• VIDEO/ Cabinetul de miniștri, în ședință. Chicu: Activitatea piscinelor și bazinelor, sistată

  VIDEO/ Cabinetul de miniștri, în ședință. Chicu: Activitatea piscinelor și bazinelor, sistată
  vizualizări
  31 iulie 2020 | 15:03

  Membrii cabinetului de miniștri se întrunesc vineri, 31 iulie, în ședință. Potrivit site-ului Guvernului, pe ordinea de zi sunt înregistrate 41 de subiecte.

  În debutul ședinței Guvernului, prim-ministrul Ion Chicu a anunțat că începând de mâine, 1 august, și pe toată durata stării de urgență în sănătate publică, activitatea piscinelor și bazinelor din țară va fi sistată. Decizia a fost aprobată după ce specialiștii în sănătate au declarat în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale că în aceste zone normele epidemiologice nu sunt respectate și se formează focare de COVID-19.

  Chicu a adăugat că în cazul în care nu vor fi respectate normele pentru prevenirea infecției de COVID-19, riscă să fie închise și alte tipuri de localuri prestatoare de servicii și divertisment.

  17:03. Ședința Guvernului s-a încheiat.

  16:57. Alți 500 de angajați din sistemul de sănătate ce s-au infectat cu COVID-19 vor primi indemnizația în valoare de 16 mii de lei. În acest sens, Guvenrul a aprobat vineri, 31 iulie, acordarea din fondul de intervenție 8 milioane de lei.

  16:54. Prin decizie de Guvern, Ministerul Finanțelor va aloca, din fondul de intervenție al Guvernului, 4327,1 mii lei Consiliului orășenesc Lipcani, raionul Briceni, dintre care:

  1) 1645,0 mii lei – pentru demolarea blocului locativ avariat (5 niveluri, 30 de apartamente) din strada Constantin Negruzzi, nr. 1, orașul Lipcani, raionul Briceni;

  2) 2222,1 mii lei – pentru acordarea despăgubirii valorii apartamentelor proprietarilor din blocul locativ menționat, conform anexei;

  3) 460,0 mii lei – pentru procurarea locuințelor sociale în vederea evacuării a patru familii din blocul locativ menționat. Detalii AICI.

  16:50. Guvernul a hotărât:

  • Universitatea de Stat din Moldova (persoană juridică absorbantă) se reorgani- zează, prin fuziunea (absorbția) Universității de Stat ”Dimitrie Cantemir” (persoană juridică absorbită).
  • Academia de Administrare Publică (persoană juridică absorbantă) se reorgani-zează, prin fuziunea (absorbția) Institutului de Relații Internaționale din Moldova (persoană juridică absorbită).

  Studenții înmatriculați conform programelor de studii superioare de licență ale Institutului de Relații Internaționale din Moldova vor fi transferați în cadrul Universității de Stat din Moldova, la aceleași programe de studii superioare și cu aceleași taxe de studii, stabilite anterior, începînd cu anul academic 2020-2021. Transferul studenților se va realiza pînă la 25 august 2020. Detalii AICI.

  16:44. Guvernul a aprobat pozitiv la proiectul de lege pentru modificarea Codului educației al Republicii Moldova nr. 152/2014.

  Proiectul de lege prevede extinderea posibilității de repartizare în câmpul muncii a absolvenților care și-au făcut studiile la forma de învățământ cu frecvență redusă, a celor care au studiat pe locuri cu taxă de studii, precum și a absolvenților instituțiilor de învățământ din străinătate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Detalii AICI.

  16:40. A fost prelungit termenul de plată a ajutorului de șomaj unic, prevăzut la art. III alin. (7) din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică şi modificarea unor acte normative, până la 30 noiembrie 2020. Detalii AICI.

  16:21. S-a aprobat Regulamentul privind stabilirea modului de acordare a compensațiilor pentru diminuarea consecințelor calamităților naturale asupra recoltei anului 2020. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură va distribui 100 milioane lei din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru acordarea compensațiilor în scopul diminuării consecințelor calamităților naturale asupra recoltei anului 2020. Detalii AICI.

  16:19. Guvernul a aprobat hotărârea cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind acordarea Guvernului Republicii Moldova a unui împrumut financiar de stat. Detalii AICI.

