Principală  —  Blog   —   Cititorul de Gardă/ Polița de…

Cititorul de Gardă Polița de asigurare medicală: trebuie sau nu s-o cumpere persoanele care nu locuiesc în R. Moldova, dar dețin afaceri și proprietăți în țară?

Mihai-Tudor Rusnac din Bulboaca, raionul Briceni, a trimis o scrisoare în adresa redacției, în care roagă să i se explice dacă fiul său ar trebui sau nu să cumpere poliță de asigurare medicală. Bărbatul nu locuiește în R. Moldova de mulți ani, dar este proprietarul unei livezi în țară. 

Mihai Tudor Rusnac, pensionar din satul Bulboaca, susține că a dat cotele de pământ moștenire fiului său, Viorel Rusnac, care a sădit pe acest pământ o livadă de nuci care ar urma să dea roadă în câțiva ani. Pentru că este proprietar al acestei livezi, ar fi impus să cumpere poliță de asigurare medicală. Pensionarul se întreabă dacă este legal acest lucru, menționând că fiul său trăiește de mult timp la București, având acte românești. „Fiul meu, de peste două decenii, e cetățean al statului român, cu domiciliul la București. E angajat legitim pe termen nedeterminat la o firmă franceză, bucurându-se de întreg pachetul social și de asigurare medicală”, povestește bătrânul. 

Explicațiile CNAM

ZdG a solicitat un răspuns Silviei Munteanu de la Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM). „Unul dintre principiile de bază ale organizării și funcționării sistemului AOAM (Asigurarea obligatorie de asistență medicală) este principiul obligativității, potrivit căruia asiguratul are obligația de a participa la sistemul AOAM”, ne-a transmis reprezentanta CNAM. 

„Persoanele fizice neangajate și neasigurate de Guvern, cetățeni ai Republicii Moldova, care fac parte din categoriile de plătitori stabilite în Anexa nr. 2 la Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, sunt obligate să se asigure în mod individual, prin achitarea primei de AOAM în sumă fixă, în termenul legal de până la data de 31 martie a anului de gestiune. Prin urmare, cu referire la cazul domnului din s. Bulboaca, raionul Briceni, informăm că în anul 2022 a fost notificat de către CNAM în calitate de fondator de gospodărie țărănească care a beneficiat de subvenții, nu în calitate de deținător de teren cu destinație agricolă, după cum este menționat în mesajul solicitării”, a remarcat Silvia Munteanu. 

„Precizăm că doar cetățenii R. Moldova care nu fac parte din categoriile de plătitori ai primelor de AOAM în sumă fixă și care fac dovada aflării peste hotarele Republicii Moldova pe o perioadă mai mare de 183 de zile calendaristice în cursul anului bugetar, sunt exonerați de achitarea primei de AOAM în sumă fixă pentru anul de gestiune. Astfel, fondatorii de gospodărie țărănească fac parte din categoria de plătitori ai primelor de AOAM în sumă fixă stabilită în pct. 1 lit. b) din Anexa nr. 2 la Legea nr. 1593/2002. Precizăm că deținerea activă a calității de fondator, indiferent de existența sau lipsa activității economice, nu exonerează fondatorul acesteia de obligația achitării primelor de AOAM în sumă fixă în mărimea, modul și termenele prevăzute de legislația în vigoare. Respectiv, CNAM acționează în strictă conformitate cu prevederile legislației în vigoare ce reglementează domeniul asigurării obligatorii de asistență medicală”, a explicat specialista.