Principală  —  ZdG explică  —  Infoteca drepturilor   —   Cum poți soluționa un litigiu…

Cum poți soluționa un litigiu în afara instanței de judecată

Oricine poate soluționa un litigiu fără a se adresa instanței (inclusiv pentru plata unei creanțe) folosind una din metodele de soluționare alternativă a litigiilor. Cele mai frecvente utilizate și efective metode alternative sunt considerate arbitrajul și medierea.

Cu toate acestea, pentru a putea recurge la arbitraj sau mediere, cealaltă parte trebuie să își dea consimțământul pentru utilizarea metodelor alternative de soluționare a litigiului. Cea mai potrivită abordare ar fi includerea unui astfel de consimțământ în prealabil în contractul semnat cu cealaltă parte, de exemplu prin inserarea unei clauze care să reglementeze modul de soluționare a litigiilor. În cazul în care contractul nu prevede o astfel de înțelegere, oricum sunt împuternicite în orice moment, printr-un acord separat, să facă uz de una din metodele de soluționare alternativă a litigiilor.

Arbitrajul

Arbitrajul este procedura în care un litigiu este transmis unui sau mai multor arbitri, aleși de comun acord de către părți (sau desemnați de către instanța de arbitraj aleasă de părți), care urmează să emită o hotărâre asupra litigiului. Decizia instanței de arbitraj este definitivă și executorie.

Arbitrajul are multe avantaje, printre care se include:

 • procedură mai rapidă, care durează de obicei mai puțin de 6 luni, cu căi limitate de apel;
 • posibilitatea de a alege arbitrii;
 • procedură flexibilă și simplă;
 • proceduri rentabile;
 • o decizie de arbitraj are efectele unei hotărâri judecătorești definitive, prin urmare executarea (potențială) a acesteia este mai ușoară și mai rapidă;
 • confidențialitatea disputei, având în vedere caracterul privat al hotărârii arbitrale.
  Pentru mai multe informații despre arbitraj, accesați platformele unor instanțe de arbitraj din R. Moldova: https://cacic.amcham.md/, https://arbitraj.chamber.md/, http://www.insolv.md/, http://arbitraj.md/.

Cum pot merge în arbitraj?

Părțile pot recurge la procedura arbitrajului prin includerea în contract a unei clauze exprese în acest sens. De exemplu, clauza de arbitraj este o clauză contractuală care permite părților să renunțe la competența instanțelor de drept comun în favoarea unei instituții de arbitraj. O altă opțiune ar fi încheierea unui acord separat, care trebuie să exprime consimțământul ambelor părți de a recurge la arbitraj.

Publicitate
Publicitate

Medierea

Medierea este procedura prin care părțile sunt dispuse să-și rezolve disputa prin negociere, cu asistența unei persoane terțe (mediator) pentru a ajunge la o soluție. Există mediere judiciară (efectuată de către un judecător) și mediere extrajudiciară (efectuată de către un mediator profesionist).

Avantajele medierii includ:

 • oportunitatea de a ajunge la o soluție comercială cu cealaltă parte și de a păstra relația de afaceri;
 • este un proces simplu, confidențial și informal;
 • costuri reduse (comparativ cu cele întâlnite în cadrul acțiunilor civile din instanța de judecată);
 • dacă litigiul a fost supus mai întâi proceduri judiciare clasice (în instanță), iar apoi părțile au decis să recurgă la mediere (judiciară sau extrajudiciară) și au ajuns la un acord de soluționare, părților li se vor rambursa taxele de stat achitate;
 • tranzacția de împăcare poate fi ușor confirmată (de către un notar sau instanță) pentru a fi învestită cu formulă executorie (echivalentul unei hotărâri judecătorești definitive), astfel devenind executorie.
 • Pentru a beneficia de serviciile unui mediator și pentru mai multe informații, accesați: https://mediere.gov.md sau http://www.justice.gov.md/category.php?l=ro&idc=599&.

Cum pot recurge la mediere?

Mecanismul procedurii de mediere este unul relativ simplu de pus în aplicare. Părțile trebuie să convină asupra unui mediator și a repartizării costurilor pentru mediere. Odată ce părțile au decis în mod consensual
soluționarea litigiului prin mediere și dacă ulterior medierea va avea succes, părțile încheie o tranzacție.

! NOTA BENE

În cazul în care debitorul nu își execută obligațiile în conformitate cu condițiile stabilite în tranzacție, partea prejudiciată poate merge direct în instanță pentru a confirma tranzacția sau poate depune cerere la notar pentru învestirea tranzacției cu formulă executorie.

Sursa: Extras din publicaţia „Consiliere juridică de urgenţă pentru IMM-uri”, elaborată de Consiliul economic pe lângă prim-ministrul și susținută de Fondul de Impact BERD pentru Micile Afaceri.

Publicitate
Publicitate