Principală  —  Blog  —  Cititorul de gardă   —   CITITORUL DE GARDĂ / Un…

CITITORUL DE GARDĂ Un dosar de 300 de foi de probe, în care Ministerul Apărării nu și-a putut argumenta pretențiile

Pe 26 iulie 2012 am fost admis la studii la Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” (AMFA), la specialitatea Transmisiuni. După cursul de inițiere, am depus jurământul militar și am semnat un contract cu AMFA care prevede că, în total, ar trebui să activez 9 ani în Forțele Armate (FA): 4 în Academie și 5 în cadrul unităților militare. 

Pe 23 iunie 2016, am absolvit instituția și am fost repartizat în cadrul Brigăzii 2 Infanterie Motorizată „Ștefan cel Mare”, activând o perioadă în calitate de comandant de pluton. Din cauza salarizării insuficiente, am fost nevoit să-mi caut un post de lucru plătit mai bine. De baștină sunt din nordul R. Moldova. Primeam un salariu de 4400 de lei, bani cu care acopeream cu greu cheltuielile pentru chirie, servicii comunale și transport spre serviciu. Pe atunci, nici nu era vorba despre asigurarea cu spațiu locativ de serviciu sau compensație pentru chirie. 

Între timp, am primit o ofertă de angajare, tot într-o instituție de stat. Pe când eram încă angajat în cadrul FA, am trecut procedura de angajare la noul post de muncă. Totodată, de la noul loc de muncă, a fost adresat un demers către Ministerul Apărării (MA), prin care a fost solicitat transferul meu în noua funcție. Demersul, însă, a fost respins, iar eu am depus raport de eliberare din proprie inițiativă, imediat fiind încadrat la noul loc de muncă, unde activez de la 20 martie 2017 până în prezent.

După trei ani de la eliberarea mea din funcție, în martie 2020, MA m-a acționat în judecată, solicitând recuperarea cheltuielilor de instruire. Suma calculată de MA este de circa 370 de mii de lei, cerând de la mine recuperarea a 315 mii de lei, sumă proporțională perioadei în care am activat în cadrul FA.

Sunt de acord să achit, cerând ca suma să fie calculată corect

În ședințele de judecată, am declarat că sunt de acord să achit, cerând ca suma să fie calculată corect, conform Legii privind pregătirea cetățenilor pentru apărarea patriei, document ce conține date referitoare la modalitatea de recuperare a cheltuielilor în caz de eliberare din cadrul FA. Am analizat și am constatat că suma prezentată este exagerată, fiind calculată vădit în detrimentul meu. Astfel, bugetul integral al AMFA a fost împărțit la numărul de studenți care își făceau studiile în acea perioadă, deși legea nu prevede un astfel de calcul. În cadrul AMFA, pe lângă instruirea studenților militari sunt foarte multe alte cheltuieli, care nu au legătură cu acest proces. Bunăoară, aici au loc și studii de masterat, doctorat, este și catedră militară pentru civili, funcționează un centru de perfecționare, un centru lingvistic, funcționează secții de antrenamente pentru angajați. Toate aceste cheltuieli din cadrul AMFA nu au nicio tangență cu instruirea studenților.

Legea spune că aș fi obligat să restitui cheltuielile pentru retribuirea muncii, pentru cazare,  pentru echipament, pentru alimentație, pentru asigurare medicală.

În procesul de judecată, MA prezentat suma de 370 mii de lei, fără a motiva de unde anume s-a luat această sumă. Demersurile mele de a prezenta materialele care au stat la baza acestui calcul, au rămas fără răspuns, reprezentantul MA afirmând că suma trebuie restituită conform certificatului.  

Am consultat nomenclatorul MA privind prețurile și echipamentul cu care trebuie să fie asigurat un student militar și am stabilit că ar fi trebuit să fiu echipat deplin în sumă de 11 000 de lei. Am adresat un demers către AMFA și am obținut lista echipamentului cu care am fost asigurat, în sumă totală de 5700 de lei. În certificatul prezentat de MA, însă, figura suma de 69732 de lei – de 12 ori mai mare decât cheltuielile reale. Constatând aceste majorări, instanța de judecată a stabilit o expertiză judiciară, pe care am achitat-o eu (14 600 de lei). Expertul, în baza analizei actelor prezentate de AMFA, a stabilit că suma totală cheltuită de AMFA pentru instruirea mea este de 102 000 de lei.

