Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   Studiile miniştrilor

Studiile miniştrilor

ZdG a radiografiat CV-urile miniştrilor din Guvernul Gaburici. Mulţi funcţionari „au călcat” pe urmele şefului de la Guvern, indicând în CV, la capitolul „studii”, informaţii neclare sau incomplete, care lasă loc de interpretări şi suspiciuni. Totodată, unii şefi de ministere au studii şi diplome în cu totul alte domenii decât cele pe care au ajuns să le conducă.

bride-stephaneStephane Christophe Bride
viceprim-ministru, ministru al Economiei

La 20 de ani, în 1991, obţine diplomă pregătitoare de Studii de Contabilitate şi Finanţe (DPECF). Peste un an, obţine diplomă EDC (Ecole des Cadres/Şcoala de cadre), specialitatea „Management Financiar şi Contabilitate” (diplomă de masterat vizată de Ministerul Educaţiei Naţionale, Franţa), iar la 25 de ani, diplomă de studii superioare în Contabilitate şi Finanţe (DECF) (Franţa). Din 2010 este auditor licenţiat în R. Moldova.


gherman-nataliaNatalia Gherman
viceprim-ministru, ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene

La 17 ani, în 1986, este înmatriculată la Universitatea de Stat, unde, în 1991, obţine diplomă de licenţă (în CV nu este specificată facultatea, însă conform informaţiilor publice, ministra este licenţiată în filologie engleză şi germană). În 1998, la 29 de ani, face masteratul în Domeniu de Securitate la King’s College, Universitatea din Londra.


arapu-anatolAnatol Arapu
ministrul Finanţelor

În 1980, la 18 ani, este student la Universitatea de Stat din Moldova, facultatea economie, inginer–economist, pe care o absolveşte în 1985. După doi ani de pauză, ajunge la Institutul Economico-Statistic din Moscova, specialitatea Cercetare statistică avansată, pentru un „curs de formare”, iar în 1993, la 31 de ani, la Institutul Organizaţiei Mondiale a Comerţului din Geneva, Elveţia, la specialitatea Comerţ internaţional şi strategia de negociere a tarifelor, pentru un nou „curs de formare”.


grosu-vladimiriVladimir Grosu
ministrul Justiţiei

În 1992, la 17 ani, este înmatriculat la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, fiindu-i atribuit, la absolvire, în 1997, titlul de licenţiat în drept, specializarea Drept Internaţional. După o pauză de doi ani, în 1999-2000 susţine teza de Magistru în drept. În 2003, la 28 de ani, susţine teza de doctor în drept. În octombrie 2006 i-a fost conferit titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar (docent).

Publicitate
Publicitate

balan-olegOleg Balan
ministrul Afacerilor Interne

În 1990, la 21 de ani, este student la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti, România, specializarea Drept. În 1994, este licenţiat în ştiinţe juridice. Peste un an, în 1995, este înmatriculat la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, România, iar în 1998 obţine calificarea de Doctor în drept internaţional. După o pauză de 9 ani, în 2007-2009, de la Academia de Ştiinţe a Moldovei – Institutul de Istorie, Stat şi Drept, actualul ministru obţine diploma de doctor habilitat în drept.


bitca-vasileVasile Bâtca
ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

A făcut Şcoala Medie nr.3 din Nisporeni, în perioada 1979-1989 (8-18 ani). Urmează o pauză de 3 ani (!), iar din 1992 până în 1994 a studiat la Şcoala Medie Specială de Poliţie a MAI. După o altă pauză, de doi ani, în perioada 1996-2011, acesta absolveşte Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare” a MAI. La 38 de ani, în 2009, termină studiile (începute în 2006) la Academia de Administrare Publică de lângă Preşedintele R. Moldova.


filip_pavelPavel Filip
ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor

În anii 1983—1990, potrivit CV-ului ministrului, acesta a studiat la Institutul Politehnic din Chişinău, iar din 1991 până în 1996 şi-a făcut studiile la Institutul Internaţional de Management.


cibotaru-viorelViorel Cibotaru
ministrul Apărării

În anii 1975-1980 a studiat Jurnalism la USM, unde a obţinut diplomă cu menţiune. Peste 6 ani, în 1986, face studii postuniversitare la aspirantură, tot la USM, unde susţine teza de doctorat la tema „Statornicirea şi dezvoltarea publicisticii artistice moldoveneşti”. În 1987, obţine titlul de doctor în ştiinţe filologice. În 1989, face un curs la şcoala superioară de Cultură a Sindicatelor din Leningrad. Stagiune la Facultatea de Jurnalistică a Universităţii „M.Lomonosov” din Moscova. Din 1995 (la vârsta de 37 de ani), ministrul participă la mai multe cursuri ce ţin de domeniul securităţii şi apărării.


