Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   Mai puține cerințe pentru înregistrarea…

Mai puține cerințe pentru înregistrarea unui partid politic

Persoanele care vor înregistra partide politice nu vor mai trebui să prezinte o listă cu 4000 de semnături și în momentul constituirii partidului, membrii acestuia nu vor mai trebui să fie domiciliaţi în cel puţin jumătate din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea din Republica Moldova, nu mai puţin de 120 de membri în fiecare din unităţile administrativ-teritoriale menţionate. Curtea Constituțională (CC) a declarat neconstituționale unele prevederi din art. 8, alin (1) lit. d) al Legii privind partidele politice.

Hotărârea CC a fost emisă marți, 25 februarie, după ce o sesizare în acest sens a fost depusă, în mai 2019, de către avocații Ion Dron și Angela Vuico, cărora, în 2018, le-a fost refuzată înregistrarea partidului „Pentru Oameni, Natură și Animale”, deoarece nu a prezentat lista membrilor partidului politic cu un număr de patru mii de persoane și s-au adresat ulterior în judecată.

Autorii au solicitat Înaltei Curți să declare neconstituțional articolul 8 alineatul (1) litera d) din Legea nr. 294 din 21 decembrie 2007 privind partidele politice, „în speță a condiției numărului minim de patru mii de membri pentru înregistrarea unui partid și condiției domicilierii în cel puțin jumătate din unitățile administrative-teritoriale de nivelul al doilea, dar nu mai puţin de 120 de membri în fiecare din unităţile administrativ-teritoriale. De asemenea, la capătul care prevede că lista membrilor partidului, întocmită în baza cererilor de aderare la partid, va cuprinde: numele, prenumele, sexul data naşterii, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate şi semnătura membrului”.

Ce a decis CC

Curtea a admis parțial excepția de neconstituționalitate ridicată de către Ion Dron și Angela Vuico, în dosarul nr. 3a-454/2019, pendinte la Curtea de Apel Chișinău.

Curtea a declarat neconstituționale textul „al căror număr nu poate fi mai mic de patru mii” din teza I și teza II „la momentul constituirii partidului, membrii acestuia trebuie să fie domiciliaţi în cel puţin jumătate din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea din Republica Moldova, dar nu mai puţin de 120 de membri în fiecare din unităţile administrativ-teritoriale menţionate” din articolul 8 alineatul (1) litera d) din Legea nr. 294 din 21 decembrie 2007 privind partidele politice.

Curtea a stabilit că efectele prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 31 iulie 2020, cu excepția cazului excepției de neconstituționalitate ridicate de Ion Dron și Angela Vuico, în dosarul nr. 3a-454/2019, pendinte la Curtea de Apel Chișinău, în care hotărârea se aplică de la data adoptării.

În cazul în care Parlamentul nu va revizui Legea nr. 294 din 21 decembrie 2007 privind partidele politice în conformitate cu raționamentele expuse în prezenta hotărâre până la data de 31 iulie 2020, autoritatea competentă va asigura înregistrarea partidelor politicecu respectarea condițiilor stabilite de lege, cu excepția prevederilor declarate neconstituționale.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Deputat: Să fie 300 de semnături

Astăzi, 26 februarie, deputatul PAS Sergiu Litvinenco a anunțat că „vom veni în scurt timp cu un proiect de lege care ar pune în acord legislația în vigoare cu respectiva hotărâre a Curții”.

„La prima vedere, pare rezonabil ca pentru înregistrarea unui partid politic să fie necesare 300 de semnături, așa cum era în prima lege a partidelor politice adoptată în 1991”, a scris parlamentarul pe pagina sa de Facebook.

Conform informațiilor publicate de Agenția Servicii Publice, în prezent, în Republica Moldova sunt 62 de partide, ultimul fiind înregistrat luna trecută.