Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   A început evaluarea integrității noilor…

A început evaluarea integrității noilor candidați non-judecători la funcții în CSM

Imagine simbol

Comisia pre-vetting a transmis noilor candidați non-judecători care aspiră la funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) formularul Declarației pentru 5 ani, demarând astfel procedura de evaluare a acestora. Cei nouă candidați, declarați eligibili de către Parlament să participe la concurs, urmează să returneze Comisiei prin e-mail declarația completată, precum și oricare alte documente necesare în funcție de caz, în termen de 7 zile de la solicitare, până la sfârșitul zilei de 25 mai, 2023.

Declarația pentru 5 ani, conform art. 9 alin. (2) din Legea nr.26/2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor, include informațiile privind bunurile și interesele personale ale candidaților, dar și lista persoanelor apropiate din sistemul judiciar, al procuraturii și din serviciul public. Candidații care nu au fost anterior subiecți ai declarării averilor și intereselor personale, conform Legii nr. 133/2016, urmează să completeze declarații de avere și interese personale pentru fiecare din ultimii cinci ani (perioada 2018 – 2022) pentru care nu a fost depusă o declarație anuală.

După recepționarea declarațiilor din partea candidaților, Comisia pre-vetting va analiza veniturile și proprietățile candidaților și ale familiilor acestora, în temeiul unor cercetări extinse a datelor relevante colectate din sistemele informaționale publice, acumulate de la persoane fizice și juridice, și în urma comunicării ulterioare cu candidații.

Potrivit art. 9 alin. (2) din Legea nr. 26/2022, neprezentarea în termen a Declarației pentru 5 ani și a declarațiilor anuale, când e relevant, constituie temei pentru constatarea de către Comisie a nepromovării evaluării de către candidat.  

Comisia pre-vetting precizează că, săptămâna trecută, a transmis candidaților un exemplu completat al Declarației pentru 5 ani, în scopul informării prealabile, dar și pentru a oferi mai mult timp pentru pregătirea informațiilor necesare completării documentului. Adițional, candidații au primit spre completare Chestionarul privind integritatea etică care, spre deosebire de Declarația pentru 5 ani, este voluntar. Chestionarul de etică solicită informații primare referitoare la integritatea etică a candidatului și urmează a fi trimis Comisiei până pe 1 iunie, 2023.

Modelul Declarației pentru 5 ani, răspunsurile la cele mai frecvente întrebări legate de completarea acesteia, precum și Chestionarul privind integritatea etică pot fi accesate pe site-ul Comisiei – https://vetting.md/chestionare/

Urmare a deciziei Comisiei juridice, numiri și imunități, din 5 mai 2023, Parlamentul a transmis Comisiei pre-vetting lista cu nouă candidați non-judecători la funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii. Printre aceștia sunt juriști liber profesioniști, avocați și reprezentanți ai societății civile și mediului academic, care vor trece prin procesul de verificare a integrității financiare și etice a Comisiei pre-vetting, pentru a putea deveni eligibili să ocupe o funcție de membru permanent în CSM.

Cele 9 persoane admise în concurs sunt: Aliona Corcenco, Iulian Muntean, Ana Tipa, Veaceslav Guțan, Leonid Chirtoacă, Vitalie Sîli, Nicolae Agachi, Vanu Jereghi și Lucia Popescu.