Principală  —  Social  —  Consultanţă juridică   —   Prima de asigurare obligatorie de…

Prima de asigurare obligatorie de asistență medicală. Poți fi amendat, dacă nu ai achitat-o

„Situația privind achitarea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală este tratată de autorități destul de selectiv. Pe unii îi amendează, dacă nu achită prima, pe alții – nu, pe unii statul îi cheamă în judecată, pe alții – nu, unii nu pot ieși din țară pe motiv că nu au achitat prima de asigurare obligatorie de asistență medicală, alții pot pleca fără impedimente”, este una dintre situațiile raportate de cititorii ZdG.

ZdG a solicitat de la Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) informații despre ce se întâmplă în situația în care o persoană care a trebuit să se asigure în mod individual nu a achitat prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM), de ce unele persoane sunt tratate selectiv în sistem și ce întreprinde instituția pentru a evita astfel de situații.

Sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) este organizat și funcționează în baza principiului obligativității. Aceasta înseamnă că persoanele fizice şi juridice sunt obligate să fie parte a acestui sistem, iar drepturile respective se exercită concomitent cu îndeplinirea obligaţiilor. În cazul persoanelor neangajate în câmpul muncii şi neasigurate de Guvern, asigurarea obligatorie de asistenţă medicală se face în mod individual, prin achitarea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, informează CNAM.

În caz de neachitare, persoana urmează să achite penalități și amenzi

„Neachitarea de către persoanele fizice care au obligația de a se asigura în mod individual în termenul stabilit, adică până la 31 martie a anului de gestiune, atrage după sine calcularea unei penalități în mărime de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întârziere. Totodată, în cazul neonorării obligației de a se asigura în termenul stabilit, persoanele pot beneficia de asistență medicală în baza statutului de persoană asigurată acordat de CNAM după expirarea a șapte zile calendaristice din momentul achitării primei de asigurare pentru anul respectiv de gestiune și a penalităților aferente acesteia”, informează instituția.

Statutul de persoană asigurată în mod individual este valabil până la 31 decembrie a anului de gestiune pentru care a fost achitată prima de asigurare medicală obligatorie.

Suplimentar, neplata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă în termenul stabilit de legislaţie atrage după sine aplicarea unei amenzi de la 15 la 33 de unități contravenționale, în temeiul Codului Contravențional al R. Moldova. O unitate convențională, conform legii, este în mărime de 50 de lei.

Penalitate în mărime de 0,1% din valoarea primei de asigurare este aplicată și în cazul persoanelor fizice care se includ în una din categoriile de plătitori ai primelor în sumă fixă după data de 31 martie, dar nu au respectat termenul de 30 de zile pentru conformare.

„Mărimea primei de asigurare în cazul acestor persoane este calculată în cuantum proporțional numărului de zile calendaristice rămase până la finele anului de gestiune, inclusiv numărul de zile în care nu au avut statut de persoană asigurată. Și în acest caz, persoanele vor beneficia de asistență medicală în baza statutului de persoană asigurată acordat de CNAM după expirarea a șapte zile calendaristice din momentul achitării primei de asigurare și a penalităților aferente acesteia”, se arată în răspunsul oferit de CNAM..

Lista persoanelor care nu au achitat prima AOAM și interdicțiile de ieșire din țară

Pentru identificarea persoanelor obligate să se asigure în mod individual care nu au achitat prima AOAM în sumă fixă, CNAM utilizează datele furnizate de către instituțiile responsabile de evidența informației ce vizează categoriile respective.

Totodată, agențiile teritoriale ale CNAM înștiințează prin scrisori recomandate persoanele vizate în baza informației disponibile în Sistemul informațional automatizat „Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală” pe care îl gestionează instituția.

„Menționăm că deciziile cu privire la interdicția de a părăsi țara sunt emise de instanța de judecată. Cadrul în domeniul asigurării obligatorii de asistență medicală nu prevede limitarea dreptului la libera circulație”, este indicat în răspunsul oferit de CNAM.

