Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   Decizia Curții Constituționale în legătură…

Decizia Curții Constituționale în legătură cu interzicerea votării peste hotare în baza actelor expirate

Curtea Constituțională (CC) a declarat inadmisibilă sesizarea depusă de Avocatul Poporului, Mihai Cotorobai, care a cerut examinarea de urgență a constituționalității interzicerii votării în diasporă în baza buletinelor de identitate și a pașapoartelor cu termenul de valabilitate expirat.

Curtea Constituțională precizează în decizia sa că votarea în baza unui pașaport valabil contribuie la prevenirea fraudării votului, „prin recunoașterea mai facilă a alegătorului în baza unor acte de identitate cu validitate mai scurtă, datorită fotografiei mai recente a titularului pe care o conțin acestea”.

„Fraudarea votului peste hotarele țării este mai dificilă dacă este impusă votarea cu acte care prezintă elemente suplimentare pentru prevenirea falsificării lor, cum ar fi cazul pașapoartelor biometrice. Spre deosebire de buletinele de identitate, pașapoartele biometrice conțin, de regulă, date ca imaginea facială digitală și amprentele digitale”, precizează Curtea.

Totodată, în opinia Curții, un alt scop legitim poate fi identificat în consolidarea legăturilor dintre R. Moldova și cetățenii săi, prin încurajarea acestora de a solicita pașaportul statului lor, de a călători și de a se legitima cu el în străinătate, precum și în nevoia de a nu-i stimula pe cetățeni să utilizeze acte expirate.

„Curtea observă că valabilitatea pașaportului reprezintă singura exigență impusă de către legislator pentru cetățenii Republicii Moldova care doresc să voteze în secțiile de votare constituite peste hotarele țării. Exigența votării cu un pașaport valabil peste hotarele țării este justificată de politicile statale ale evitării fraudării votului, menținerii unei legături dintre stat și cetățeni și încurajării deținerii de acte de identitate valabile”, se menționează în decizie.

În decizia sa, CC face trimitere și la opinia Curții Europene a Drepturilor Omului, care precizează că restricțiile impuse exercițiului dreptului la vot al cetățenilor expatriați în baza criteriului reședinței pot fi justificate prin prisma mai multor factori:
– prezumția că cetățenii nerezidenți sunt mai puţin preocupați, în mod direct sau continuu, de problemele curente ale țării şi au mai puţine cunoștințe despre acestea;
– influența mai mică a cetățenilor nerezidenți asupra selecției candidaților sau asupra alcătuirii programelor lor electorale;
– legătura strânsă dintre dreptul la vot în cadrul alegerilor parlamentare şi faptul de a fi afectat în mod direct de actele organelor politice astfel alese;
– preocuparea legitimă a legislatorului de a limita influența în alegeri a cetățenilor care trăiesc în străinătate, în chestiuni fundamentale care îi afectează în principal pe cei care trăiesc în ţară;

În concluzie, Curtea a declarat inadmisibilă sesizarea Avocatului Poporului. Decizia este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Argumentele Avocatului Poporului

În sesizarea depusă la Curtea Constituțională, Avocatul Poporului preciza că interdicția pentru cetățenii R. Moldova de a vota în secțiile de votare constituite peste hotarele R. Moldova în baza buletinului sau pașaportului expirat este contrară art. 38 alin (2) din Constituția R. Moldova, deoarece reprezintă o interdicție a dreptului de vot.

De asemenea, această interdicție instituie un tratament diferențiat în raport cu cetățenii care votează în R. Moldova, care pot vota în baza buletinelor de identitate, inclusiv a celor provizorii. Acest tratament diferențiat nu poate fi justificat și este contrat art. 16 alin (2) din Constituție. De asemenea, această restricție contravine legii”, se menționează în sesizarea depusă de Mihail Cotorobai.