Principală  —  ZdG explică  —  Consultant politic   —   Cum votez dacă sunt diagnosticat…

Cum votez dacă sunt diagnosticat cu COVID-19 și mă aflu în regim de autoizolare?

Dacă ați fost diagnosticat cu COVID-19 și vă aflați în regim de autoizolare sau dacă din alte motive de sănătate nu vă puteți deplasa la secția de votare, puteți solicita urna mobilă pentru a vota la locul aflării.

Pentru aceasta este necesar să depuneți o cerere scrisă la biroul electoral al secţiei de votare unde aveți înregistrat domiciliu/reşedinţa. Cererile pot fi depuse începând cu două săptămâni înainte de ziua votării şi până la ora 18:00 a zilei precedente votării, adică în perioada 17 octombrie 2020 – 31 octombrie 2020. În ziua votării, cererile pot fi depuse până la ora 15:00 doar dacă prezentați și un certificat medical.

În cazul în care sunteți în imposibilitate de a vă deplasa, puteți apela la ajutorul asistentului social pentru a transmite cererea către biroul electoral al secţiei de votare.

Votarea la locul aflării alegătorului se efectuează conform listei de alegători, întocmite de biroul electoral al secţiei de votare în baza cererilor acestora. Persoanele neînscrise într-o asemenea listă nu pot vota la locul aflării. În lista electorală, în dreptul numelui persoanei respective se face menţiunea „Votat la locul aflării”.

Măsuri de precauție în cazul utilizării urnei mobile

În cazul în care la secţia de votare au fost depuse solicitările de votare la locul aflării de la persoanele care se află în regim de autoizolare în contextul contaminării cu COVID-19, echipa cu urna mobilă se va deplasa mai întâi la persoanele în etate, persoanele cu dizabilităţi locomotorii, persoanele care din motive de sănătate sau alte motive temeinice nu pot să se prezinte personal la secţia de votare şi apoi (ultimii vor fi) la persoane care se află în regim de autoizolare. După caz, pot fi trimise două echipe cu urne de vot mobile. O echipă se va deplasa la persoane aflate în regim de autoizolare în contextul contaminării cu COVID-19 şi a doua la ceilalţi alegători. 

Membrii biroului electoral al secţiei de votare care vor fi desemnaţi pentru a se deplasa cu urna de vot mobilă, precum şi persoanele care le vor însoţi, în mod obligatoriu vor fi echipaţi cu echipament de protecţie (măşti, mănuşi, viziere, costume de protecţie, etc.) şi vor respecta cu stricteţe regulile de utilizare a acestuia.

Membrii echipelor ce se vor deplasa cu urna de vot mobilă vor trebui să respecte un set de reguli de igienă stricte:

  • Vor prelucra, în mod obligatoriu, echipamentul electoral şi cel de protecţie, cu soluţii dezinfectante pe bază de alcool, pînă la contactul cu alegătorul şi după acesta. 
  • Transportul utilizat de echipele mobile pentru votarea la locul aflării va fi supus dezinfecţiei după fiecare caz deservit. În acest scop, birourile electorale care vor forma astfel de echipe vor fi obligate să creeze condiţii necesare de dezinfecţie a transportului, echipamentului şi condiţii de stocare/depozitare a echipamentului dezinfectat.
  • În cazul spitalelor, instituţiilor penitenciare, staţiunilor balneare, azilurilor pentru bătrâni, se vor respecta: distanţarea socială/fizică de 1,5 metri, utilizarea în spaţiile închise a echipamentului de protecţie, dezinfectarea spaţiului şi a echipamentului cu o periodicitate de cel puţin o dată la 2 (două) ore, aerisirea frecventă a spaţiului, iar în caz de posibilitate – aerisirea permanentă.
  • Înainte de a fi readus în localul secţiei de votare, echipamentul electoral va fi prelucrat cu soluţie dezinfectantă pe bază de alcool.