Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   DOC/ Curtea Constituțională și Curtea…

DOC Curtea Constituțională și Curtea Supremă de Justiție vor putea solicita avizul consultativ al CtEDO

Curtea Constituțională (CC) și Curtea Supremă de Justiție (CSJ) vor putea să solicite Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) emiterea unui aviz consultativ în chestiunile de principiu privind interpretarea sau aplicarea drepturilor și libertăților definite în Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Un proiect de lege în acest sens a fost votat, în prima lectură, de 69 de deputați.

Potrivit documentului, acest lucru va fi posibil doar în cazul unor litigii care se află în curs de soluționare în fața organelor de jurisdicție, iar solicitarea va fi motivată prin prezentarea aspectelor relevante ale contextului juridic și de fapt ale cauzei respective.

„De menționat că avizele consultative ale CtEDO nu au caracter obligatoriu, însă vor avea importanță juridică. Totodată, sesizarea Curții Europene a Drepturilor Omului pentru emiterea unui aviz consultativ nu va împiedica formularea ulterioară a unei cereri individuale în fața CtEDO în legătură cu aceeași cauză”, potrivit Parlamentului.

Conform autorilor proiectului de lege, solicitarea avizelor CtEDO va oferi „mai multe garanții întru aplicarea corectă în practică a prevederilor care se referă la protejarea drepturilor fundamentale ale omului și va avea drept rezultat reducerea condamnărilor R. Moldova la CtEDO”.

Documentul va fi propus spre examinare în lectura a doua în plenul Parlamentului.