Principală  —  IMPORTANTE   —   Candidații admiși la proba de…

Candidații admiși la proba de interviu din cadrul concursului pentru funcția de Avocat al Poporului

Comisia specială pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului (Ombudsman) a publicat lista persoanelor admise la proba de interviu. Astfel, pretendenții la funcția de Ombudsman vor susține proba interviului miercuri, 22 septembrie, în corespundere cu graficul stabilit de Comisia parlamentară specială.

Comisia specială pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului a admis nouă candidați pentru proba de interviu din cadrul concursului.

Sursa: parlament.md

Astfel, Comisia parlamentară anunță că prima probă din cadrul concursului pentru selectarea candidaților la funcția de Ombudsman va avea loc miercuri, 22 septembrie, ora 9:00, Sala Europa, sediul Parlamentului, în corespundere cu graficul stabilit.

În conformitate cu regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților la funcția de Avocat al Poporului (Ombudsman), orice parte interesată poate expedia, până la 21 septembrie, opiniile despre orice candidat (actele publicate), la adresa electronică: Ecaterina.Vornicescu@parlament.md.

Totodată, Comisia parlamentară invită persoanele interesate să se înregistreze preventiv pentru a participa în calitate de observatori la proba de interviu a concursului. Înregistrarea poate fi efectuată prin depunerea unei solicitări în formă scrisă, pe numele Comisiei Speciale, la adresa electronică: Ecaterina.Vornicescu@parlament.md . Termenul limită de depunere a solicitărilor este data de 21 septembrie, ora 16:00.

Înscrierile la concurs au avut loc în perioada 24 august – 15 septembrie.

Potrivit Legii cu privire la Ombudsman, Comisia parlamentară urmează să selecteze câte doi candidații pentru fiecare poziție de Avocat al Poporului care au acumulat ce mai mare punctaj în urma probelor de evaluare, și să îi prezinte plenului Parlamentului pentru numire. Funcția de Avocat al Poporului îi revine candidatului care a obținut votul majorității deputaților aleși.

În cazul în care nu s-a întrunit numărul necesar de voturi pentru numirea  Avocatului Poporului, comisia parlamentară specială, în termen de 15 zile, anunță un nou concurs.

La data de 4 februarie 2021, Parlamentul R. Moldova a adoptat Hotărîrea nr. 4 privind încetarea mandatului Avocatului Poporului înainte de termen și a declarat vacantă funcția de Avocat al Poporului (Ombudsman), urmare a decesului lui Mihail Cotorobai. Ulterior, deputații au propus și votat un proiect care prevede ca până la numirea de către Parlament a unui nou avocat al poporului, Maia Bănărescu, avocat al poporului pentru drepturile copilului, va îndeplini atribuțiile funcției.