Arhiva: Ştiri justiţie

Mandat de arestare pe numele lui Iurie Chirinciuc

Magis­tra­ții Jude­că­to­ri­ei Buiu­ca­ni au accep­tat cere­rea pro­cu­ro­ri­lor și au sem­nat un man­dat de ares­ta­re pe nume­le lui  Iurie Chi­rin­ciuc, minis­trul Trans­por­tu­ri­lor și Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor. Aces­ta va fi pla­sat în arest…