glavan-ruxandaRuxanda Glavan
ministra Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

Potrivit informaţiilor disponibile pe pagina MPSF, a absolvit Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţeanu” din Chişinău, calificarea – medic de profil general. În 2003—2005, a studiat la Grenoble Graduate School of Business, unde a obţinut un master în administrarea afacerilor (MBA). În prezent, studiază un program de Master în Administrare Publică la Academia de Administrare Publică din Chişinău.


sandu-maiaMaia Sandu
ministra Educaţiei

În 1989—1994, a studiat la ASEM, Facultatea Management. După o pauză de un an, în 1995, ajunge la Academia de Administrare Publică, unde, în 1998, obţine diplomă de master în relaţii internaţionale. Peste 11 ani, mai ia un master, în administrare publică, la Harvard Kennedy School of Government, la Cambridge, SUA.


Sula-IonIon Sula
ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare

Ministrul a indicat în CV-ul său o singură instituţie de învăţământ. În perioada 1997-2002, el a absolvit Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Facultatea Relaţii Economice Internaţionale.


Botnari-vasileVasile Botnari
ministrul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor

În anii 1990—1994 (15—19 ani) a studiat la Colegiul Financiar-Bancar. Potrivit informaţiilor de pe site-ul instituţiei pe care o conduce, exact în acea perioadă, ministrul ar fi făcut Facultatea Business şi Administrarea Afacerilor, la Academia de Studii Economice (ASEM). Ar putea fi vorba despre vreo eroare, din moment ce ASEM a fost fondat abia în septembrie 2001. Totodată, în 1990, Colegiul Financiar-Bancar se numea Tehnicumul Financiar-Economic din Chişinău. În 1991, acesta a fost reorganizat în Colegiul Financiar-Bancar. De precizat însă că, din 1994, când Botnari a finalizat Colegiul Financiar-Bancar, acesta a fost încontinuu angajat în câmpul muncii, în diverse funcţii, unele de conducere.


babuc-monicaMonica Babuc
ministra Culturii

În 1981-1986, a fost studentă la Facultatea de Istorie a USM.
Ulterior, în 1986—1989, este aspirantă la Universitarea de Stat „M. Lomonosov” din Moscova.


Palihovici-SergiuSergiu Palihovici
ministrul Mediului

În anii 1989—1994, studiază la Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie, specialitatea – istorie. În 1999, la vârsta de 28 de ani, este înmatriculat la ASEM, specialitatea contabilitate şi audit, pe care o absolveşte în 2002. Peste trei ani, în 2005, ajunge la Institutul European de Studii Politice de pe lângă Consiliul Europei, Strasbourg, Franţa. În paralel, acesta studiază la USM, catedra politologie, unde devine doctor în politologie cu teza „Reforma administraţiei publice în R. Moldova”. În 2011-2013, fiind deja şef al Oficiului Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat, studiază la USM, Facultatea de Drept, specializarea Drept Internaţional, unde obţine diplomă de master în drept.


afanasencoSerghei Afanasenco
ministrul Tineretului şi Sportului

La 38 de ani, ministrul a fost înmatriculat la Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, în 2013, devenind licenţiat în cultură fizică şi sport. În perioada ianuarie 2013-februarie 2013, ministrul, potrivit CV-ului său, a obţinut, la aceeaşi universitate, un certificat de absolvire a Cursurilor de perfecţionare.


buga-mirceaMircea Buga
ministrul Sănătăţii

Acesta nu a indicat perioada în care şi-a făcut studiile, precizând în CV-ul său că a obţinut diplomă de Doctor în Medicină la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, diplomă postuniversitară în Studii de business, Grenoble Graduate School of Business (Franţa-Campus Chişinău), studii postuniversitare în Economie în Sănătate pentru profesionişti, University of York, Marea Britanie (învăţământ la distanţă), diplomă (licenţă) în Drept, Universitatea de Stat din Moldova, şi diplomă (licenţă) în Medicină şi Farmacie, Cluj-Napova, România.

Pentru conformitate, Victor MOŞNEAG
Publicitate
Publicitate