  16:16. Proiectul de lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova, semnat la Chișinău la 21 iulie 2020 și la Bruxelles la 23 iulie 2020 și Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova, semnat la Chișinău la 21 iulie 2020 și la Bruxelles la 23 iulie 2020, a fost aprobat de Chișinău. Detalii AICI și AICI.

  16:14. Punctului 2 prim din Hotărârea Guvernului nr. 960/2017 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 109/2017 privind unele măsuri de control la trecerea frontierei, de control vamal şi privind asigurarea regimului fiscal în cadrul controlului comun la unele puncte de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene a fost modificat. Detalii AICI.

  16:12. Hotărârea Guvernului nr. 142/2019 cu privire la trecerea unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al statului și încheierea unui contract de schimb a fost abrogată. Detalii AICI.

  16:10. Întreprinderea de Stat „Publicația periodică Revista social-culturală „Moldova” a fost reorganizată. Printr-o decizie a Guvernului, se reorganizează Întreprinderea de Stat „Publicația periodică Revista social-culturală ,,Moldovaˮ (persoana juridică absorbită) prin fuziunea (absorbția) acesteia de către Instituția Publică „Biblioteca Națională a Republicii Moldova” (persoana juridică absorbantă). Drepturile și obligațiile persoanei juridice absorbite trec integral la persoana juridică absorbantă, corespunzător prevederilor art. 205 din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002. Detalii AICI.

  16:04. Se prelungește, până la 31 august 2020 inclusiv, termenul de aplicare a mecanismului de subvenționare prevăzut la art. II din Legea nr. 69/2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică şi modificarea unor acte normative. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern. Detalii AICI.

  14:49. Guvernul a avizat negativ proiectul de hotărâre asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 58 din Legea nr.10/2009 privindsupravegherea de stat a sănătății publice. Detalii AICI.

  15:46. Cabinetul de miniștri a avizat negativ Аvizul la proiectul de Lege pentru modificarea articolului 2 din Legea nr. 131/2007 privind siguranţa traficului rutier. Potrivit notei informative, proiectul de Lege a fost elaborat ca urmare a necesităţii clarificării termenilor de „cursă”, „cursă ilegală” şi „organizator de cursă” stipulați în proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative nr. 238/2020, în care se propune modificarea Codului penal nr. 985/2002 și a Codului contravențional nr. 218/2008, elaborat de către Guvernul Republicii Moldova. Detalii AICI.

  15:44. Proiectul de hotărâre pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova, Comisia Europeană şi Guvernul Ucrainei privind prelungirea mandatului Misiunii Comisiei Europene de Asistenţă la Frontieră în Republica Moldova şi în Ucraina până la 30 noiembrie 2023, a fost aprobat. Detalii AICI.

  15:40. Cabinetul de miniștri a aprobat modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1387/2007 pentru aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală. Detalii AICI.

  15:34. Cabinetul de miniștri a aprobat Planul de gestionare a riscului de inundații. Astfel, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, prin intermediul Agenției „Apele Moldovei”:

  a) va asigura monitorizarea implementării Planurilor de gestionare a riscului de inundații;

  b) va prezenta Cancelariei de Stat anual, până la 25 februarie, Raportul cu privire la realizarea Programelor de măsuri pentru implementarea Planurilor de gestionare a riscului de inundații.

  Finanțarea acțiunilor prevăzute în Programul de măsuri se va efectua din contul și în limitele alocațiilor aprobate în acest scop în bugetele autorităților/instituțiilor publice implicate, precum și din alte surse în conformitate cu legislația. Detalii AICI.

  15:29.Guvernul a aprobat Regulamentul privind ambalajele și deșeurile de ambalaje. Raportarea obligatorie privind atingerea etapizată a obiectivelor anuale la nivel naţional de către producători privind valorificarea, inclusiv prin reciclare a deșeurilor de ambalaje, în funcție de tipul de material de ambalaj, se efectuează începând cu data de 1 ianuarie 2024, în conformitate cu anexa nr. 2 la Regulament. Monitorizarea și implementarea prezentei Hotărâri se pune în sarcina Agenției de Mediu. Detalii AICI.