Instituția menționează că sistemul AOAM oferă cetățenilor R. Moldova posibilități egale în obţinerea asistenței medicale oportune şi de calitate, fiind organizat şi funcționând pe baza mai multor principii, unul dintre ele fiind cel al egalității, potrivit căruia tuturor participanților la sistem li se asigură un tratament nediscriminatoriu în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

Totuși, pentru a înlătura lacunele existente, CNAM îşi propune să facă schimbări în politica de activitate și să instituie un mecanism nediscriminatoriu în raport cu toate categoriile de persoane încadrate în sistemul AOAM. De asemenea, instituția își propune să modifice sistemul informațional al instituției, astfel încât acesta să poată gestiona evidența persoanelor asigurate și procesul de identificare şi monitorizare a persoanelor fizice obligate să se asigure în mod individual, în funcţie de informația disponibilă și prioritatea categoriilor stabilite în cadrul normativ.

Care sunt categoriile de persoane care trebuie să se asigure în mod individual?

În sistemul AOAM, asiguratul este persoana fizică obligată prin lege să-și asigure riscul propriu de a se îmbolnăvi sau persoana juridică obligată prin lege să asigure riscul de îmbolnăvire al altor categorii de persoane a căror asigurare este de competența sa, cu excepția persoanelor angajate.

Persoanele care trebuie să se asigure prin achitarea primei AOAM în sumă fixă sunt: proprietarii de terenuri cu destinație agricolă, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate ori medii sau a pensionarilor, fondatorii de întreprinderi individuale, persoanele fizice care, pe bază de contract, iau în arendă sau folosință terenuri cu destinație agricolă; titularii de patentă de întreprinzător, cu excepţia persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate ori medii sau a pensionarilor; persoanele fizice care dau în arendă unităţi de transport, încăperi, utilaje şi alte bunuri materiale, cu excepţia terenurilor cu destinație agricolă, alţi cetăţeni ai R. Moldova care nu sunt angajaţi şi nu sunt asigurați de Guvern, străinii cărora li s-a acordat dreptul de ședere provizorie pe teritoriul R. Moldova, persoanele fizice care desfăşoară activităţi în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură, activităţi independente în domeniul comerțului cu amănuntul, mediatorii, notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, experții judiciari, interpreții, traducătorii, administratorii autorizaţi, neangajaţi, persoanele neangajate care exercită independent profesiunea de medic de familie.

Pentru facilitarea încadrării în sistem, unele categorii din cele menţionate beneficiază în primele trei luni ale anului de reduceri de 50%, 60% şi 75% din valoarea primei de asigurare în sumă fixă.

Cum ar trebui să procedeze persoanele aflate peste hotare?

Cetățenii R. Moldova care fac dovada aflării peste hotarele R. Moldova pe o perioadă mai mare de 183 de zile calendaristice în cursul anului bugetar nu sunt incluşi în categoriile de plătitori ai primelor de asigurare în sumă fixă, dar pot fi încadrați în sistem, după achitarea integrală a primei de asigurare în mărimea stabilită pentru anul de gestiune, statutul de persoană asigurată fiind acordat din data achitării”, se arată în răspunsul CNAM.

Statutul de persoană asigurată reprezintă pentru persoana fizică temei de a beneficia de serviciile medicale prevăzute în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

CNAM îndeamnă cetățenii care au întrebări legate de achitarea primei AOAM în sumă fixă să apeleze la Serviciul telefonic Info CNAM – 0800 99999 (apel gratuit) sau să solicite informaţii prin e-mail – suport@cnam.gov.md.

Potrivit CNAM, în 2020, din totalul de 63210 persoane care s-au asigurat în mod individual, 3987 de persoane au achitat prima AOAM în sumă fixă, împreună cu penalitățile aferente. Totodată, au fost aplicate 279 de amenzi contravenționale pentru neachitarea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.