Principală  —  ZdG explică  —  Consultant social   —   Cum poți comercializa legal mărfurile…

Cum poți comercializa legal mărfurile din gospodăria proprie?

Cum pot comercializa producția din gospodăria proprie din punct de vedere legal, astfel încât să fie și inofensivă pentru cumpărători?”, ne întreabă o cititoare a ZdG.

Gospodarii își pot vinde surplusul de producție agricolă în piețe, târguri, la iarmaroace sau direct din gospodărie. Pentru aceasta, este necesar să întocmească o declarație de producător casnic și să se asigure că produsele sunt inofensive și sunt păstrate corespunzător.

Direcția siguranța produselor alimentare de origine non-animală a Agenției Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) informează că producătorii casnici pot comercializa doar surplusul producției agricole de sezon pentru care a fost asigurată respectarea cerințelor de siguranță a alimentelor, precum și surplusul de producție zootehnică în formă naturală, în masă vie și sacrificată, pentru care a fost asigurată respectarea cerințelor sanitar-veterinare.

Cine este „producătorul casnic”?

Conform legii, se consideră producător casnic persoana fizică care nu se încadrează în noțiunea de comerciant și care obține producție agroalimentară ca rezultat al muncii proprii sau în comun cu membrii familiei, prin valorificarea lotului de pe lângă casă din intravilanul localității, a lotului pentru legumicultură sau din întovărăşirile pomicole, în scopul satisfacerii necesităților de produse alimentare şi a altor nevoi casnice.

Producătorii casnici pot comercializa produsele menționate în piețe, amplasamente, precum și direct din gospodăria proprie sau de pe loturile pentru legumicultură sau din întovărăşirile pomicole. Reprezentantul pieței sau al administrației publice locale îi va acorda producătorului un loc sau un spațiu unde să își poată vinde produsele.

Declarația de producător casnic

Pentru a comercializa producția agricolă, este necesar ca persoana să întocmească o declarație de producător casnic, cu indicarea actului relevant ce confirmă dreptul de proprietar sau deținător de teren. Declarația respectivă poate fi găsită în anexa nr. 6 a Legii cu privire la comerțul interior, accesând online Registrul de stat al actelor juridice https://www.legis.md/.

În momentulepuizării cantității produselor menționate în declarație sau al încetării comercializării, declarația de producător casnic se prezintă reprezentantului administrației pieței sau reprezentantului autorității administrației publice locale, cu indicarea soldului produselor necomercializate și a sumei obținute. Declarația întocmită pentru vânzarea în piețe sau amplasamente este valabilă timp de o zi.

În cazul comerțului din gospodăria proprie, declarația este valabilă timp de 30 de zile. În ea, producătorul casnic va indica cantitatea estimativă a produselor ce urmează a fi comercializate. O copie a acesteia va fi prezentată primăriei până la momentul începerii vânzărilor. În momentul expirării termenului de valabilitate a declarației sau al încetării comercializării, declarația va fi prezentată primăriei, cu indicarea soldului zilnic și a soldului final al produselor necomercializate, precum și a sumei obținute ca urmare a comercializării.

Cum poți demonstra că produsele agricole sunt calitative?

La plasarea pe piață, fructele și legumele proaspete trebuie să corespundă cerințelor minime de calitate și comercializare, precum și normativelor sanitare. Calitatea fructelor poate fi demonstrată printr-un certificat de conformitate.

„Atestarea corespunderii fructelor și legumelor proaspete cu normativele sanitare se efectuează în baza încercărilor efectuate de un laborator acreditat în acest sens sau suplimentar, prin deținerea certificatului de inofensivitate”, menționează Marina Dintiu, șefa Direcției siguranța produselor alimentare de origine non-animală a ANSA.

În același timp, legea stabilește că operatorii din domeniul alimentar care comercializează produse alimentare de origine non-animală, inclusiv fructe și legume proaspete, sunt obligați să fie înregistrați în domeniul siguranței alimentelor.

Unde pot fi comercializate produsele animale?

Direcția siguranța produselor alimentare de origine animală a ANSA informează că produsele de origine animală, precum carnea, laptele și produsele lactate se recomandă a fi procurate din locuri autorizate care sunt supuse supravegherii sanitar-veterinare și din punct de vedere al siguranței alimentelor.

Gospodarii pot comercializa surplusul de produse de origine animală obținute de lа propriile animale, însă pentru aceasta, trebuie sa dețină asupra lоr un саrnеt de sănătate pentru animale. Саrnеtul de sănătаtе este tipărit de ANSA și este eliberat gratuit de Subdiviziunile Teritoriale. El urmează a fi vizat trimestrial de сătrе medicul veterinar sau de către felcerul circumscripției sanitare veterinare teritoriale, în raza сăruiа sunt crescute animalele.

Produsele pot fi comercializate fie direct din gospodărie, fie în piețe agroalimentare, târguri, expoziții sau iаrmаrоасе care sunt organizate de autoritățile publice lосаlе.

„Proprietarii exploatațiilor non-profesionale pot comercializa саrnеа obținută de lа propriile animale sacrificate tradițional în propria gospodărie în condiții igienice suficiente, posedând crotaliile animalului sacrificat în momentul comercializării și ре саrе ulterior le rеturnеază medicului veterinar din circumscripția veterinară, cu excepția сărnii obținute de lа porcine și bovine, care trebuie să fie sacrificate doar în cadrul unităților de sacrificare”, menționează Virginia Bivol, șefa Direcției siguranța produselor alimentare de origine animală a ANSA.

În același timp, agenția recomandă: carnea și produsele din carne să fie procurate doar din locuri special amenajate și dotate din piețe, măcelării sau magazine alimentare care au fost supuse expertizei sanitar-veterinare și au aplicată ștampila care atestă controlul sanitar-veterinar.

În acest mod, cumpărătorii vor fi siguri că spațiile respectă igiena, depozitarea și manipularea corectă a produselor alimentare și că produsele sunt păstrate în condiții optime și sigure pentru consum.

Conform datelor Biroului Național de Statistică, în anul 2022, din totalul suprafeţelor însămânţate cu plante agricole pe terenurile loturilor de pe lângă casă şi ale grădinilor, cca 73% au fost însămânțate cu plante cerealiere şi leguminoase boabe, 11% – cu legume de câmp și puțin peste 7% – cu cartofi. În același an, în gospodăriile populației au fost acumulate 55 de milioane de ouă și aproximativ 88 de mii de litri de lapte.

Acest articol a fost realizat grație suportului poporului american, prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Conținutul acestui articol este responsabilitatea Ziarului de Gardă și nu reflectă neapărat opinia USAID sau a Guvernului Statelor Unite ale Americii.