  15:25. Guvernul a aprobat cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului nr. 3 la Contractul de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii pentru realizarea Proiectului de reabilitare a drumurilor din Republica Moldova, semnat la la 23 noiembrie 2010. Detalii AICI.

  15:18. A fost aprobat proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii comunicaţiilor electronice nr. 241/2007.

  Prezenta lege transpune art. 2-5 din Regulamentul (UE) 2015/2120 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la Internetul deschis și tarifele cu amănuntul pentru comunicațiile în interiorul UE reglementate și de modificare a Directivei 2002/22/CE și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 (text cu relevanță pentru SEE), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 310 din 26 noiembrie 2015, așa cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul (UE) 2018/1971 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018. Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

  Pe tot parcursul textului, cu excepția articolului 97, cuvintele „Centrul Național pentru Frecvențe Radio”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Instituția Publică „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio”, la forma gramaticală corespunzătoare. Detalii AICI.

  15:15. Miniștii au aprobat proiectul de hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 837/2016. Detalii AICI.

  Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția.

  TRIMITE ȘTIREA TA
  Cunoști o informație de interes public? Trimite-o la ZdG
  FORMULAR

  Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

  Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

  Pro Moldova cere adoptarea stării excepționale în agricultură și convocarea unei ședințe extraordinare a Parlamentului

  Deputații din Pro Moldova solicită adoptarea stării excepționale în agricultură și aprobarea unor măsuri în susținerea agricultorilor afectați de secetă. În acest sens, liderul formațiunii Andrian Candu a decla…
  Pro Moldova cere adoptarea stării excepționale în agricultură și convocarea unei ședințe extraordinare a Parlamentului

  LIVE/ Usatîi, după hotărârea CtEDO: Ne vom adresa la Procuratura Generală

  Renato Usatîi consideră că Parlamentul ales în 2014 a fost nelegitim. Acesta a anunțat că se va adresa la Procuratura Generală pentru a-l atrage la răspundere pe Vlad Plahotniuc, care, potrivit lui, ar fi condu…
  LIVE/ Usatîi, după hotărârea CtEDO: Ne vom adresa la Procuratura Generală

  Reacția lui Popșoi la solicitările depuse de Odnostalco la ANI și PG: „Caută nod în papură în declarațiile de avere a deputaților onești”

  „Caută nod în papură în declarațiile de avere a deputaților onești”. Asta spune deputatul PAS, Mihail Popșoi, după ce deputatul socialist Vladimir Odnostalco, a anunțat marți, 4 august, că a depus o solicitare…
  Reacția lui Popșoi la solicitările depuse de Odnostalco la ANI și PG: „Caută nod în papură în declarațiile de avere a deputaților onești”

  Dodon nu se va întâlni cu Putin în cadrul vizitei sale de la Moscova, anunță serviciul de presă de la Kremlin

  Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, nu planifică să aibă vreo întrevedere cu Igor Dodon, în timpul vizitei șefului statului moldovenesc la Moscova. Informația a fost transmisă de serviciul de presă al…
  Dodon nu se va întâlni cu Putin în cadrul vizitei sale de la Moscova, anunță serviciul de presă de la Kremlin

  DOC/ Încă un deputat socialist a depus o solicitare la ANI, PG și Fisc pentru a verifica declarațiile de avere și interese ale unui deputat PAS

  Deputatul socialist, Vladimir Odnostalco, susține că a depus o sesizare la Autoritatea Națională de Integritate (ANI), Procuratura Generală (PG) și Serviciul Fiscal de Stat (Fisc), pentru a verifica declarațiil…
  DOC/ Încă un deputat socialist a depus o solicitare la ANI, PG și Fisc pentru a verifica declarațiile de avere și interese ale unui deputat PAS

  Grecia va începe să taxeze turiştii cu 20 de euro pentru serviciile medicale

  Pentru prima dată, turiştii care intră în Grecia vor trebui să plătească în curând o suprataxă de 20 de euro pentru serviciile de sănătate oferite în timpul şederii lor în ţară. Până acum, turiştii care veneau…
  Grecia va începe să taxeze turiştii cu 20 de euro pentru serviciile medicale