Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   Condamnare la CtEDO: R. Moldova…

Condamnare la CtEDO: R. Moldova va achita aproape 5 mii de euro pentru „încălcarea dreptului la un proces echitabil” în cazul magistratei Angela Catană

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a constatat, printr-o decizie emisă pe 21 februarie 2023, că magistratei Angela Catană i-a fost încălcat dreptul la un proces echitabil în cauza ce vizează cele două sancțiunile disciplinare, aplicate în privința acesteia în calitate de judecător.

Potrivit hotărârii CtEDO, Curtea a constatat că cerințele privind independența și imparțialitatea nu au fost satisfăcute în prezenta cauză, în ceea ce privește compoziția Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care a examinat cauza reclamantei.

„Ea a constatat, în particular că prezența, chiar cu un rol pasiv, a unui membru a guvernului în cadrul unei autorități împuternicite să impună sancțiuni disciplinare a judecătorilor, poate în sine să fie foarte problematică în sensul exigențelor Articolului 6 din Convenție, și în particular cerința ca autoritatea disciplinară să fie independentă”, potrivit Hotărârii CtEDO.

Mai mult decât atât, potrivit deciziei Curții Europene a Drepturilor Omului, „lipsa transparenței în ceea ce privește rolul procurorului general în adoptarea hotărârilor CSM a servit sursă legitimă a preocupării privind riscul părtinirii în această parte: „În final, Curtea a constatat că procesul de selecție a profesorilor de drept în CSM nu a prevăzut garanții de independență”.

Astfel, Curtea a decis că statul va trebui să achite magistratei Angela Catană suma de 3 600 de euro prejudiciul moral, precum și suma de 1 355 de euro pentru costuri și cheltuieli de judecată.

În 2011 și 2012 magistratei Angela Catană i-au fost aplicate două mustrări aspre pentru amnistierea unui violator și anularea unei ordonanțe de pornire a urmăririi penale.

Astfel, potrivit anticoruptie.md, prin Hotărîrea nr. 48/12 din 07.10.2011, Angelei Catană i-a fost aplicată sancțiunea disciplinară sub formă de „mustrare aspră”. Colegiul disciplinar a ajuns la concluzia că magistrata a aplicat în mod abuziv prevederile articolului 5 din Legea privind amnistia în legătură cu declararea anului 2008 An al Tineretului. Colegiul şi-a justificat decizia prin faptul că persoana amnistiată nu avea statut de condamnat aşa cum prevede art. 65 din Codul de procedură penală şi nu putea să-i fie aplicată amnistia înainte ca instanţa să-i stabilească vinovăţia.

În iunie 2012, Angelei Catană i-a fost aplicată a doua sancțiune disciplinară sub formă de „mustrare aspră”, la solicitarea lui Valeriu Zubco, pentru anularea unei ordonanţe de începere a urmăririi penale într-un caz de delapidare a averii.

Angela Catană este judecătoare din anul 1996. În anul 2001, printr-un decret semnat de fostul președinte al R. Moldova, Petru Lucinschi, Catană a fost numită în funcția de judecător, până la atingerea plafonului de vârstă.