Legislația R. Moldova vs. litigiile familiare privind stabilirea domiciliului minorilor după separarea părinților – Ziarul de Gardă
 • Legislația R. Moldova vs. litigiile familiare privind stabilirea domiciliului minorilor după separarea părinților

  Legislația R. Moldova vs. litigiile familiare privind stabilirea domiciliului minorilor după separarea părinților
  foto: https://www.freepik.com/
  de
  06 noiembrie 2021 | 15:13

  Este legislația R. Moldova una adecvată, care ar permite restabilirea rapidă a contactului dintre părinte și copil, în litigiile familiare, astfel încât despărțirile să nu aibă consecințe ireparabile asupra relațiilor dintre copil și părintele care nu locuiește cu acesta?

  Violeta Gașițoi, avocată

  În R. Moldova, părinții, copiii minori și avocații acestora întâmpină dificultăți serioase la realizarea și soluționarea litigiilor ce țin de drepturile părintești.

  Legislația actuală a R. Moldova nu asigură accesul persoanelor la protecția judiciară în termen rezonabil, în litigiile cu implicarea minorilor. Deși Curtea Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului (CtEDO) de mai multe ori a recomandat că astfel de litigii trebuie examinate în termeni restrânși, legislația actuală obligă părinții să se adreseze întâi organelor administrative nejudiciare, deciziile cărora sunt ineficiente și neexecutorii.

  Spre exemplu, Codul Familiei stabilește că, până a se adresa în instanța de judecată, părinții trebuie să apeleze organul tutelar, după care, dacă nu sunt de acord cu hotărârile acestei instituții, să se adreseze în judecată. Acest lanț duce la îngrădirea accesului la justiție a cetățenilor R. Moldova, violează dreptul la examinarea cazului în termen rezonabil și restrâns, nu permite executarea deciziei organului tutelar deoarece Codul de Executare nu prevede ca aceste decizii să fie executorii.

  Publicitate

  Deciziile organelor tutelare nu sunt acte investite cu formulă executorie în condițiile în care legea oferă dreptul la executare silită. De exemplu, în cazul în care Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului emite o decizie privind stabilirea graficului de întrevederi părinte-copil, aceasta nu poate fi executată silit de către executorii judecătorești, părțile urmând să obțină o hotărâre judecătorească în acest sens pentru a putea fi executată.

  Codul Familiei nu prevede posibilitatea acordării tutelei comune asupra copiilor minori astfel ca ambii părinți să-și poată exercita în măsură egală dreptul la educație și întreținerea acestora. Această prevedere ar soluționa numeroase litigii în situațiile în care părinții locuiesc în același oraș.

  O altă problemă legislativă este aceea că legea nu obligă instanța să emită un grafic de întrevederi părinte-copil la stabilirea domiciliului minorului, cu alte cuvinte, în cazul în care se stabilește domiciliul permanent cu un părinte, celălalt părinte, dacă lipsește un acord între părinți, trebuie să se adreseze organului tutelar pentru stabilirea unui grafic de întrevederi, iar dacă nu este de acord cu decizia, ori decizia nu se execută, părintele trebuie să se adreseze instanței de judecată pentru a cere stabilirea unui grafic executoriu de întrevederi. În această situație, legislația R. Moldova devine neefectivă deoarece aceste litigii, conform recomandărilor CtEDO, trebuie să fie examinate în termeni restrânși pe când în realitate, în condițiile R. Moldova, aceste litigii se examinează în 3, 4, 5, 6 ani, iar trecerea timpului poate avea consecințe ireparabile asupra relațiilor dintre copil și părintele care nu locuiește cu acesta.

  Art. 64, alin. 2 prevede că părinții au dreptul să semneze un acord privind exercitarea drepturilor părintești de către părintele care locuiește separat. Litigiile apărute se soluționează de autoritatea tutelară, iar decizia acesteia poate fi atacată în instanță.

