Principală  —  Ştiri  —  Economic   —   Cine sunt prim-viceguvernatorul şi viceguvernatorul…

Cine sunt prim-viceguvernatorul şi viceguvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei

Azi, 23 septembrie, Parlamentul a numit prim-viceguvernatorul şi viceguvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei (BNM). Astfel, potrivit documentului, la propunerea guvernatorului BNM, Sergiu Cioclea, în funcţia de prim-viceguvernator al BNM şi vicepreşedinte al Consiliului de supraveghere a fost numit Vladimir Munteanu, iar la funcţia de viceguvernator al BNM şi membru al Consiliului de supraveghere a fost numită Cristina Harea.

Vladimir Munteanu a candidat anterior pentru funcția  de guvernator al BNM. Potri­vit CV-ului, Mun­teanu şi-a făcut stu­di­ile la Uni­ver­si­ta­tea Har­vard, SUA. El s-a năs­cut în 1968, este căsă­to­rit şi are un copil. Cunoa­şte patru limbi: româna, engleza, rusa, bul­gara.

Cristina Harea este  șef de investiții în cadrul companiei Gazelle Finance și președintă a Camerei de Comerț Americane din Moldova, precum și vicepreședintele Consiliului băncii FinComBank. Anteriror, Harea a declarat într-un interviu pentru ZdG că  „criza din sis­te­mul ban­car şi scoa­te­rea, dis­pa­ri­ţia unui mili­ard de dolari, a afec­tat atât de puter­nic tot ce se întâm­plă, tot ce ţine de mediul de afa­ceri din Mol­dova, încât nici nu ştiu cât timp va tre­bui ca să ne res­ta­bi­lim. Repu­ta­ţia e cel mai greu de res­ta­bi­lit. În 2015, au aflat des­pre Mol­dova şi cei care nu auzi­seră vreo­dată de acest stat, şi au aflat din publi­ca­ţi­ile inter­na­ţio­nale des­pre spă­la­rea de bani masivă, numită şi fur­tul mili­ar­du­lui. Acest caz ne-a cos­tat şi ne va costa mult mai mult decât mili­ar­dul propriu-zis. Cred că dis­pa­ri­ţia aces­tui mili­ard şi lipsa de acţiuni clare de regle­men­tare până la şi după asta a făcut ca încă mult timp cei care aveau pla­nuri de inves­ti­ţii în Mol­dova să-şi pună între­bări dacă vor să vină aici. Pen­tru cei care sunt deja aici, e foarte com­pli­cat, cre­ş­te­rea ratei de bază a ajuns până la 11,5%, ceea ce a dus la mări­rea cos­tu­lui finanţă­ri­lor până la nive­lul în care foarte multă lume nu mai poate soli­cita finanţare de la bănci. Astăzi e prea scump să iei un cre­dit ban­car în R. Mol­dova”.