern – DOC

Sursa foto: dailydriven.ro

Un proiect de lege care va eficientiza activitatea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) la etapele de identificare, urmărire, indisponibilizare, valorificare și recuperare a bunurilor infracționale, a fost aprobat miercuri, 29 iunie, în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri.

Potrivit ministrului Justiției, Sergiu Litvinenco, proiectul respectiv propune ca mijloacele de transport sechestrate să fie incluse separat la categoria de bunuri care pot fi pot fi vândute anticipat, până la confiscarea acestora.

„Proiectul vine să soluționeze o problemă care există în prezent, și anume faptul că mijloacele de transport sechestrate nu pot fi valorificate/vândute anticipat, până la confiscarea acestora. Și asta pentru că, potrivit legii actuale, acestea sunt atribuite la bunuri a căror valoare se diminuează în proporție de cel puțin 10% pe parcursul unui an din momentul aplicării sechestrului. Or, s-a constatat că, de fapt, valoarea mijloacelor de transport se poate diminua cu mai mult de 10% timp de un an, astfel prejudiciindu-se interesul statului de valorificare eficientă a bunurilor sechestrate”, a explicat ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, în cadrul ședinței de Guvern.

Astfel, se propune ca mijloacele de transport sechestrate să fie incluse separat la categoria de bunuri care pot fi valorificate anticipat în mod excepțional. Totodată, se acordă temei ARBI-ului de a solicita procurorului înaintarea către instanța care judecă cauza penală a demersului cu privire la valorificarea bunurilor sechestrate și scoaterea de sub sechestru a acestora către judecătorul de instrucție sau instanței care judecă cauza.

Încheierea motivată asupra demersului se va emite în termen de cel mult 72 ore de la înaintarea acestuia. Scoaterea bunului de sub sechestru se dispune doar în cauza penală în cadrul căreia a fost dispusă valorificarea (adică vânzarea) bunurilor sechestrate.

Totodată, pentru a scoate sechestru de pe bunuri, persoanele împuternicite cu drept de vânzare a acestora vor semna un antecontract cu potențialul cumpărător, pe care îl va prezenta ARBI-ului nu mai târziu de ziua imediat următoare de la data semnării acestuia.

Acest antecontract va justifica scoaterea de sub sechestru a bunului și valorificare anticipată a acestuia, garantând totodată că potențialul cumpărător „nu se va răzgândi” să procure acest bun.

O altă inovație a acestui proiect este că ARBI va putea emite ordinul de înghețare a bunurilor infracționale pe un termen de până la 30 zile lucrătoare, în baza solicitării în scris a autorităților competente străine sau în cadrul delegațiilor parvenite de la organul de urmărire penală. Mai exact, este vorba de limitarea temporară a dreptului persoanei de a dispune de active și bunuri, astfel încât să nu reușească să le transfere pe numele altor persoane sau să le înstrăineze până la aplicarea sechestrului.

„În era digitală, transferul, lichidarea, înstrăinarea bunului poate fi făcută foarte rapid, printr-un singur click în sistemul informațional, pe când procedura aplicării sechestrului durează de la 1 la 3 zile.
Aplicarea mecanismului de înghețare a bunurilor este dictată de necesitatea de acționare rapidă a organelor de ocrotire a legii la tentativele de tăinuire sau înstrăinare a bunurilor infracționale. Acest mecanism se aplică unanim și este recunoscut de statele spațiului comunitar”, a spus ministrul Sergiu Litvinenco.

De asemenea, prezentul proiect de lege propune reglementarea cadrului de cooperare internațională a ARBI-ului cu instituțiile similare din alte state. Prin urmare, se propune o colaborare dintre inspectorii de integritate din cadrul Autorității Naționale de Integritate (ANI) și ARBI în procesul de constatare a averii nejustificate. Mai exact, ARBI să acorde suportul necesar ANI la identificarea bunurilor mobile sau imobile aflate pe teritoriul altor state în procesul de constatare a averii nejustificate.