  Dacă analizăm acest aspect și practica judiciară a R. Moldova, observăm că această prevedere e o adevărată catastrofă pentru părinții care locuiesc separat de copii, dar și pentru copiii lor minori. Prevederea respectivă îngrădește accesul direct la justiție a părinților și provoacă tergiversarea examinării acestor litigii și iar suntem în situația în care consecințele timpului îndelungat pot fi ireparabile în litigiile unde sunt implicați minori.

  Legislația ar trebui să prevadă posibilitatea adresării directe în judecată, deoarece numai instanța de judecată dispune de garanțiile unui proces efectiv și echitabil precum posibilitatea executării silite a hotărârii, garanțiile procedurale a părților cum sunt principul egalității, echității, publicității, inclusiv dreptul la un proces echitabil. Nimeni nu exclude necesitatea prezenței direcției tutelare în astfel de litigii, doar că prezența acesteea trebuie să fie una consultativă.

  La fel, o problemă se conține în art. 64 alin (2 3) care prevede „În cazul în care părintele la domiciliul căruia a fost stabilit domiciliul copilului pleacă în altă localitate din țară sau de peste hotare împreună cu copilul ori lăsând copilul în custodie, acesta asigură comunicarea copilului cu celălalt părinte prin intermediul tehnologiilor informaționale sau prin alte mijloace, dar și posibilitatea vizitării copilului de celălalt părinte”.

  Publicitate

  Din practica unor astfel de litigii, când părinții se stabilesc cu copiii peste hotare fără să existe în prealabil o hotărâre judecătorească care să îi oblige la un grafic de întrevederi și comunicări cu celălalt părinte, creează imposibilitatea părintelui ce locuiește separat de a comunica cu copilul, de a avea întrevederi cu zcesta la domiciliul său. Părintele e nevoit să apeleze instanța de judecată și să obțină, conform legii, un grafic de comunicare și întrevedere cu copilul său minor.Practica ne arată că adresările către organul tutelar pentru stabilirea unui grafic de comunicare și întrevedere cu minorul în situația plecării peste hotare este ineficient, deoarece instituția nu are împuterniciri legale de a soluționa astfel de cereri. Conform legii, Direcțiile tutelare examinează doar litigiile dintre părțile aflate pe teritoriul său, pe de o parte, și, pe de altă parte, atunci când părțile ajung în judecată, acestea resping cererile privind stabilirea unui grafic de întrevederi și comunicări cu minorii.

  Totodată, deciziile organului tutelar, în cazul în care părinții sunt domiciliați cu minorii peste hotare, nu pot fi executate pe acel teritoriu deoarece nu au putere juridică executorie, or, în multe state pot fi executate doar deciziile judiciare ale statului respectiv. Cu alte cuvinte, chiar dacă Moldova ar impune Direcția protecția copilului să emită acest grafic de comunicare și întrevedere părinte-minor, acestea nu vor fi executabile pe un teritoriu străin.

  Scopul procedurilor extrajudiciare este de a reduce volumul de lucru a instanțelor de judecată însă acest fapt contravine prevederilor internaționale la care Moldova este parte. Orice persoană are dreptul să se adreseze în instanța de judecată pentru a-și apăra drepturile. Doar instanțele de judecată sunt abilitate cu forța executorie a hotărârii, sunt independente și imparțiale, folosesc procedura de stabilire a faptelor, aplică principiul contradictorialității și egalității armelor, dispun de alte garanții procesuale care asigură efectuarea unui proces echitabil într-un termen rezonabil. Nici un organ administrativ creat de către autoritățile statului nu dețin garanțiile unui proces echitabil și respectiv nu pot fi considerate efective. Obligarea oamenilor să se adreseze întâi acestor instituții de fapt este un obstacol direct de acces a persoanelor la o justiție echitabilă în termen rezonabil.

