Arhiva: Ştiri

(foto) Cum a venit Dodon la Festivalul Familiei

Igor Dodon a anu­nţat ante­ri­or că invi­tă toţi dori­to­rii să par­ti­ci­pe la Fes­ti­va­lul Fami­li­ei, care se  desfă­şoa­ră  astăzi, în Pia­ţa Marii Adu­nă­ri Naţio­na­le. „Noi, ade­pţii valo­ri­lor fami­li­ei tra­di­ţio­na­le, for­măm majo­ri­ta­tea în…

Să învingem SIDA împreună

Ziua inter­națio­na­lă de come­mo­ra­re a per­soa­ne­lor dece­da­te de SIDA, care mai este numi­tă și Ziua Lumâ­nă­ri­lor Aprin­se, mar­ca­tă anu­al în a tre­ia dumi­ni­că a lunii mai, ser­veș­te drept cam­pa­nie de…

Înot, spre Europa

Poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră a Româ­ni­ei au găsit doi tine­ri din R. Mol­do­va care au tre­cut înot râul Prut în Româ­nia, cu sco­pul de ajun­ge într-un stat din Spa­ți­ul Schen­gen.