Principală  —  Social  —  Consultanţă juridică   —   Cum să te asiguri că…

Cum să te asiguri că testamentul pe care l-ai scris nu va fi contestat?

Legea recunoaște dreptul natural al omului de a-și modela propria moștenire în mod autonom printr-un act juridic unilateral, numit testament. Un testament întocmit corect va reduce teama testatorului legată de faptul că moștenitorii l-ar putea contesta. Pentru a se asigura, testatorul poate acumula probe suplimentare care să demonstreze că scrisul din testament este al lui și că la momentul întocmirii actului el se afla în deplinătatea facultăților mintale, menționează animus.md.

Împuternicirile executorului testamentar

Fiecare frază imprecisă din testament ar putea fi sursă de neînțelegeri, scandal și litigii judiciare, adică nervi, timp și cheltuieli pentru moștenitori. În cazul în care testatorul va lăsa mai mulți moștenitori, există riscul ca ei să nu fie de acord cu modul de atribuire a bunurilor conform testamentului. În cazul dat, testatorul poate indica în testament numele executorului testamentar, spre exemplu:

Numesc pe fratele George Ionescu executor testamentar”.

Executorul testamentar are împuterniciri largi de administrare a masei succesorale, inclusiv de a înstrăina bunurile succesorale, sau  de a partaja masa succesorală. Prin desemnarea unui executor testamentar, testatorul poate să influențeze în ce formă, cât de rapid sau de lent, moștenitorii vor dobândi avantajele patrimoniale din moștenire.

Motive frecvente de contestare a testamentului

Cel mai frecvent motiv de contestare a unui testament de către cei nemulțumiți este  afirmația că, la momentul întocmirii testamentului, testatorul nu era în deplinătatea facultăților mintale, nu avea discernământ deplin, sau a fost influențat de cineva să scrie testamentul respectiv.

Pentru a evita astfel de scenarii, testatorul poate anticipa acumularea mai multor probe. Spre exemplu, el poate să fie consultat de un medic psihiatru calificat care să îi ofere un certificat care dovedește faptul că testatorul are discernământ la momentul întocmirii testamentului. La întocmirea testamentului, testatorul poate efectua o înregistrare video pe care să o păstreze sau poate să aibă martori dezinteresați ai semnăturii sale ori a stării sale în perioada când a întocmit testamentul. Aceste procedee, însă, nu oferă garanție că instanța de judecată va fi convinsă că testatorul avea discernământ la momentul întocmirii testamentului.

Probe care dovedesc faptul că scrisul este al testatorului

Un alt motiv frecvent de contestare a testamentului este cel legat de faptul că scrisul din testament nu aparține, în realitate, testatorului. În acest context, ar fi util ca testatorul să aibă mai multe mostre de scris cum ar fi: scrisori, agendă, notițe sau conspecte recente, care vor putea fi folosite în eventuala viitoare expertiză grafologică a testamentului. Din cauză că  oamenii folosesc tot mai mult notițele digitale, este tot mai greu de găsit mostre de scris ale persoanelor.

Testatorul are bani și bunuri în mai multe țări

În principiu, este suficient ca în cazul în care testatorul deține bunuri în mai multe țări, să întocmească un singur testament. Totuși, în acest caz, este recomandat ca în testament să se indice, lângă dată, și localitatea în care testatorul se află la momentul scrierii testamentului. 

În cazul în care testatorul se afla, la momentul scrierii testamentului pe teritoriul R. Moldova, testamentului i se va aplica Codul Civil al R. Moldova, care, așa ca majoritatea țărilor din lume, inclusiv România, Germania, Franța, Italia, recunoaște testamentul olograf. Codul Civil al Federației Ruse și cel al Ucrainei nu recunosc testamentele olografe, cu excepția cazului în care ele au fost predate la un notar conform unei proceduri speciale. Totuși, dacă testamentul e întocmit în R. Moldova, ori domiciliul testatorului se află în R. Moldova, el ar trebui să fie recunoscut și în Federația Rusă sau Ucraina.

Din motiv că situațiile legate de moștenire sunt complexe și necesită consultații individualizate, se recomandă adresarea către un notar.

sursa: animus.md