Principală  —  Investigatii  —  Ancheta   —   Cum a prins la bani…

Cum a prins la bani Vasile

„Am reuşit să-l destituim din funcţia de director pe Vasile Guranda, însă SA Farmacia „Ialoveni” a rămas fără bani, fără autovehicul şi cu datorii impunătoare pe care trebuie să le achite ex-directorului. El a pus cruce pe farmacia noastră”, se plânge acţionarul SA Farmacia „Ialoveni”, Mihai Curnic.
„Ne-am săturat de procese de judecată. Soţii Curnic, de când au obţinut pachetul majoritar de acţiuni al SA Farmacia „Ialoveni”, nu ne mai lasă să trăim în linişte. Le-am iertat şi datoria pe care o aveau faţă de SRL „Farmes&Co”. Nu mai înţeleg ce vor ei de la noi”, se indignează Ana Guranda, soţia lui Vasile Guranda şi ex-directorul SRL „Farmes&Co”.

De opt ani soţii Curnic şi soţii Guranda se învinuiesc reciproc de delapidări şi abuzuri.

Corupţia nu are leacLa 27 martie 1996, în urma reorganizării prin privatizare a farmaciei nr.160, a fost constituită SA Farmacia „Ialoveni”. Conducător al întreprinderii nou-formate a fost numit Vasile Guranda. În acelaşi an, a fost constituită SRL „Farmes&Co”. Printre fondatorii societăţii comerciale în cauză figurează Ana Guranda, soţia directorului SA Farmacia „Ialoveni” şi Larisa Safta, funcţionar pubic, care exercită control asupra activităţii farmaceutice din R. Moldova cu funcţia ocupată din cadrul Ministerului Sănătăţii.

I pas: constitui o întreprindere căpuşă

„Chiar de la bun început, SRL „Farmes&Co” a devenit o întreprindere ce parazita pe seama SA Farmacia „Ialoveni”, de altfel, anume în acest scop această societate comercială a şi fost constituită”, consideră unii acţionari.

În perioada anilor 1997—2001, între SA Famacia „Ialoveni” şi SRL „Frarmes&Co” au fost încheiate cinci contracte de livrare a medicamentelor, fiind semnate de directorii societăţilor respective: Vasile Guranda şi Ana Guranda (soţ şi soţie). În unele acte V. Guranda figurează ca director atât la SA Farmacia „Ialoveni” cât şi a SRL „Farmes&Co”. Ana Guranda, solicitată de Ziarul de Gardă, neagă acest fapt.

Acţionarii SA Farmacia „Ialoveni” afirmă că SRL „Farmes&Co”, conform contractelor încheiate, livra medicamentele la preţuri majorate comparativ cu alţi furnizori (depozite farmaceutice) din R. Moldova. Medicamentele erau cu 40 % mai scumpe, deşi depozitul se afla în sediul SA Farmacia „Ialoveni” şi nu necesita cheltuieli pentru chirie şi pentru transport.

Revoltaţi, acţionarii au hotărât să-l scoată pe director din funcţie, deoarece toată activitatea sa era orientată spre satisfacerea intereselor personale, şi nu spre prosperitatea societăţii pe acţiuni pe care o conduce.
Art. 85 al Legii 1134 din 02.04. 1997 privind societăţile pe acţiuni prevede că tranzacţiile cu conflict de interese (interese materiale ce nu coincid cu interesele societăţii) nu pot fi încheiate.

Interesul soţilor Guranda în cadrul acestor tranzacţii pare vădit. Acţionarii susţin că interesele materiale ale celor doi directori, care semnau contracte de livrare a medicamentelor în sume de mai mult de un milion de dolari SUA, nu coincideau cu interesele SA Farmacia „Ialoveni”, care nu a avut decât de suportat prejudicii.

II pas: procuri 2,4 tone de spirt

Între timp, la suprafaţă apar şi alte fapte care denotă inventivitatea directorului farmaciei.
S-a depistat că ex-directorul Guranda, în perioada de activitate la SA Farmacia „Ialoveni”, a procurat 2400 litri de alcool etilic, chipurile pentru prepararea formelor medicamentoase.

„SA Farmacia „Iaoveni” are laborator de preparare a medicamentelor, dar nu necesită tocmai două tone şi jumătate de spirt. Conform evidenţei contabile a societăţii, spirtul primit de la compania Vinaria-Bardar, în aceeaşi zi, se comercializa în barurile din preajma farmaciei. În consecinţă, în baruri a început comercializarea băuturilor contrafăcute. Singura persoană care avea profit din toate aceste tranzacţii era ex-directorul farmaciei”, explică Valentina Curnic, actualul director al SA Farmacia „Ialoveni”.

