Principală  —  IMPORTANTE   —   VIDEO/ Curtea Constituțională a declarat…

VIDEO Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea PAS privind posibilitatea de auto-dizolvare a Parlamentului

Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea Partidului Acțiune și Solidaritate privind posibilitatea de auto-dizolvare a Parlamentului. Anunțul a fost făcut de astăzi, 18 ianuarie, de către președinta CC, Domnica Manole, în cadrul unui briefing de presă.

Potrivit președintei CC, Constituția Republicii Moldova conține soluții privind dizolvarea Parlamentului înainte de expirarea termenului de patru ani. Astfel, dizolvarea Parlamentului este posibilă numai în condițiile prevăzute de articolulul 85 din Constituție.

„Atât articolul 85 alin. (1) din Constituție, cât și Hotărârea Curții Constituționale nr. 31 din 10 noiembrie 1997 conțin soluția pentru cauza judecată astăzi, soluție care nu cunoaște excepții și care, așadar, nu pretinde interpretări.

Curtea a subliniat că interpretarea sa este o interpretare făcută la modul abstract și are un caracter general. Tot așa cum Curtea nu analizează situații ipotetice, fără argumentarea pretinsei neclarități a Constituției, ea nu interpretează Constituția având în vedere norme infra-constituționale sau conjuncturile politice ale momentului, în condițiile existenței unui text constituțional clar. Din acest motiv, nu au putut fi reținute referințele autorilor sesizării la Legea nr. 1609 din 14 octombrie 1993 privind alegerea Parlamentului, care prevedea, înainte de a fi abrogată, posibilitatea autodizolvării Parlamentului, la prevederile Codului electoral abrogate ori care sunt în vigoare sau la declarațiile politice ale partidelor parlamentare, care ar facilita implementarea unor strategii politice.

Mai mult, Curtea a notat că în practicile altor state invocate de autorii sesizării, în care este permisă autodizolvarea Parlamentului, o asemenea procedură este reglementată expres în textul Constituției.


Curtea a reținut că articolul 85 din Constituție reglementează explicit dizolvarea ca sancțiune pentru un Parlament inactiv, sub aspectul imposibilității formării Guvernului și sub aspectul blocării procedurii de adoptare a legilor timp de 3 luni. Dizolvarea poate opera doar dacă inactivitatea îi este imputabilă Parlamentului, nu și dacă îi este imputabilă altor autorități publice și actori politici.

Curtea a subliniat că, potrivit prevederilor constituționale, atribuția dizolvării Parlamentului îi revine exclusiv Președintelui Republicii, pe care o poate exercită doar în condițiile și conform procedurilor prevăzute expres în Legea Supremă.

În consecință, Curtea a decis să declare inadmisibilă sesizarea în discuție
„, a declarat președinta CC, Domnica Manole.

Articolul 85. Dizolvarea Parlamentului

(1) În cazul imposibilităţii formării Guvernului sau al blocării procedurii de adoptare a legilor timp de 3 luni, Preşedintele Republicii Moldova, după consultarea fracţiunilor parlamentare, poate să dizolve Parlamentul.

Publicitate
Publicitate

(2) Parlamentul poate fi dizolvat, dacă nu a acceptat votul de încredere pentru formarea Guvernului, în termen de 45 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură.

(3) În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată.

(4) Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui Republicii Moldova, şi nici în timpul stării de urgenţă, de asediu sau de război.

Deputații PAS, Mihai Popșoi, Dan Perciun și Virgiliu Pâslariuc au sesizat la 31 decembrie Curtea Constituțională pentru interpretarea Constituției în vederea elucidării posibilității dizolvării Parlamentului prin adoptarea de către forul legislativ a unei hotărâri în acest sens cu o majoritate calificată de două treimi de voturi ale deputaților.

Potrivit sesizării, deputații a cerut curții să se expună modul cum poate Parlamentul să adopte decizie privind auto-dizolvarea sa și provocarea astfel a alegerilor anticipate.

Publicitate
Publicitate