Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   Ce a decis instanța după…

Ce a decis instanța după ce avocații au solicitat revizuirea dosarului în care a fost condamnat Filat

Avocații lui Vlad Filat au cerut redeschiderea dosarului în care fostul premier a fost condamnat, în 2016, la 9 ani de închisoare pentru corupere pasivă și trafic de influență. Astăzi, 28 martie, instanța de judecată a respins cererea de revizuire. Judecătorii care au examinat cererea de revizuire sunt aceiași care au emis și sentința, asta deși avocații au cerut recuzarea completului de judecători.

„Decizia a fost una previzibilă, dat fiind faptul că noi din start am pus la îndoială faptul că acești judecători care eu emis sentința sunt aceiași care au examinat și cererea de revizuire. Bineînțeles că nu suntem de acord cu această decizie și o vom ataca la Curtea de Apel”, a declarat pentru Ziarul de Gardă, avocatul lui Filat, Victor Munteanu

Totodată, instanța a respins și argumentul procurorului privind depunerea cererii de revizuire peste termen, considerând că pentru cererile de revizuire în favoarea condamnatului nu sunt prevăzute termene de depunere. În termen de 15 zile, avocații vor ataca sentința la Curtea de Apel Chișinău.

Motivul pentru care avocații lui Filat cer redeschirea dosarului în care acesta a fost condamnat la 9 ani de închisoare

Vlad Filat a fost reți­nut pe 15 octom­brie 2015, în urma unui auto­de­nunţ al omu­lui de afa­ceri Ilan Şor, în care spu­nea că, pe par­cur­sul mai mul­tor ani, i-ar fi ofe­rit lui Filat mită în valoare de 250 de mili­oane USD.

După auto­de­nunţ, pro­cu­ro­rul gene­ral, Cor­ne­liu Gurin, a soli­ci­tat ridi­ca­rea imu­ni­tă­ţii lui Filat. Pro­pu­ne­rea a fost votată de 79 de depu­taţi, iar ex-premierul a fost reţi­nut pen­tru 72 de ore. La 18 octom­brie 2015, acesta a fost ares­tat pen­tru 30 de zile, fiind acu­zat de coru­pere pasivă şi tra­fic de influ­enţă. Dosa­rul Filat, cel mai medi­a­ti­zat dosar din isto­ria R. Mol­dova, a fost exa­mi­nat la Jude­că­to­ria Buiu­cani, cu ușile închise, la soli­ci­ta­rea pro­cu­ro­ru­lui Adri­ana Beți­șor, care a pre­ci­zat că publi­ci­ta­tea pro­ce­su­lui i-ar pre­ju­di­cia pro­bele într-un alt dosar pe care îl are în ges­tiune, și în care Filat este, la fel, vizat. În tim­pul exa­mi­nă­rii dosa­ru­lui, mai multe ONG-uri au soli­ci­tat ca pro­ce­sul să fie unul public.