Principală  —  Social  —  Consultanţă juridică   —   INFOTECA DREPTURILOR / Ce înseamnă…

INFOTECA DREPTURILOR Ce înseamnă o recipisă?

În timpul perchezițiilor efectuate de procurori la mai multe locații ale familiei fostului președinte al R. Moldova, Igor Dodon, cumnatul lui Dodon, Petru Merineanu, a încercat să distrugă o recipisă prin înghițire. Potrivit informațiilor din presă, acea recipisă ar fi confirmat tranzacții cu bunuri imobile ce depășesc suma de 700 de mii de euro. Avocata Violeta Gașițoi explică pentru ZdG ce înseamnă o recipisă și cum este ea definită de legislație. 

Practica tranzacțiilor efectuate prin intermediul recipiselor este una obișnuită în R. Moldova, scopul acestora fiind eschivarea de la plata impozitelor. Cu alte cuvinte, dacă vorbim de tranzacții de vânzare cumpărare a bunurilor imobile, deseori descoperim cazuri în care în contractul oficial de vânzare cumpărare a imobilului, autentificat notarial, este indicată o sumă mai mică decât suma cu care real s-a vândut imobilul.

Concomitent cu semnarea contractului autentificat, cumpărătorul se asigură printr-o recipisă separată, scrisă de obicei manual (olografic) cu semnătura vânzătorului, în care este indicată suma reală cu care a fost vândut imobilul. Astfel, vânzătorul se asigură că, în cazul în care din anumite motive contractul de vânzare cumpărare va fi reziliat ori anulat, el va putea demonstra că a achitat pentru imobil o sumă mai mare decât cea inclusă în contractul oficial.

În cazul perchezițiilor efectuate în dosarul fostului șef de stat, nu cunoaștem ce fel de recipisă era și ce tranzacții trebuiau să fie efectuate ori dacă au fost deja efectuate. Putem doar să presupunem.

Recipisele pot fi considerate acte juridice și pot servi drept probe în instanțele de judecată

Să stabilim în continuare ce înseamnă un act juridic și cum acesta, în dependență de caz, trebuie să fie încheiat. Recipisele pot fi considerate acte juridice și pot servi drept probe în instanțele de judecată ori în fața Organului de Urmărire Penală sau Procuratură.

Dar ce reprezintă acest subiect din punct de vedere juridic? În mod tradițional, dreptul și justiția moldovenească au două sarcini principale: stabilirea faptelor și aplicarea legii. Stabilirea faptelor este foarte importantă în domeniul dreptului, deoarece în funcție de faptele constatate, se face trimitere la legea care va fi aplicată. Stabilirea acestor fapte atrage anumite concluzii și consecințe pentru justițiabili. Fiecare parte dintr-un litigiu are obligația de a-și demonstra istoria și faptele. Ca probe, instanțele și legea permit orice informații admisibile care pot fi verificate. Din categoria acestor informații fac parte și probele scrise. De acest motiv, avocații de la noi le recomandă mereu clienților să încheie toate tranzacțiile în formă scrisă. În unele cazuri, legea însăși obligă părțile să încheie contracte scrise, iar în unele cazuri legea impune inclusiv legalizarea notarială.

Eventual, întocmirea unui înscris (recipisă) scris/ă facilitează părțile în instanța de judecată să demonstreze că a avut loc transferul de bani. În instanță, fiecare parte trebuie să demonstreze faptele pe care le invocă. O examinare a unui înscris olografic (scris de mână) sau a unei semnături poate demonstra cu certitudine că un document a fost întocmit sau semnat de o anumită persoană, ceea ce este o dovadă incontestabilă a transferului de bani de la o parte la alta ori despre valabilitatea unui împrumut.

Conform Codului Civil al R. Moldova, un act juridic este manifestarea de către persoanele fizice si juridice a voinței îndreptate spre nașterea, modificarea sau stingerea raporturilor juridice civile.

Potrivit legii, părțile au obligația de a demonstra și a proba că a existat un act juridic. Una din probe, care poate ajuta este recipisa sau un simplu înscris. Acest simplu înscris permite verificarea autorului și a semnatarului. În consecință, judecătorii pot stabili dacă a existat sau nu un act juridic, semnat între persoane.

Totodată, Codul Civil al R. Moldova prevede ca și obiect al actului juridic obligația persoanei care a încheiat actul juridic. Legea mai prevede că obiectul acestui act juridic trebuie să fie licit, să se afle în circuitul civil și să fie determinat sau determinabil. Obiecte ale actelor juridice pot fi constituite și din bunurile viitoare.

Dacă e să ne conducem de lege, aceasta ne indică expres că un act juridic poate fi încheiat verbal, în formă scrisă sau în formă autentică, adică autentificat. Forma actului juridic este o condiție de valabilitate a acestui act numai în cazurile expres prevăzute de lege.

Recipisele nu pot fi verificare de instituțiile fiscale, astfel au loc mai multe eschivări fiscale

Așa cum legea prevede că un act juridic poate fi încheiat și verbal, un astfel de act se consideră valabil atunci când comportamentul persoanei demonstrează voinţa de a-l încheia. Legea mai indică asupra faptului că tăcerea se consideră exprimare a voinţei de a încheia actul juridic în cazurile prevăzute de lege sau atunci când există acordul părţilor.

Orice modificare adusă unui act juridic trebuie să îmbrace forma stabilită pentru acel act. Cu alte cuvinte, dacă legea prevede că actul poate fi încheiat doar în formă scrisă, atunci acesta nu trebuie să fie autentificat, poate avea o formă de recipisă simplă prin care să fie prevăzute condițiile înțelegerii dintre părți. În cazul în care legea prevede forma autentică a actului sub sancțiunea nulității, atunci va fi nevoie de autentificare, în caz contrar actul poate fi declarat nul de către instanța de judecată.

Practica ne demonstrează că instanțele de judecată din R. Moldova dau prioritate înscrisurilor și le acceptă ca și probe. Orice înscris poate fi verificat științific. Expertiza scrisului sau a semnăturii cu o valoare de 100% poate demonstra cine a scris sau a semnat documentul. Această concluzie științifică permite instanțelor de judecată cu încredere să emită o hotărâre fondată și întemeiată. Anume din aceste considerente în R. Moldova majoritatea oamenilor și întreprinderilor, iar în ultimul timp și partidele politice folosesc acest instrument pentru a conserva drepturile față de mijloacele bănești sau alte bunuri de valoare. Pe de altă parte, recipisele nu sunt oficial înregistrate și nu pot fi verificate de instituțiile fiscale, astfel au loc mai multe eschivări fiscale.