Principală  —  Ştiri  —  Economic   —   De la începutul anului, CNAS…

De la începutul anului, CNAS a acumulat în bugetul asigurărilor sociale de stat 37,4% din planul anual

Imagine-simbol

Casa Națională de Asigurări Sociale a R. Moldova (CNAS) a emis o notă prin care informează că, potrivit raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în primele patru luni ale anului 2021 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 9873,3 milioane de lei, sau 37,4% din planul anual stabilit de 26400,5 milioane de lei.

Potrivit notei emise, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 4933,6 milioane de lei sau 32,7% din suma anuală prevăzută de 15080,1 milioane de lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2020, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 480,2 milioane de lei sau cu 10,8%.

Alte venituri au fost încasate în bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 88,8 milioane de lei, din care partea majoră sau 86,9 milioane de lei a constituit partea impozitului unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 4850,9 milioane de lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

– 3080,9 milioane de lei – destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 41,8% din suma anuală prevăzută de 7375,5 mil. lei, iar faţă de perioada similară a anului precedent au fost cu 498,2 mil. lei sau cu 19,3% mai mari;

– 1770,0 milioane de lei – destinate pentru acoperirea deficitului de venituri proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat, care au constituit 48,0% din suma anuală prevăzută  de 3687,7 mil. lei.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 9361,8 milioane de lei sau 35,5% din suma anuală prevăzută de 26400,5 milioane de lei.

Potrivit CNAS, faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2020, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada de patru luni ale anului de gestiune a fost mai mare cu 1373,8 milioane de lei sau cu 17,2%.

În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 511,5 milioane de lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 mai 2021 a constituit 511,5 milioane de lei.