Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   (foto) Averea deputatului Reşetnicov: două…

(foto) Averea deputatului Reşetnicov: două case în Chişinău, apartament, spaţii comerciale, maşină de un milion şi o soţie cu afaceri de succes

Artur Reşe­t­ni­cov, fost frun­taş comu­nist, deve­nit recent, după cre­a­rea Plat­for­mei Social-Democrate „Pen­tru Mol­dova”, pro-european, se bucură de un trai de lux. Ale­sul popo­ru­lui con­duce un Land Rover Disco­very Sport, care valo­rează aproape 1 milion de lei, deţine două case de lux în Chi­şi­nău, un apar­ta­ment şi două spa­ţii comer­ci­ale în cen­trul Capi­ta­lei, care costă alte câteva mili­oane. Fami­lia Reşe­t­ni­cov locu­ieşte în unul din cele două imo­bile luxoase pe care depu­ta­tul le-a ridi­cat până la vâr­sta de 35 de ani, înre­gis­trat, însă, pe numele soa­crei sale, care, de fapt, locu­ieşte într-un apar­ta­ment modest, în apro­pi­ere. Toată ave­rea fami­liei Reşe­t­ni­cov a fost obţi­nută de cei doi soţi până în 2009, când Artur era unul din­tre apro­pi­a­ţii fos­tu­lui preşe­dinte, Vla­di­mir Voro­nin.

556-casa-resetnicovReşetnicov, deputatul din casa de lux a soacrei

Deputatul Reşetnicov evită să declare casa de lux din str. Drumul Viilor, în care, de fapt, locuieşte de mai mulţi ani, împreună cu soţia şi fiul lor. Terenul şi casa în care stă familia Reşetnicov sunt înregistrate pe numele Liudmilei Daţco, mama Alei Reşetnicov-Daţco, soţia deputatului. Imobilul a fost construit, potrivit locatarilor din zonă, în 2007—2009, când Artur Reşetnicov era director SIS. Datele de la Cadastru confirmă acest fapt.

Terenul pe care se înalţă casa a fost cumpărat de Liudmila Daţco pe 26 septembrie 2007, cu doar o lună înainte ca Reşetnicov să fie numit director SIS. La scurt timp, bunul imobil de pe acel teren a fost demolat, iar în 2008—2009, acolo a apărut o casă modernă, cu două niveluri, supravegheată video. Procesul-verbal de recepţie finală a imobilului datează din 31 decembrie 2009, la trei luni de la demiterea lui Reşetnicov de la SIS. Acesta valorează, cadastral, 1,9 milioane de lei. Valoarea sa de piaţă este însă de peste 300 de mii de euro (6-7 milioane de lei).

556-masinaLiudmila Daţco, pe numele căreia este înregistrat imobilul familiei Reşetnicov, locuieşte, de fapt, într-un apartament modest, de 54,7 m.p., tot de pe Drumul Viilor, aflat la câteva sute de metri de casă, fapt confirmat inclusiv de vecinii săi de bloc.

Într-o dimineaţă, l-am surprins pe Artur Reşetnicov ieşind din casa de pe numele soacrei, la volanul unui Land Rover Discovery Sport, maşină care valorează, conform preţului de piaţă, aproximativ un milion de lei. Automobilul, cel mai probabil, se va regăsi în declaraţia de avere a politicianului pe anul 2015, fiind una din achiziţiile sale recente.

556-casa-resetnicov-soacraÎncă în 2011, fotograful Constantin Grigoriţă îl surprindea pe Reşetnicov intrând în acest imobil, care, potrivit actelor, aparţine soacrei sale, la volanul vechii sale maşini, un Land Rover Freelander, cu aceleaşi numere de înmatriculare ca şi noua sa „bijuterie” pe patru roţi.

Casa cu trei niveluri, din declaraţii

Casa ce se regăseşte în declaraţiile de avere ale politicianului nu este deloc mai modestă decât cea în care acesta locuieşte. Aflată pe o stradelă dintr-o zonă rezidenţială din or. Codru, mun. Chişinău, ea are trei niveluri, iar la poartă, mai stă o cabină pentru paznici, cel mai probabil, amplasată încă pe când Reşetnicov era şef la SIS şi beneficia de pază de stat.

556-casa-resetnicov-codruTerenul şi casa au intrat în posesia familiei Reşetnicov în 2003, atunci când, la doar 28 de ani, Artur era consilier juridic al lui Voronin. Vecinii afirmă că familia Reşetnicov a cumpărat casa nefinisată, iar la scurt timp a dat-o în exploatare şi s-a mutat în ea. Astăzi, potrivit celor din zonă, imobilul înregistrat pe numele soţilor Reşetnicov este dat de aceştia în chirie, după ce a fost scos, fără succes, la vânzare. Imobilul, conform datelor cadastrale, are o suprafaţă de 189 m.p. şi valorează 660 mii de lei. În prezent, însă, preţul său de piaţă depăşeşte suma de 200 mii de euro (4-5 milioane de lei).

