Principală  —  Ştiri  —  Economic   —   Energia electrică în R. Moldova:…

Energia electrică în R. Moldova: de unde o procurăm și ce surse interne de producere avem

Foto: Reuters

În anul 2022, R. Moldova a cumpărat mai puțină energie electrică de la Centrala Termoelectrică Moldovenească (CTE Moldovenească), ceea ce a dus la creșterea importului de energie electrică din Ucraina și în premieră – din România. Pe de altă parte, producerea locală a energiei electrice s-a redus în 2022 cu 14% comparativ cu 2021. 

Motivul principal al diminuării producerii locale a fost restricționarea volumelor de gaze naturale furnizate R. Moldova de către Federația Rusă, ceea ce a dus la micșorarea cantităților de energie electrică produsă de centralele electrice de termoficare urbane (principala sursă internă de producere a energiei electrice). Astfel, în 2022 titularii de licențe din R. Moldova au procurat energie electrică în volum total de 4512 mil. kWh, după cum urmează: 59,9% – de la CTE Moldovenească, 21,2% – importuri din Ucraina și România, 18,9% – energie electrică produsă în dreapta Nistrului. 

Cu 2,5% mai puțină energie electrică livrată consumatorilor finali în 2022

Pe parcursul anului 2022 cantitatea de energie electrică livrată consumatorilor finali a constituit 4050,5 mil. kWh, cu circa 2,5 % mai puțin decât în 2021, potrivit Raportului privind activitatea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică în anul 2022. Reducerea cantității de energie electrică consumată în anul 2022 a fost determinată de limitarea cantităților de energie electrică importată începând cu luna septembrie 2022, de întreruperile livrării energiei electrice de avarie provocate de acțiunile militare din regiune și de întreprinderea măsurilor de economisire a energiei electrice de către consumatorii finali, ținând cont de criza energetică și de majorarea prețurilor la energia electrică.

Diminuarea consumului de energie electrică s-a atestat atât la consumatorii casnici, cu 5% față de anul 2021, cât și la consumatorii non-casnici, cu o reducere de 0,6% față de anul 2021. Consumatorii casnici din mediul urban au înregistrat o diminuare a consumului de energie electrică de circa 4,4%, iar consumatorii casnici din localitățile rurale au înregistrat o reducere a consumului cu 5,7%.

Cantitatea de energie electrică procurată de la CTE Moldovenească – în scădere în 2022

Cantitatea de energie electrică procurată de la CTE Moldovenească în anul 2022 a constituit circa 2,706 mil. kWh, ceea ce este cu 739,3 mil. kWh mai puțin decât în anul 2021, atunci când a fost atins nivelul record de procurări din ultimii 20 de ani. Diminuarea a fost cauzată de reducerea volumelor de gaze naturale disponibile producătorului pentru a funcționa la capacitatea necesară și pentru a-și onora obligațiile contractuale. Acest lucru a dus la creșterea importului de energie electrică din Ucraina și România.

Importul de energie electrică – de șase ori mai mare în 2022 comparativ cu 2021

Cantitatea de energie electrică importată a crescut de șase ori în 2022, importul fiind determinat de sincronizarea sistemelor electroenergetice ale R. Moldova și Ucrainei cu sistemul electroenergetic ENTSO-E Europa Continentală. Din Ucraina s-au importat circa 492,1 mil. kWh – cu 330,7 mil. kWh mai mult decât în anul 2021, iar din România în premieră s-au importat 464,3 mil. kWh. 

Datorită sincronizării sistemelor electroenergetice, a devenit posibil din punct de vedere tehnic și atractiv din punct de vedere economic exportul de energie electrică, astfel, pe parcursul anului 2022 a fost înregistrat export de energie electrică în cuantum de 1,4 mil. kWh.

Cantitatea de energie electrică produsă local s-a diminuat cu 14% în 2022

Cantitatea de energie electrică produsă local în R. Moldova în 2022 s-a diminuat cu circa 14% comparativ cu anul 2021. Diminuarea este cauzată de micșorarea cantităților de energie electrică produsă de centralele electrice de termoficare urbane, în condițiile restricționării volumelor de gaze naturale furnizate R. Moldova de S.A.P. „Gazprom”.

