Principală  —  Ştiri  —  Economic   —   Exporturile de mărfuri ale R.…

Exporturile de mărfuri ale R. Moldova în UE în 11 luni ale anului 2021, în creștere cu 14,9% față de 2020. Țările în care R. Moldova exportă cel mai mult

Conform unui raport efectuat de către Biroul Național de Statistică (BNS) exporturile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2021 au avut o valoare de 363,9 milioane dolari SUA, cu 3,3% mai mult în raport cu luna octombrie 2021 și cu 38,9% – comparativ cu luna noiembrie 2020.

Potrivit BNS, în ianuarie-noiembrie 2021 exporturile de mărfuri au însumat 2819,5 milioane dolari SUA, valoare mai mare cu 25,4%, comparativ cu cea înregistrată în perioada corespunzătoare din anul 2020.

Exporturile de mărfuri autohtone în ianuarie-noiembrie 2021 au constituit 2170,0 milioane dolari SUA (77,0% din total exporturi), fiind în creștere cu 25,7% față de perioada similară din anul 2020, care a contribuit la majorarea valorii totale a exporturilor cu 19,7%.

Reexporturile de mărfuri străine (după prelucrare și clasice) în ianuarie-noiembrie 2021 s-au cifrat la 649,5 milioane dolari SUA (23,0% din total exporturi), sau cu 24,3% mai mult, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2020. Această creștere a influențat majorarea pe total exporturi, cu 5,7%.

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–27), în ianuarie – noiembrie 2021, au totalizat 1726,5 milioane dolari SUA (cu 14,9% mai mult, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020), deținând o pondere de 61,2% în total exporturi, în scădere cu 5,6 puncte procentuale față de ianuarie-noiembrie 2020.

Publicitate
Publicitate

Exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI, în ianuarie-noiembrie 2021, au avut o valoare de 423,0 milioane dolari SUA (cu 24,4% mai mult, în raport cu perioada similară din anul 2020), care echivalează cu o cotă de 15,0% în total exporturi, în descreștere cu 0,1 puncte procentuale, comparativ cu ianuarie-noiembrie 2020.

În ianuarie-noiembrie 2021 principalele țări de destinație a exporturilor de mărfuri, care au deținut 88,8% din total exporturi au fost: România (26,7% din total exporturi), Turcia (9,7%), Federația Rusă (8,9%), Germania (8,2%), Italia (7,8%), Elveția (3,6%), Polonia (3,5%), Ucraina (3,0%), Republica Cehă (2,6%), Bulgaria (2,3%), Belarus (2,1%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (2,0%), Spania (1,6%), Ungaria (1,4%), Grecia (1,3%), Olanda (1,2%), Statele Unite ale Americii și Franța (câte 1,0%) și Liban (0,9%).

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-noiembrie 2021, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2020, relevă majorarea livrărilor de mărfuri în Turcia (de 1,8 ori), România (+16,9%), Federația Rusă (+26,7%), Elveția (de 1,9 ori), Ucraina (+42,0%), Italia (+12,4%), Germania (+10,9%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (+46,8%), Spania (+48,6%), Ungaria (de 1,6 ori), Emiratele Arabe Unite (de 25,0 ori), Liban (de 2,2 ori), Bulgaria (+20,6%), Grecia (+36,6%), Belgia (de 1,8 ori), Israel (de 2,6 ori), Serbia (de 1,8 ori), Portugalia (de 1,8 ori), Slovacia (de 1,6 ori), Statele Unite ale Americii (+20,6%), Egipt (de 12,5 ori), Bangladesh (de 10,6 ori), Uzbekistan (de 1,6 ori), Canada (de 1,5 ori), Libia (de 132,3 ori), Indonezia (+35,3%), Franța (+6,4%), Tunisia (de 6,0 ori), Macedonia de Nord (de 2,0 ori), Malaysia (de 1,5 ori), Siria (+35,2%), Azerbaidjan (+49,5%), care a contribuit la creșterea pe total exporturi cu 25,1%.

În același timp, s-au micșorat exporturile de mărfuri în Georgia (-18,9%), Iordania (-69,0%), Republica Cehă (-1,9%), Austria (-5,5%), Cipru (-11,4%), atenuând, astfel, majorarea pe total exporturi cu 0,5%.

În ianuarie-noiembrie 2021, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2020, au sporit exporturile de cereale și preparate pe bază de cereale (de 2,6 ori), minereuri metalifere și deșeuri de metale (de 3,5 ori), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+10,3%), îmbrăcăminte și accesorii (+15,2%), vehicule rutiere, preponderent reexporturi (de 2,2 ori), produse medicinale și farmaceutice, în principal reexporturi (de 1,6 ori), semințe și fructe oleaginoase (+10,8%), mobilă și părțile ei (+16,0%), fire, țesături, articole textile și produse conexe (+31,4%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+9,5%), articole prelucrate din metal (de 1,6 ori), articole din minerale nemetalice (+31,1%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 1,7 ori), fier și oțel (de 9,3 ori), articole din lemn, exclusiv mobilă (+33,6%), grăsimi și uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracționate (+5,6%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (+23,3%), legume și fructe (+1,5%), petrol, produse petroliere și produse înrudite, preponderent reexporturi (+39,1%), tutun brut și prelucrat (+46,9%), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat, preponderent reexporturi (+31,0%), încălțăminte, în principal reexporturi (+10,4%), pastă de hârtie și deșeuri de hârtie (de 2,6 ori), cafea, ceai, cacao, condimente și înlocuitori ai acestora (+33,7%), articole de voiaj; sacoșe și similare, preponderent reexporturi (+19,4%), carne și preparate din carne (+39,2%), produse tanante și colorante (de 3,3 ori), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+21,9%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumusețare (+14,1%), influențând creșterea pe total exporturi cu 25,5%.

Totodată, s-au redus exporturile de produse chimice organice (-29,3%), animale vii (-26,9%),hrană destinată animalelor (-8,2%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (-10,7%), atenuând majorarea pe total exporturi cu 0,9%.

Importurile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2021 au constituit 700,9 milioane dolari SUA, cu 8,5% mai mult, față de luna octombrie 2021 și cu 34,0% – comparativ cu luna noiembrie 2020.

Publicitate
Publicitate