556-casa-resetnicov2Pe când Reşetnicov era în staff-ul preşedintelui Voronin, familia sa a investit şi într-un apartament de peste 100 m. p. din str. Grenoble. Contractul de investiţie a fost semnat pe 31 octombrie 2006, blocul fiind dat în exploatare în iulie 2009. Familia Reşetnicov, însă, a înregistrat imobilul la organele cadastrale abia peste doi ani, în decembrie 2011.

Tot în acea perioadă, mai exact pe 12 februarie 2007, soţii Reşetnicov aleg să investească şi în două spaţii comerciale din str. Bucureşti, 90, unul de 71 m.p. şi altul de 36 m.p.. Valoarea cadastrală a acestor două încăperi este de peste 2,3 milioane de lei.

556-resetnicov-notarFirma soţiei şi a soacrei, vânzări de 10 milioane

La această adresă, str. Bucureşti, 90, se află sediul biroului notarial deţinut de Ala Reşetnicov, cea care deţine licenţă de notar din decembrie 2003. În 2014, soţia politicianului a avut venituri oficiale din această activitate de 900 mii de lei. Tot la această adresă, Ala Reşetnicov a înregistrat, în iunie 2003, firma „Cansur-Com” SRL, care gestionează agenţia de turism „Time Travel”, cu activităţi de voiaj. Ala Reşetnicov deţine 50% din capitalul social al SRL-ului, pe care-l împarte cu Victoria Borodina. În 2012, conform datelor de la Camera Înregistrării de Stat, firma a raportat venituri din vânzări de 8,66 milioane de lei. Dar, în declaraţiile de avere ale deputatului Reşetnicov pentru 2010-2014 nu se regăsesc informaţii despre profitul obţinut de familia sa în urma activităţii acestei firme. În declaraţiile din ultimii cinci ani, familia Reşetnicov arată că a avut venituri suplimentare, în afara celor din salarii, doar din darea în arendă a unor încăperi, fără a menţiona dacă este vorba despre arenda casei din Codru, a apartamentului de pe str. Grenoble sau a încăperilor nelocative de pe str. Bucureşti, acolo unde se află firma şi biroul notarial ale soţiei.

Şi Liudmila Daţco, soacra deputatului Reşetnicov, este fondatoare de firmă. Cel puţin în acte aceasta deţine 50% din capitalul social al SRL „Geamprest Grup”, specializat în producerea articolelor din material plastic pentru construcţii. În 2012, firma a raportat un venit din vânzări de 1,6 milioane de lei. În 2015, aceasta a câştigat şi două licitaţii publice, de aproape 120 mii de lei, organizate de Spitalul Militar Central pentru montarea uşilor şi ferestrelor. Partenerul soacrei lui Reşetnicov în această afacere este Igor Tarasiuc, un prieten de familie, care deţine şi o cotă-parte din firma SRL „Tardias”, proprietara clădirii din str. Armenească 33/1, unde activează şi firma „Geamprest Grup”. Partenerul lui Tarasiuc în această afacere este Sergiu Diaconu, fost viceministru de Interne, iar ulterior, consilier al premierului Chiril Gaburici.

556-sotii-resetnicov„Toate declaraţiile sunt publice. Nu încercaţi să…”

Artur Reşetnicov a evitat să discute despre averile sale, precizând însă că a indicat toate bunurile care-i aparţin în declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate. „Toate declaraţiile sunt pe site-ul Parlamentului. Alte comentarii, mai ales la telefon, nu ofer. În declaraţii sunt indicate toate proprietăţile pe care trebuie să le declar”, ne-a zis acesta. „Declaraţiile sunt publice. Nu încercaţi să…”, a continuat Reşetnicov. „Tot ce am de declarat, interesele personale, proprietăţile, sunt în declaraţie”. Pentru că a evitat discuţia despre locuinţa în care trăieşte, am încercat să aflăm dacă a contribuit la construcţia casei de pe Drumul Viilor, ridicată pe când era şef la SIS. „Aşa discuţii nu sunt pentru telefon”. I-am propus să ne întâlnim. „Când va fi momentul oportun, o să ne întâlnim”, a replicat el. L-am întrebat şi despre maşina sa, achiziţionată recent, la care făcea referire şi Vladimir Voronin. „Cu câte roţi? Faceţi un interogatoriu? Declaraţiile pe 2015 se depun până la 31 martie 2016”, a menţionat Reşetnicov, dând de înţeles că automobilul de lux se va regăsi în declaraţia de avere pe 2015. Despre firma soţiei şi vânzările de 8,6 milioane, Reşetnicov, la fel, a evitat să discute. „Activitatea comercială constituie secret protejat, la care accesul este restricţionat. Vă doresc o seară frumoasă”, ne-a urat deputatul, punând punct discuţiei.