Principală  —  IMPORTANTE   —   DOC/ Deși ANI și-a exprimat…

DOC Deși ANI și-a exprimat îngrijorarea și a avizat negativ documentul, deputații PSRM-Șor au votat proiectul pentru modificarea legii cu privire la ANI

Deși responsabilii din cadrul Autorității Naționale de Integritate (ANI) au dat aviz negativ și și-au exprimat de mai multe ori îngrijorarea față de proiectul de lege elaborat de către deputații socialiști cu privire la modificarea legii cu privire la ANI, deputații PSRM și cei din Pentru Moldova, din care fac parte transfugii din Pro Moldova și cei din Partidul Politic Șor, au aprobat documentul în prima lectură.

Potrivit documentului aprobat în prima lectură, termenul procedurii de control al averii și al intereselor personale a fost redus de la trei ani, la un an.

Astfel, inspectorul de integritate va putea verifica datele şi informaţiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum şi modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică și în decurs de un an și nu 3, așa cum era până acum, după încetarea mandatului.

O altă modificare propusă de socialiști și aprobată de deputații PSRM – Șor ține de perioada de contestare a actului de constatare emis de ANI.

Dacă până la aprobarea proiectului socialiștilor, persoana care a fost supusă controlului putea contesta actul de constatare în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ, odată cu modificările efectuate, „persoana care a fost supusă controlului va putea contesta actul de constatare, nemijlocit în instanța judecătorească competentă pentru examinarea acțiunii în contencios administrativ”.

Următorea modificare ține de efectele constatării încălcării regimului juridic al incompatibilităților.

Aici, socialiștii au solicitat înlocuirea textului din legea cu privire la ANI „Prin derogare de la dispoziţiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară, sancţiunea disciplinară poate fi aplicată într-un termen de 6 luni de la data la care rămîne definitiv actul de constatare sau de la data la care expiră termenul de contestare în cazul în care actul de constatare al inspectorului de integritate nu a fost contestat” cu următorul conținut Sancţiunea disciplinară poate fi aplicată după rămînerea definitivă a actului de constatare, în condițiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară”.

Autorii documentului sunt 11 deputați socialiști Labuneţ Anatolie , Pascaru Nicolae , Suhodolski Alexandr , Jolnaci Alexandru , Savva Oleg , Evtodiev Vitalii , Para Gheorghii , Novac Grigore , Lebedinschi Adrian , Dolinţă Alla și Găgauz Fiodor.

495.2020.ro by Ziarul de Gardă

Săptămâna trecută, ANI a dat aviz negativ acestui proiect, „semnalând consecințele defavorabile și efectele nadorite asupra dosarelor de control aflate, la moment, în derulare la ANI, inclusiv ce ține de aspectele cu privire la sancționarea și aplicarea interdicțiilor,  în cazul în care acest proiect va fi adoptat în versiunea propusă”.

Constatăm cu regret că atenționările Autorității față de acest proiect de lege nu a fost luate în considerație, iar modificările propuse vor conduce la blocarea activității inspectorilor de integritate, prin reducerea semnificativă a instrumentelor anticorupție de care dispun și la imposibilitatea realizării pe deplin a misiunii Autorității”, au menționat responsabilii de la ANI, într-o notă informativă.