De altfel, încă în 2016, Curtea de Conturi a stabilit că mecanismul utilizat de MA în procesul de calculare a cheltuielilor de restituire este incorect, dar ministerul nu a întreprins nimic.

E dureros că suma a fost calculată eronat și că, având probe în acest sens, nu poți să-ți faci dreptate în R. Moldova

Nu sunt singurul absolvent AMFA care mă confrunt cu o astfel de problemă. Un coleg de-al meu, care se află într-un litigiu similar, a adresat un demers către Comisia parlamentară Apărare și Securitate, solicitând o precizare referitoare la perioada exercitării serviciului militar. Din răspunsul primit am aflat că, potrivit Legii nr. 1245/2002, perioada serviciului militar pentru cetățenii înmatriculați în instituțiile de învățământ militar se calculează din ziua înmatriculării până în ziua în care militarul, prin ordinul comandantului, este exclus din tabelul nominal al unității militare în legătură cu trecerea în rezervă sau cu retragerea din serviciu. Această constatare prezumă că, pe perioada studiilor, fiecare student își exercită deja serviciul militar prin contract. Mai mult ca atât, calcularea termenului serviciului militar se face de către Centrele Militare (CM). În urma unui demers, CM a confirmat că eu am executat serviciul militar în perioada 26.07.12 – 20.03.17. Legea mai prevede că suma cheltuielilor se împarte la perioada aflării în serviciu. Deci, dacă împărțim suma constatată în urma expertizei independente la perioada nominalizată de către CM, obținem 22 364 de lei.

În cele șase ședințe de judecată care s-au desfășurat în prima instanță, fiind acumulat un  dosar de 300 de foi de probe, MA nu și-a putut argumenta pretențiile, invocând că decizia aparține judecătorului.

Argumentele MA, prezentate în judecată: „Pentru instruire, cei înmatriculați nu suportă cheltuieli, pregătirea lor profesională fiind din contul mijloacelor alocate de la buget. Pe parcursul instruirii, studenții sunt asigurați gratuit cu alimentație, echipament, bursă, cazare, asigurare medicală. Prin refuzul de a îndeplini serviciul militar în conformitate cu obligațiile asumate, X a lipsit MA de un specialist în domeniu, creând obstacole la executarea misiunilor specifice Armatei Naționale, menite să asigure securitatea statului, impunând statul să suporte cheltuieli nejustificate pentru instruirea cadrelor noi. Pregătirea cadrelor militare în instituțiile de învățământ nu se realizează în scopuri personale, ci în interesele securității naționale și ale statului.Statul are obligația de a instrui militarul, iar acesta – de a activa timp de 5 ani după absolvirea instituției de învățământ în domeniul militar. MA cere încasarea de la pârât a sumei de 364 459,77 lei și a cheltuielilor de judecată”. Cererea MA e semnată de Victor Gaiciuc, ministru al Apărării la momentul intentării procesului. 

După ce prima instanță mi-a dat câștig de cauză, MA a depus recurs la Curtea de Apel, contestând decizia.

Pe 21 iunie, am avut ședință la Curtea de Apel. Iarăși am prezentat toate probele ce demonstrează că suma care o cere MA este una eronată. Instanța, însă, a neglijat toate dovezile noastre, dar și expertiza stabilită de prima instanță și a casat integral decizia primei instanțe, susținând astfel cererea MA.

Vlad Bernic

Acum urmează să depun o contestație la Curtea Supremă de Justiție, dar sunt puține șanse de a schimba ceva din considerente ca CSJ nu se axează pe probe, astfel încât MA poate cere orice sumă dorește, neîntemeiat, fără să o argumenteze, iar instanța, fără a adresa vreo întrebare, le acceptă toate pretențiile. 

După o posibilă decizie definitivă, nefavorabilă mie, nu mi-ar rămâne să fac nimic altceva decât să demisionez din serviciu și să plec peste hotare, deoarece ar fi imposibil ca din salariul meu, având familie și copil mic, să restitui către MA o sumă atât de mare. E dureros că suma a fost calculată eronat și că, având probe în acest sens, nu poți să-ți faci dreptate în R. Moldova.

Vlad Bernic, fost militar