Principală  —  Ştiri  —  Economic   —   DOC/ R. Moldova va negocia…

DOC R. Moldova va negocia cu România acordarea ajutorului financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro pentru implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară

Republica Moldova va beneficia de 100 milioane de euro din partea României, în calitate de ajutor financiar nerambursabil, pentru implementarea proiectelor în sectoare cheie ale țării noastre, pentru o perioadă de 7 ani. Cabinetul de miniștri a aprobat miercuri, 26 ianuarie, inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre cele două guverne privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza donației din partea României. 

Acordul dat urmează a fi semnat în cadrul ședinței comune a Guvernelor Republicii Moldova și României, planificată pentru 11 februarie curent.

Documentul cuprinde prevederi care vizează dezvoltarea cooperării în următoarele domenii de activitate: sectorul energetic; infrastructura de transport; protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice; lucrări publice și infrastructură; întreprinderi mici și mijlocii; independența mass-media; reforma administrației publice; afaceri interne; sănătate; educație; cultură și patrimoniu; cercetare, precum și turism.

Acordul are ca obiectiv stabilirea condițiilor și a mecanismelor în baza cărora România poate acorda asistență tehnică și financiară de la bugetul de stat în beneficiul R. Moldova.

Republica Moldova urmează să întreprindă toate măsurile necesare pentru:

Publicitate
Publicitate

– implementarea pe deplin a obligațiilor asumate în baza Acordului de Asociere încheiat cu Uniunea Europeană, cu accent deosebit pe continuarea reformelor necesare pentru apropierea de UE, inclusiv în domeniul justiției, combaterii corupției, mediului de afaceri;

– conlucrarea în efortul comun de implementare a proiectelor derulate de România în Republica Moldova, inclusiv din perspectiva: orientării către toți cetățenii Republicii Moldova; monitorizării implementării proiectelor; comunicării
publice cu privire la contribuția României; asigurării cofinanțării din partea Republicii Moldova; evaluării periodice a stadiului îndeplinirii obiectivelor asumate de comun acord și clarificării oricăror aspecte de interes apărute în procesul de implementare;

– cooperarea strânsă cu România în vederea realizării investițiilor durabile de importanță strategică precum interconectările în sfera energiei şi a infrastructurii şi, în context, adoptarea tuturor măsurilor necesare legate de implementarea pe deplin a legislației referitoare la liberalizarea pieței energetice şi de asigurare a capacității de distribuție a energiei electrice şi a gazelor naturale pe teritoriul Republicii Moldova;

– sprijinirea consolidării și protejării prezenței investiționale a României în Republica Moldova, în conformitate cu tratatele în domeniu dintre cele două părți și obligațiile internaționale ale Republicii Moldova, inclusiv prin crearea unui mecanism transparent pentru comunicarea oportunităților de afaceri;

– consolidarea comunității de limbă, cultură și istorie.

Prevederile Acordului nu contravin politicii interne și externe a R. Moldova. Proiectul Acordului menționat va aduce efecte pozitive asupra relațiilor bilaterale dintre R. Moldova și România și va avea un impact pozitiv asupra populației având în vedere domeniile de intervenție.

Proiectul aprobat de Guvern:

Publicitate
Publicitate