  De exemplu, practica SUA ne arată că acest gen de litigii ar trebui să fie examinat de avocați și instanțele de judecată specializate în litigii familiare. În SUA, de astfel de litigii se ocupă Instanța de Judecată Familiară care este o instanță separată. Judecătorii acestor instanțe sunt specializați în examinarea litigiilor între părinți, părinți și copii sau litigii care apar între administrația publică și membrii familiei. Procedura în aceste instanțe este rapidă, eficientă, iar hotărârea se execută imediat de către șerif. În timpul litigiului, autoritățile sunt obligate să mențină relația părinte-copil pe tot parcursul procesului, asigurând ca copiii să aibă o comunicare efectivă cu ambii părinți în egală măsură.

  Care sunt în această situație obligațiile autorităților?

  • Statul trebuie să adopte măsuri efective în ceea ce privește respectarea vieții de familie, inclusive în sfera relațiilor dintre particulari.
  • Statul are obligația pozitivă în partea ce ține de respectarea vieții de familie, iar aceasta presupune implementarea adecvată și eficientă a legislației în vederea asigurării drepturilor legitime ale persoanelor.
  • Statul trebuie să adopte măsuri corespunzătoare pentru restabilirea contactului dintre părinte și copil, inclusiv în caz de conflict dintre părinți. Pentru a fi considerate măsuri adecvate, măsurile privind restabilirea contactului dintre părinte și copil trebuie să fie implementate rapid, deoarece trecerea timpului poate avea consecințe ireparabile asupra relațiilor dintre copil și părintele care nu locuiește cu acesta. În plus, chiar dacă comportamentul și cooperarea persoanelor implicate este întotdeauna un factor important, lipsa de cooperare dintre părinții divorțați nu poate exonera autoritățile competente de obligația de a întreprinde toate măsurile adecvate pentru a asigura menținerea legăturii de familie.

  Ce aș recomanda autorităților R. Moldova?  

  • Să fie modificată legislația care obligă adresarea în prealabil la organele administrative în litigiile privind întrevedere părinte-copil. Cu alte cuvinte, societatea trebuie să aibă posibilitatea să aleagă adresarea directă către instanța de judecată ori organele administrative de soluționarea litigiilor ce țin de dreptul familiei. Ar trebui introdusă modificarea și obligarea instanțelor de judecată să soluționeze litigiile privind stabilirea graficului de întrevederi părinte-minor, odată cu litigiul de stabilire a domiciliului minorului atunci când nu există o înțelegere în acest sens.
  • Introducerea un termen maxim de 3-4 luni pentru finisarea examinării litigiilor cu implicarea minorilor. Aceste litigii trebuie să fie examinate în regim prioritar.
  • Ar trebui identificată posibilitatea constituirii unor instanțe specializate în domeniul examinării litigiilor familiare astfel ca aceste litigii atunci când implică minorii să fie examinate în termeni restrânși astfel ca să nu prejudicieze comunicarea părinte-copil. Crearea instanțelor specializate va aduce inclusiv la ridicarea calității examinărilor acestor litigii.

  Publicitate
  Publicitate
  Ne puteți urmări și pe Telegram, unde publicăm investigații și cele mai importante știri ale zilei, dar și pe YouTube, Facebook, Instagram și TikTok.

  Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 1000 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web, ÎN LEAD, trebuie indicat și linkul direct către articolul preluat, iar în text, minim încă un hyperlink la sursa primară. Instituțiile de presă care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica sursa și autorul informației. Materialele de pe www.zdg.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova. Preluarea integrală a materialelor ZdG se poate realiza doar în condițiile unui acord prealabil cu redacția. • TRIMITE ȘTIREA TA
  Cunoști o informație de interes public? Trimite-o la ZdG
  FORMULAR

  Abonează-te pentru a fi la curent cu toate noutățile!

