Arhiva: Ştiri sociale

(foto) Cum a venit Dodon la Festivalul Familiei

Igor Dodon a anu­nţat ante­ri­or că invi­tă toţi dori­to­rii să par­ti­ci­pe la Fes­ti­va­lul Fami­li­ei, care se  desfă­şoa­ră  astăzi, în Pia­ţa Marii Adu­nă­ri Naţio­na­le. „Noi, ade­pţii valo­ri­lor fami­li­ei tra­di­ţio­na­le, for­măm majo­ri­ta­tea în…

Să învingem SIDA împreună

Ziua inter­națio­na­lă de come­mo­ra­re a per­soa­ne­lor dece­da­te de SIDA, care mai este numi­tă și Ziua Lumâ­nă­ri­lor Aprin­se, mar­ca­tă anu­al în a tre­ia dumi­ni­că a lunii mai, ser­veș­te drept cam­pa­nie de…

Decizia ANRE: majorarea tarifului la apă

Agen­ția Națio­na­lă pen­tru Regle­men­ta­rea în Ener­ge­ti­că (ANRE) a apro­bat astăzi, 19 mai, majo­ra­rea tari­fu­lui la apa fur­ni­za­tă chi­și­nă­u­ie­ni­lor. Tari­ful va creș­te cu 1 leu și 50 de bani, dar nu…

Joi, în ZdG

Joi, în edi­ția tipă­ri­tă a ZdG afla­ți care sunt com­pa­ni­i­le care au obți­nut cei mai mul­ți bani pen­tru rea­bi­li­ta­rea dru­mu­ri­lor în R. Mol­do­va în ulti­mii 7 ani, cine stă în…