„Aşa erau timpurile. Nu erau bani şi spitalele ne dădeau, în schimbul medicamentelor livrate, alcool etilic care, ulterior, era comercializat unei firme vinicole. Cantitatea mare de spirt se datorează faptului că SA Farmacia „Ialoveni” era una în tot raionul”, explică Ana Guranda, ex-directorul al SRL „Farmes&Co”.

III pas: Arendezi un automobil soţiei

În actul comisiei de inventariere din 07.02.02 se constată că, la 31.05.1999, în temeiul dispoziţiei de plată nr. 267, V. Guranda a luat din casa Societăţii un împrumut bănesc în sumă de 19950 lei. Din banii împrumutaţi, Guranda a procurat un automobil model FIAT n/I CFV-224. Acţionarii SA Farmacia Ialoveni susţin că ex-directorul, până în prezent, nu a restituit banii. Conform informaţiei Departamentului Tehnologii Informaţionale Auto, proprietar al autovehiculului FIAT n/I CFV-224 este o persoană fizică, însă în 1999—2001, între soţii Vasile şi Ana Guranda au fost încheiate trei contracte de chirie a automobilului care nu se afla în posesia SA Farmacia Ialoveni, fiind dat în arendă către SRL „Farmes&Co” contra unei sume de 300 lei pe lună, în timp ce SA Farmacia „Ialoveni” suporta cheltuieli pentru întreţinerea lui în sumă de 1500 lei. Evidenţa contabilă din această perioadă arată că cheltuielile aferente întreţinerii automobilului Fiat sunt de 66032.91 lei. Atunci când au fost întocmite actele de primire-predare a bunurilor Societăţii pe Acţiuni, către noul director executiv, Valentina Curnic, niciun automobil de la V. Guranda nu a fost predat-primit.

„Automobilul a fost arestat. La moment nimeni nu se foloseşte de el”, spune Guranda.

IV pas: te poziţionezi în calitate de victimă

La 19 mai 2000, Adunarea Generală a Acţionarilor l-a destituit din funcţia de director pe V. Guranda. Acesta nefiind de acord cu decizia acţionarilor, s-a adresat în instanţa de judecată, cerând restabilirea sa în funcţie. La 07.02.2002, a fost executată Hotărârea judecătorească prin care Guranda a fost obligat să transmită bunurile societăţii către noul director ales de Adunarea Acţionarilor, Valentina Curnic. Din momentul eliberării din funcţie a directorului V. Guranda, SRL „Frarmes&Co” a încetat să mai activeze, înaintând totodată o acţiune în judecată precum că, din 1998, SA Farmacia „Ialoveni” are o datorie în sumă de 153395 lei pe care n-a achitat-o către SRL „Farmes&Co”. Timp de cinci ani, dosarul în cauză a fost „plimbat” dintr-o instanţă de judecată în alta, pentru ca în final, după al doilea tur de examinare a acestuia, instanţa de fond să respingă acţiunea SRL „Farmes&Co” ca fiind nefondată. Nu a fost să fie, deoarece, în scurt timp, instanţa de apel a anulat această hotărâre şi dosarul pentru a patra oară a fost examinat de Curtea Supremă de Justiţie.

„Curnic ne-o ia înainte cu plângerile sale. De ce nu spun că nu deţin niciun act care ar confirma predarea farmaciei în gestiunea lor. Au alungat tot colectivul care a activat de mai mulţi ani în SA Farmacia „Ialoveni”, au comis şi alte încălcări. Anume ei ar trebui traşi la răspundere pentru spălare de bani”, a declarat Ana Guranda, soţia ex-directorului Vasile Guranda.

„Este evident faptul că fostul director a făcut unele maşinaţii pentru a spăla banii SA Farmacia „Ialoveni”, însă, potrivit documentelor pe care le prezintă el în instanţele de judecată, totul este în regulă şi toate activităţile sale sunt în concordanţă cu legislaţia în vigoare. Ba mai mult, ar reieşi că noi îi suntem datori, adică SA Farmacia „Ialoveni” trebuie să-i restituie SRL „Farmes&Co” mai mult de 150 mii lei”, recunoaşte cu regret Valentina Curnic, noul director al SA Farmacia „Ialoveni” şi soţia lui Mahai Curnic, acţionarul cu pachetul majoritar de acţiuni al SA Farmacia „Ialoveni”

Svetlana PANŢA