  Ziarul de Gardă. Singurul ziar de investigații din Republica Moldova. Abonează-te și tu! Abonează-te

  Citiți joi în ZdG: detalii despre cele 7 milioane de lei pe an – chiria sediului ANRE, ce ajung la un om de afaceri cercetat penal, interviu cu ministrul Apărării și detalii despre activitatea instituției Avocatului Poporului

  În ediția ZdG din 10 februarie, găsiți o anchetă despre sediul pe care îl închiriază Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, o clădire luxoasă, cu cinci etaje, aproape de centrul Chișinăului. Astfel,…
  Citiți joi în ZdG: detalii despre cele 7 milioane de lei pe an – chiria sediului ANRE, ce ajung la un om de afaceri cercetat penal, interviu cu ministrul Apărării și detalii despre activitatea instituției Avocatului Poporului

  Teste pentru eliminarea „veteranilor falși”

  După ce Guvernul a decis prelungirea, până la 31 decembrie 2022, a termenului de schimbare a legitimațiilor de veteran de război de model vechi cu cele de model nou, în R. Moldova continuă procedurile de evalua…
  Teste pentru eliminarea „veteranilor falși”

  Ziua Internațională a Studenților: Student din R. Moldova peste hotare vs student străin în R. Moldova

  Tot mai mulți tineri din R. Moldova aleg să studieze la instituții de învățământ superior de peste hotare. Motivele deciziei de a pleca sunt diverse: de la calitatea precară a studiilor la nerecunoașterea diplo…
  Ziua Internațională a Studenților: Student din R. Moldova peste hotare vs student străin în R. Moldova

  VIDEO/ „Împlinesc 17 ani de când citesc Ziarul de Gardă”. De vorbă cu Ion Boțan, fost profesor de limbă și literatură română în comuna Mingir

  Ion Boțan, cititor fidel al Ziarului de Gardă a fost profesor de limbă și literatură română timp de patru decenii în școala din comuna Mingir. S-a născut în comuna Chiperceni, raionul Orhei, iar la Hâncești a v…
  VIDEO/ „Împlinesc 17 ani de când citesc Ziarul de Gardă”. De vorbă cu Ion Boțan, fost profesor de limbă și literatură română în comuna Mingir

  VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

  După un sfert de secol, pe care l-a dedicat sistemului judecătoresc din R. Moldova, magistratul Ion Cotea constată cu regret că în toți acești ani „a asistat doar la distrugerea justiției”. Judecătorul afirmă c…
  VIDEO/ „În 25 de ani, am asistat doar la distrugerea justiției”. De vorbă cu magistratul Ion Cotea despre un sfert de secol din viața sa

  Alți trei bărbați din R.Moldova au fost reținuți în dosarul celor circa 100 de migranți din Orientul Mijlociu, traficați de un grup infracțional, destructurat într-o operațiune comună cu autoritățile din România

  Autoritățile de investigație din R. Moldova și România au întreprins noi percheziții în dosarul celor circa 100 de migranți din regiunea Orientului Mijlociu, traficați de un grup infracțional, destructurat în a…
  Alți trei bărbați din R.Moldova au fost reținuți în dosarul celor circa 100 de migranți din Orientul Mijlociu, traficați de un grup infracțional, destructurat într-o operațiune comună cu autoritățile din România

  Memur Maaşı Hesaplama

  - dinamobet.club - bahsegel.club - cratosbet.club -
  casinovale.club
  -
  süperbetin
  - benjabet -

  kolaybet

  -
  betgaranti
  - jojobet.pro -

  mersin eskort

  - eskort - eskort eskişehir -
  web tasarım hizmeti
  -
  istanbul avukat
  - deneme bonusu veren siteler

  Memur Maaşı Hesaplama

  - dinamobet.club - bahsegel.club - cratosbet.club -
  casinovale.club
  -
  süperbetin
  - benjabet -

  kolaybet

  -
  betgaranti
  - jojobet.pro -

  mersin eskort

  - eskort - eskort eskişehir -
  web tasarım hizmeti
  -
  istanbul avukat
  - deneme bonusu veren siteler