Totodată, Î.S. „Nodul Hidroenergetic Costești” în anul 2022 a generat 41,2 mil. kWh, ceea ce este cu 39% mai puțin în comparație cu cantitatea de energie electrică produsă în anul 2021. Reducerea a fost cauzată de micșorarea debitului de apă al râului Prut, fiind înregistrat unul din cele mai mici nivele din ultimii 50 de ani.

Sursele interne de producere a energiei electrice

În R. Moldova, principala sursă de energie electrică sunt centralele termice care funcționează pe bază de gaz, cărbune și păcură. Restul energiei electrice este generat din contul resurselor hidraulice și al surselor regenerabile de energie (centralele eoliene, fotovoltaice, electrice pe bază de biogaz și electrice de termoficare ale fabricilor de zahăr). În graficul ce urmează este prezentată ponderea energiei electrice generate pe tipuri de surse.

Producerea energiei electrice din surse regenerabile de energie (SER)

Î.S. Nodul Hidroenergetic Costești, cu o pondere de 4,8% din cantitatea de energie electrică produsă intern, cumulativ cu ceilalți producători care generează energie electrică din surse regenerabile, asigură circa 5,9% din consumul final de energie electrică.

Cantitatea totală de energie electrică generată de instalațiile ce utilizează surse regenerabile, deținătorii cărora beneficiază de schema de sprijin, cu excepția Î.S. „Nodul Hidroenergetic Costești” și de producătorii care comercializează energia electrică la prețuri negociate, în anul 2022 a constituit 196,3 mil. kWh, ceea ce reprezintă o creștere de circa 68,5% față de anul 2021. Din cantitatea totală de energie electrică generată din surse regenerabile, cea mai mare pondere o deține energia electrică generată utilizând potențialul eolian (72,5%), iar cea mai mică pondere îi revine energiei electrice produse de instalațiile hidroenergetice (nu include energia electrică generată de Î.S. NHE Costești) – mai puțin de 1%.

Cea mai mare cantitate de energie electrică livrată de o singură instalație ce utilizează energie din SER provine, ca și în cazul anilor 2020 și 2021, de la centrala electrică ce aparține Î.M. „Sudzucker Moldova” S.A., aceasta generând 15,9 mil. kWh de energie electrică în anul 2022. Centralele de cogenerare ale întreprinderii funcționează pe baza biogazului produs din borhot de sfeclă de zahăr și produc energie termică și electrică. Produsul derivat din activitatea instalației de biogaz îl reprezintă aproximativ 50 de mii de tone de mâl roditor pe an care este un îngrășământ organic.

Sursele regenerabile de energie dețin cea mai mare pondere în producția de energie electrică în Uniunea Europeană (UE)

În țările membre ale UE, sursele regenerabile de energie reprezintă cea mai mare parte a producției de energie electrică, acestea fiind urmate de combustibilii fosili și de energia nucleară. În 2022, UE a produs 2641 TWh (terawatt-oră) de energie electrică. Aproape 40% din aceasta provenea din surse regenerabile de energie. Combustibilii fosili au reprezentat 38,6%, iar energia electrică nucleară – peste 20%. Gazul a fost principalul combustibil fosil utilizat pentru producerea de energie electrică (19,6%), urmat de cărbune (15,8%).

Graficul de mai sus arată că ponderea energiei din surse regenerabile în mixurile energetice variază de la peste 90% pentru Luxemburg la mai puțin de 13% pentru Malta. Treisprezece țări produc o parte de energie electrică din energie nucleară, pentru opt dintre acestea, energia nucleară acoperea în 2022 peste o treime din producția de energie electrică. 

Sursele regenerabile de energie (energia eoliană, solară, hidroelectrică, a oceanelor, geotermală, biomasa și biocombustibilii) constituie alternative la combustibilii fosili și contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la diversificarea ofertei de energie și la reducerea dependenței de piețele volatile și incerte ale combustibililor fosili, în special ale  petrolului și gazului. Legislația UE privind promovarea surselor regenerabile a evoluat semnificativ în ultimii 15 ani. În 2018, liderii UE au stabilit drept obiectiv ca 32% din consumul anual de energie al UE până în 2030 să fie din surse regenerabile. În acord cu obiectivul ambițios al UE de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050, în martie 2023 s-a convenit asupra creșterii obiectivului privind energia din surse regenerabile pentru 2030 la 42,5%, cu scopul de a atinge cel puțin 45%.