Principală  —  Ştiri  —  Comunicate de presă   —   Reacția Ministerului Educației la solicitarea…

Reacția Ministerului Educației la solicitarea AO „Părinți Solidari” cu privire la asigurarea accesului la procesul de învățare la distanță pentru toți elevii

Responsabilii de la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării au emis un comunicat prin care anunță că au luat act de petiția online prin care Asociația „Părinți Solitari” cere asigurarea accesului la procesul de învățare la distanță pentru toți elevii și reiterează că „asigurarea desfășurării procesului educațional la distanță rămâne a fi o prioritate pentru autorități”.

Nota emisă de Ministerul Educației:

„Urmare a diseminării în spațiul public de către AO Părinți Solidari a unei petiții online, privind asigurarea procesului de învățare la distanță pentru toți elevii, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării comunică următoarele:

În prezent, acțiunile Ministerului Educației, Culturii și Cercetării sunt concentrate asupra asigurării desfășurării procesului educațional la distanță  și anume: asigurării cu echipamente și conexiune la internet a profesorilor și elevilor care nu dețin tehnică de calcul; formării cadrelor didactice privind utilizarea resurselor digitale, monitorizării desfășurării procesului educațional la distanță; elaborării resurselor video de pregătire a elevilor pentru susținerea examenelor naționale de absolvire; organizării de asistențe psihologice copiilor/elevilor, părinților și cadrelor didactice pe perioada suspendării procesului educațional.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării discută zilnic cu partenerii de dezvoltare privind identificarea soluțiilor pentru asigurarea cu tehnică de calcul a profesorilor și elevilor. În acest sens:

-Guvernul Republicii Moldova a alocat 20 mln. lei pentru procurarea tehnicii de calcul în vederea dotării instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal din țară;

-Fundația Soros Moldova a oferit 20 de laptopuri cu Windows licențiat pentru cadrele didactice, care nu dețin tehnică de calcul necesară pentru educația la distanță;

-Fundația pentru copii „Pestalozzi” Elveția a donat 33 tablete cu conexiune gratuită la internet pentru elevii care provin din familii numeroase din 11 raioane ale țării: Drochia, Telenești,  Ștefan Vodă, Anenii Noi, Călărași, Hîncești, Ungheni, Bălți, Criuleni, Cimișlia, Comrat;

-Parteneriatul Global pentru Educație prin intermediul UNICEF a acordat70 mii de dolari pentru susținerea desfășurării procesului educațional la distanță. Astfel, datorită suportului acordat de către partenerii de dezvoltare vor fi procurate 80 unități de tehnică de calcul pentru profesori și elevi, procurate și distribuite pachete de suport pentru preșcolari și elevii claselor primare și organizate cursuri de formare a educatorilor.

-Instituții de învățământ au transmis în gestiunea temporară a cadrelor didactice și a elevilor calculatoarele școlii.

Totodată, datorită suportului oferit de către companiile Orange Moldova, Moldcell, Moldtelecom au fost alocați 50 GB trafic Internet gratuit pentru profesori în asigurarea continuității procesului educaţional la distanţă.

De asemenea, pentru elevii care urmează să susțină examenul național de bacalaureat, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, în parteneriat cu Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului” au elaborat și propun spre vizualizare materiale video de pregătire a elevilor.Materialele video sunt difuzate zilnic, de luni până vineri de către postul public de televiziune Moldova 1, cu reluare în zilele de sâmbătă și duminică pe canalul TV Moldova 2.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în colaborare cu Primăria mun. Chișinău a lansat portalul educație online, care conține în prima fază, aproximativ 2.500 de lecții video, iar în faza doi, circa 4.500 de lecții, pentru elevii claselor I-XII, la 15 discipline, inclusiv profil real / profil umanistic.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a aprobat „Metodologia privind continuarea la distanță a procesului educațional în condiții de carantină”. Documentul normativ prevede utilizarea resurselor electronice și online precum și alte forme de comunicare la distanță.

Referitor la numărul de copii care, începând cu 11 martie 2020 au avut acces la învățământul online, ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov a enunțat aceste date în cadrul briefingului din data 15 aprilie (95,6 % elevi). Datele prezentate au fost colectate cu suportul organelor locale de specialitate în domeniul învățământului.

Menționăm că elevii care nu dispun de tehnică de calcul pentru desfășurarea orelor online (4,4%) nu rămân în afara procesului educațional. Cadrele didactice în colaborare cu administrația instituțiilor de învățământ identifică soluții privind încadrarea elevilor în cadrul procesului educațional: consultarea elevilor și a părinților prin telefonia fixă; difuzarea materialelor multiplicate la poarta elevilor; antrenarea părinților în procesul educațional, când revin de la serviciu.

MECC a reiterat în discursurile sale că Metodologia nu este una restrictivă, iar instituțiile de învățământ pot utiliza diverse platforme care corespund dotărilor și echipamentelor proprii.

Privind finalizarea anului de studii 2019-2020, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării menționează că pentru elevii din cadrul învățământului profesional tehnic au fost aprobate completările la  „Regulamentul-cadru de organizare a învățământului profesional tehnic în perioada în care accesul în instituții este restricționat” privind finalizarea anului de studii 2019-2020. Astfel, toți elevii din învățământul profesional tehnic vor fi promovați în următorul an de studii.

Pentru elevii din cadrul învățământului general, ministerul a elaborat un set de propuneri privind finalizarea anului de studii, prin care niciun elev nu va fi discriminat și dezavantajat. Documentul urmează a fi aprobat și plasat pe site-ul instituției”.

În contextul pandemiei și a desfășurării procesului educațional la distanță, AO „Părinți Solidari” cere asigurarea accesului la procesul de învățare la distanță pentru toți elevii. Asociația a lansat o petiție online, adresată Prim-ministrului Ion Chicu și ministrului Educației, Culturii și Cercetării Igor Șarov, în care solicită identificarea numărului de copii care, începând cu 11 martie 2020, nu au avut acces la învățământul online, asigurarea accesului la platformele digitale pentru toți elevii șdar și dotarea cu tehnică de calcul a tuturor elevilor.