Principală  —  IMPORTANTE   —   Guvernul a modificat Legea insolvabilității…

Guvernul a modificat Legea insolvabilității și aplicarea amnistiei, în contextul celor 30 de ani de independență a R. Moldova

Guvernul a aprobat, în cadrul ședinței din 8 decembrie, proiectul de lege pentru modificarea modalității de contestare a hotărârilor instanței de insolvabilitate și Avizul la proiectul de lege privind amnistia, în contextul celor 30 de ani de independență a R. Moldova.

Proiectul are drept scop înlăturarea lacunelor legislative și a neconcordanțelor normative dintre Codul de procedură civilă și Legea insolvabilității privind modalitatea de contestare a hotărârilor instanței de insolvabilitate. Acestea au fost cauzate de modificarea art. 355 din Codul de procedură civilă prin Legea nr.254/2017, care a schimbat competența jurisdicțională în cauzele de insolvabilitate, de la curțile de apel către judecători, însă nu a fost ajustată modalitatea de contestare a hotărârilor instanței de insolvabilitate, în corespundere cu competențele de nivel și jurisdicție. 

Proiectul prevede modificarea Legii insolvabilității și a Codului de procedură civilă, prin ajustarea căii de atac. Mai exact, aceasta poate fi exercitată împotriva hotărârilor instanței de insolvabilitate, în corespundere cu procedura generală de contestare a hotărârilor emise de judecători, prevăzută în Codul de procedură civilă, precum și în concordanță cu nivelul instanțelor competente, drept urmare a modificărilor operate prin Legea nr.254/2017. 

De asemenea, Guvernul a aprobat Avizul la proiectul de lege privind amnistia în contextul aniversării a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Sub incidența actului de amnistie vor cădea în jur de 1 723 de deținuți, dintre care 67 vor fi pasibili eliberării imediate, iar în privința a 1 650 ar putea fi aplicată liberarea condiționată înainte de termen sau liberarea după reducerea termenului. 

Potrivit Cabinetului de miniștri, amnistia nu va putea fi aplicată în privința persoanelor care au săvârșit infracțiuni deosebit sau excepțional de grave, precum și acțiuni de corupție sau conexe corupției.

Astfel, proiectul prevede crearea unei Comisii speciale care va analiza dosarele de amnistie. Aceasta va fi constituită din reprezentanți ai Ministerului Justiției, Administrației Naționale a Penitenciarelor, Inspectoratului Național de Probațiune, dar și experți psihologi judiciari atestați. 

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) va prezenta Comisiei speciale lista condamnaților care cad sub incidența prezentei legi. Ulterior, după examinarea dosarelor, vor fi inițiate demersuri către instanțele de judecată competente pentru aplicarea unei soluții, cum ar fi absolvirea sau reducerea pedepsei condamnatului. 

Anterior, în iulie 2021, Curtea Constituțională (CC) a declarat neconstituționale modificările adoptate de deputații PSRM – ȘOR și doi transfugi, Eugeniu Nichiforciuc și Vladimir Andronachi, în ședință nocturnă din 16 decembrie 2020, la Legii insolvabilității. Detalii aici

Publicitate
Publicitate