Principală  —  Ştiri  —  Diverse   —   Ministerul Educației, despre candidații la…

Ministerul Educației, despre candidații la examenul național de bacalaureat care au obținut nota 10 din oficiu

Ministerul Educației prezintă date despre numărul elevilor din clasa a XII-a, care vor obține nota 10 din oficiu la examenul național de bacalaureat. Cele mai multe note din oficiu vor fi primite la proba de examen la limba străină.

Astfel, în acest an, 1596 de elevi vor obține nota 10 (zece) din oficiu la proba de examen la limba străină din cadrul examenului național de bacalaureat, în comparație cu 1299 în sesiunea 2021, 1349 în sesiunea 2020, 1008 în 2019, 785 în 2018, 637 în 2017, 460 în 2016 și 229 în 2015.

Tot în acest an, patru absolvenți ai treptei liceale vor avea de susținut doar o singură probă de examen, datorită faptului că vor primi trei note de 10 (zece) din oficiu, atât în baza certificatelor ce atestă competențe lingvistice în limbi străine, cât și în baza premiilor obținute la olimpiadele republicane și/sau internaționale la disciplinele de studiu. Conform acelorași criterii, 28 de tineri vor beneficia de două note de 10 (zece) din oficiu în cadrul examenului național de bacalaureat.

Sesiunea de bacalaureat 2022 se va desfășura, în conformitate cu Programul de desfășurare a sesiunii de examene, în perioada 3-21 iunie. La sesiune s-au înscris peste 18000 de candidați, dintre care circa 2000 de candidați sunt restanțieri din sesiunile anterioare.

Candidații vor susține probele de examen în 93 de centre de bacalaureat, dintre care 31 de centre sunt instituite în municipiul Chișinău.